Šiaulių rajone devynioms atlikti būsto pritaikymo neįgaliesiems darbai

Šiaulių rajono savivaldybės administracija 2021 metais organizavo būsto pritaikymą neįgaliesiems vadovaudamasi Būsto pritaikymo neįgaliesiems tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. vasario 19 d. įsakymu Nr. A1-103 ,,Dėl Būsto pritaikymo neįgaliesiems tvarkos aprašo patvirtinimo” ir būsto pritaikymą vaikams su sunkia negalia, vadovaudamasi Šeimų, auginančių vaikus su sunkia negalia, socialinio saugumo stiprinimo pritaikant būstą ir gyvenamąją aplinką tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. A1-365 ,,Dėl Šeimų, auginančių vaikus su sunkia negalia, socialinio saugumo stiprinimo pritaikant būstą ir gyvenamąją aplinką tvarkos aprašo patvirtinimo”.

Būsto pritaikymo išlaidos yra dengiamos iš valstybės ir savivaldybės biudžeto lėšų. 2021 metams Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Šiaulių rajono savivaldybei būsto pritaikymui neįgaliesiems finansuoti skyrė 23276,37 Eur, būsto pritaikymui vaikams su sunkia negalia skyrė 11160,26 Eur. Iš savivaldybės biudžeto būsto pritaikymui  skirta 35000 Eur. Palyginus su praeitais metais, Šiaulių rajono savivaldybės taryba biudžete numatė dešimt tūkstančių eurų didesnę lėšų sumą.

Visus metus iš gautų valstybės ir savivaldybės biudžeto lėšų yra skiriamas finansavimas 13 keltuvų, įrengtų Šiaulių rajono neįgaliesiems, priežiūrai. Šiaulių rajono savivaldybės būsto pritaikymo neįgaliesiems komisija, sudaryta Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. A-672, vykdė būsto pritaikymo neįgaliesiems ir būsto pritaikymo vaikams su sunkia negalia programas.

Šiais metais pritaikyti 5 būstai neįgaliesiems ir 4 būstai vaikams su sunkia negalia. Baigiantis metams komisija aplankė tas šeimas, kur buvo vykdomi būsto pritaikymo darbai. Aukštelkės kaime, Šiaulių kaimiškojoje seniūnijoje ir Verbūnų kaime, Kužių seniūnijoje buvo atlikti sanitarinio mazgo ir nuovažos įrengimo darbai. Gegužių kaime, Šiaulių kaimiškojoje seniūnijoje buvo pritaikytas sanitarinis mazgas, sumontuotas keltuvas, įrengtas šaligatvis. Micaičių kaime, Kuršėnų kaimiškojoje seniūnijoje buvo atlikti nuovažos įrengimo, panduso būsto viduje montavimo, durų keitimo darbai. Kuršėnų mieste atliktas nuovažos montavimas, ranktūrio ir atlenkiamo dušo kėdutės montavimas sanitariniame mazge. Šiais metais pritaikytiems keturiems būstams vaikams su sunkia negalia atlikti sanitarinių mazgų pritaikymo darbai, nupirktos techninės pagalbos priemonės. Kuršėnų mieste būsto pritaikymui neįgaliajam leista naudoti asmenines lėšas, už kurias bus kompensuojama kitais metais.

Pagal pateiktą informaciją parengė Zigmas Ripinskis

Nuotraukos autoriaus

Total
0
Dalinasi
Related Posts