Atnaujinamos rajono vaikų lopšelių-darželių tvoros   

Rajono darželinukai bus saugesni, o teritorija tvarkinga, nes iki rugsėjo 1-osios planuojama pakeisti trijų savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigų tvoras.

Bus keičiamos Kuršėnų lopšelio-darželio „Eglutė“ ir „Nykštukas“, Bubių darželio teritorijos tvoros. Nauja tvora jau aptverta Kairių lopšelio-darželio „Spindulėlis“, Meškuičių lopšelio-darželio, Kužių lopšelio-darželio „Vyturėlis“, Gruzdžių lopšelio-darželio „Puriena“, Kuršėnų lopšelio-darželio „Buratinas“, Daugėlių lopšelio-darželio teritorijos.

Nuo 2016 metų gegužės 1-osios įsigaliojo nauja Lietuvos higienos norma HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“. Normose nustatyta, jog ikimokyklinio ugdymo įstaigos teritorija turėtų būti aptverta ne žemesne kaip 1,5 metro aukščio tvora.

Rajono savivaldybės strateginio veiklos plano 2018–2020 metams Komunalinio ūkio plėtros, savivaldybės turto valdymo, vietinės reikšmės kelių, gatvių priežiūros ir plėtros programoje yra numatyta priemonė „Atnaujinti ir modernizuoti Šiaulių rajono savivaldybės ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų infrastruktūrą“, kurios viena iš veiklų yra „Aptverti ikimokyklinio ugdymo įstaigų teritorijas“. Šiai veiklai įgyvendinti šiemet savivaldybės biudžete yra numatyta skirti 70 tūkstančių eurų

Aušrinė DUBAUSKIENĖ

Mero padėjėja

Total
0
Dalinasi
Related Posts