Pristatyta institucinės globos pertvarkos eiga ir tolesni planai  

Rajono savivaldybės administracijai pristatyta Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vykdomos institucinės globos pertvarkos eiga bei planuojami veiksmai Šiaulių regione neįgaliųjų srityje.

Laukia pertvarkos

Susitikime dalyvavo rajono meras Antanas Bezaras, jo pavaduotojas Algis Mačiulis, administracijos direktorius Gipoldas Karklelis, jo pavaduotoja Ingrida Venciuvienė, Šiaulių regiono pertvarkos procesų ekspertė Eglė Jurkutė, Viešosios įstaigos „Dienos centras sutrikusio intelekto asmenims“ direktorė Virginija Norvaišienė, rajono Socialinės paramos skyriaus vedėja Irena Simanauskienė, jos pavaduotoja Silva Timinskienė, Investicijų ir projektų valdymo skyriaus vedėja Ineta Navickaitė.

Tarp Lietuvoje pertvarkai atrinktų 11 stacionarių socialinės globos įstaigų dvi yra įsikūrusios Šiaulių regione – tai Ventos socialinės globos namai ( 33 vaikai ir 152 suaugusieji ) bei Šiaulių vaikų globos namai „Šaltinis“ (46 vaikai ir 7 suaugusieji), kuriuose teikiama globa proto ir (ar) psichikos sutrikimų turintiems vaikams bei suaugusiems asmenims.

Susitikimo metu Šiaulių regiono pertvarkos procesų ekspertė Eglė Jurkutė pristatė pranešimą „Institucinės globos pertvarka Šiaulių regiono kontekste“, kuriuo buvo apžvelgta minėtų pertvarkomų įstaigų situacija: gyventojų skaičius, teikiamos paslaugos, gyventojų paslaugų finansavimo šaltiniai, darbuotojų pasirengimas naujų formų paslaugų teikimui, gyventojų pasiskirstymas pagal savivaldybes.

Susitikimo metu, dalyviams akcentuota, kad pertvarka planuojama sukurti nuoseklią ir koordinuotą pagalbos ir paslaugų sistemą, kuri leistų kiekvienam neįgaliajam gauti individualias, poreikius atitinkančias paslaugas ir pagalbą kuo arčiau savo gyvenamosios vietos.

Savivaldybės atstovus ypač sudomino informacija apie SADM numatytą apgyvendinimo bendruomenėje vietų poreikį Šiaulių rajono savivaldybėje, kurioje įvardinta, kad Šiaulių rajonui  reikalinga bent 78 bendruomeninės globos vietos, o tai sudaro apie 7-8 infrastruktūros objektus. Atkreiptas dėmesys, kad Ventos socialinės globos namuose apgyvendintas vienas Šiaulių rajono vaikas ir keturi suaugusieji, VGN „Šaltinis“ gyvena penki vaikai ir vienas suaugęs asmuo.

Iki spalio 10 dienos  savivaldybės prašoma numatyti planuojamas socialinių paslaugų rūšis ir apimtis, siūlomus infrastruktūros objektus, preliminarų lėšų poreikį, galimus plėtros projektų vykdytojus ir partnerius.

Rengs darbo grupė

Pagal savivaldybės atstovų  parengtus galimus plėtros projektus, SADM ministro įsakymu sudaryta darbo grupė bendradarbiaujant su savivaldybe, nevyriausybinėmis organizacijomis rengs regionų socialinių paslaugų infrastruktūros tinklo plėtros, susijusios su konkrečiame regione esančių socialinės globos įstaigų pertvarka, planų projektus, numatant: reikalingų socialinių paslaugų rūšis ir apimtis konkrečių regionų savivaldybėse, siūlomus socialinių paslaugų infrastruktūros plėtros projektų vykdytojus ir partnerius, maksimalias šiems projektams galimų skirti Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų sumas.

Svarbu paminėti, kad be dviejų į pertvarkos procesus įtrauktų įstaigų Šiaulių regione yra dar treji ministerijos pavaldumo socialinės globos namai: Linkuvos socialinės globos namai (287 vietų), Jurdaičių socialinės globos namai (283 vietų) ir Aukštelkės socialinės globos namai (230 vietų, iš jų 30 vietų – grupinio gyvenimo namų padalinyje), kurių ateityje laukia atitinkami pokyčiai.

Pagal pateiktą medžiagą parengė

mero padėjėja Aušrinė DUBAUSKIENĖ

Total
0
Dalinasi
Related Posts