Buvusio miestelio viršaičio Stasio Motuzo Rūpintojėlis padovanotas Gruzdžių gimnazijai

Šiaulių r. Gruzdžių gimnaziją pasiekė įspūdingas buvusio miestelio viršaičio Stasio Motuzo drožinys – Rūpintojėlis, sukurtas 1970 metais. Juos gimnazijai perdavė jo giminaitis Kazimieras Kaspariūnas, dabar gyvenantis JAV.

Stasys Motuza gimė 1898 m. vasario 4 (17) d. Valdomuose. Baigęs Gruzdžių liaudies mokyklą, vėliau mokėsi Šiaulių gimnazijoje, tačiau, kaip nurodo savo autobiografijoje, baigė tik dvi klases. Mokslą nutraukė karas ir jo pabaigoje valsčiuje siautėję ginkluotų nusikaltėlių būriai, trumpam užplūdę bolševikai, bermontininkai. Būdamas dvidešimtmetis jaunuolis aktyviai įsijungė ne tik į visuomeninę, bet ir ginkluotą veiklą.

1919 05 – 1920 04 S. Motuzas tarnavo apskrities viršininko įstaigos Mobilizacijos dalies vedėju ir bendrųjų reikalų sekretoriumi, raštvedžiu. 1924 m. buvo deleguotas į Šiaulių apskrities tarybą, nuo 1927 m. buvo renkamas į valsčiaus tarybą, o 1934 m. buvo išrinktas Gruzdžių miestelio viršaičiu. Išskyrus pirmąjį sovietmetį, šiose pareigose išbuvo iki 1944 m.

1939 m. apdovanotas Gedimino V laipsnio ordinu.1944 m. liepos 26 d. jis per Šakyną pasitraukė į Žemaitiją, stojo į Krašto apsaugos rinktinę. 1945 m. balandį pasiekė Vokietiją.

Apie S. Motuzo gyvenimą Vokietijoje žinios gana šykščios. Įsitvirtinti šioje šalyje jam nebuvo lengva. Tačiau čia jame pabudo menininko talentas – pradėjo drožinėti medį ir šiai aistrai atsidavė beveik tris dešimtmečius. Tai buvo ir vienas iš būdų viešai kalbėti apie svetimųjų vergijoje atsidūrusius tėvus. Mirė 1985 m. lapkričio 22 d.

Parengta pagal Domo Šniuko informaciją

Total
0
Dalinasi
Related Posts