Šiaulių rajono savivaldybė imasi iniciatyvos švietimo įstaigose apsaugoti vaikus nuo psichoaktyviųjų medžiagų

Šiaulių rajono savivaldybė, reaguodama į tai, jog eksperimentavimas psichoaktyviosiomis medžiagomis (tabaku, elektroninėmis cigaretėmis, nikotino maišeliais, alkoholiu, migdomaisiais bei narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis), ar jų vartojimas pramoginiais tikslais yra viena didėjančių visuomenės sveikatos problemų, o į gydymo įstaigas patenka vis daugiau apsinuodijusių medžiagomis paauglių, kviečia rajono bendruomenę veikti kartu, ir labai aiškiai išsako savo poziciją – būtina vaikams užtikrinti kuo saugesnę aplinką.

 Mokyklai, kurioje ugdytiniai praleidžia didžiąją dalį savo laiko, tenka ypač svarbus vaidmuo siekiant išvengti ar atitolinti amžių, kada pradedamos vartoti psichoaktyviosios medžiagos, atpažinti ir tinkamai valdyti su vartojimu susijusią riziką. Šiandien Mokykla, siekdama užtikrinti saugią aplinką,  susiduria su daugybe problemų. Skirtingas kai kurių tėvų ir visuomenės požiūris, pagalbos iš atitinkamų institucijų nebuvimas ir pan.

2023-09-06 savivaldybės meras Česlovas Greičius, švietimo skyriaus vedėjos pavaduotojas Raimondas Galkus, specialistas Rimas Marcinkus, tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė Loreta Matolienė dalyvavo savivaldybės inicijuotame susitikime su Šiaulių apskrities VPK Šiaulių miesto ir rajono PK viršininku Marijumi Maciu bei pareigūnais, siekdami aptarti bendrus veiksmus, kad aplinka mokykloje ir už jos ribų vaikams būtų kuo saugesnė. Priimti bendri susitarimai dėl prevencijos priemonių, kontrolės.

Pareigūnų organizuotoje prevencinėje priemonėje dalyvavo ir savivaldybės atstovai. Priemonės metu  buvo aplankytos dvi ugdymo įstaigos, naudotasi dronų pagalba, siekiant nustatyti paauglių susibūrimo vietas pertraukų metu ir identifikuoti pažeidėjus. Tikimasi, kad policijos pareigūnai tokias priemones galės organizuoti dažniau.

Šiaulių rajono savivaldybės Narkotikų kontrolės komisijos primininko Eimanto Kirkučio nuomone,  pastangas reikėtų nukreipti ne tik į papildomą aplinkos ar mokinių tikrinimą, bet ir  į pedagogų mokymą, prevencinių priemonių bei psichologinės ir kitos pagalbos, prieinamo gydymo vartojantiems asmenims organizavimą. Vartojimo paplitimą bendruomenėje parodo apklausos, kurias atliekant  labai svarbu pasirinkti patikimą klausimyną ir apklausos atlikimo metodiką. Nuspręsta, kad šiuo tikslu mokyklose Šiaulių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras vykdys tyrimą, kuriuo siekiama daugiau sužinoti apie jaunų žmonių gyvenimo būdą – psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo įpročius. Tyrimo duomenys bus panaudoti prevencinių priemonių pagrindimui. Be to mokyklose bus vykdomas paviršių tyrimas, leisiantis identifikuoti, ar mokykloje randama narkotinių medžiagų pėdsakų.

2023-09-28 organizuotas savivaldybės vadovų, savivaldybės Narkotikų kontrolės komisijos, švietimo skyriaus specialistų bei visų rajono ugdymo įstaigų atstovų, Švietimo pagalbos tarnybos, Visuomenės sveikatos biuro ir TBK  pasitarimas dėl koordinuotų veiksmų siekiant stabdyti el. cigarečių ir narkotinių medžiagų platinimą ir naudojimą mokykloje ir už jos ribų, ugdymo proceso metu.  Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 11 punktas nustato, kad mokykla privalo užtikrinti sveiką, saugią, užkertančią kelią smurto, prievartos apraiškoms ir žalingiems įpročiams aplinką. Todėl, būtina apibrėžti  aiškias mokyklos teritorijos ribas, įrengiant techninius elementus – tvorą, deklaruoti draudimą pašaliniams asmenims patekti į teritoriją ir pačią įstaigą, būtina lankytojų kontrolės ir registravimo procedūra, mokyklos vidaus tvarkos taisyklių peržiūrėjimas ir keitimas, mokinių daiktų tikrinimas prevenciniais tikslais, ugdytinių išėjimas iš teritorijos ugdymo proceso metu bei kitos svarbios, su saugumo klausimais susijusios problemos. Nuspręsta rajono ugdymo įstaigose laikytis vieningų reikalavimų, veikti kryptingai, pasitelkiant kuo daugiau mokinių tėvų, kurti Mokyklos teigiamą mikroklimatą bei atmosferą, nepalankią psichoaktyviųjų medžiagų vartojimui, platinimui, turėjimui. Visa Mokyklos bendruomenė turi žinoti, kad psichoaktyviųjų medžiagų vartojimas, platinimas, turėjimas Mokykloje yra nepriimtinas. Visais turėjimo atvejais bus reaguojama vienodai.

Šiaulių rajono savivaldybės informacija ir nuotr.

Šiaulių miesto ir rajono PK nuotr.

Total
0
Dalinasi
Related Posts