Rinkliava už atliekas įmonėms ir įstaigoms sumažės     

Antradienį posėdžiavusi rajono Taryba nusprendė sumažinti Savivaldybės biudžeto sąskaita mokėtiną vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą kelioms grupėms nekilnojamojo turto objektų.

Sumažės rinkliava

Tarybos sprendimu 40,00 procentų mažiau už komunalinių atliekų surinkimą mokės nekilnojamojo turto objektų grupei „Sandėliavimo paskirties objektai“, 94,12 procento – nekilnojamojo turto objektų grupei „Religinės paskirties objektai“, 96,85 procento – nekilnojamojo turto objektų grupei „Kiti objektai“ ir 30 procentų – nekilnojamojo turto objektų grupei „Mokslo paskirties objektai“ priskiriamų objektų savininkai, jų įgaliotieji atstovai arba kiti asmenys.

Pasak Tarybos sprendimo projektą pristačiusios  Aplinkos apsaugos skyriaus vedėjos Tatjanos Plukienės, rajono savivaldybės administracija, naudodama apskaitos programą EKO ATRIS, nekilnojamojo turto registro bei gyventojų registro duomenis, suformavo ir pateikė nekilnojamojo turto savininkams ir jų įgaliotiems asmenims vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą mokėjimo pranešimus.

„Suformavus mokėjimo pranešimus, išaiškėjo, kad šioms nekilnojamojo turto objektų grupėms apskaičiuotos mokėtinos sumos neproporcingai padidėjo, lyginant su 2017 metų pirmu pusmečiu. Todėl buvo ieškoma galimybių sureguliuoti nustatytus vietinės rinkliavos dydžius aukščiau nurodytoms nekilnojamojo turto objektų grupėms. Pasinaudojant faktiniais apskaitos programos EKO ATRIS duomenimis, buvo dar kartą perskaičiuotos planuojamos gauti bendros rinkliavos įplaukos bei įplaukos pagal atskiras, aukščiau nurodytas, nekilnojamojo turto grupes. Atlikus perskaičiavimą, atsirado galimybė sumažinti mokėtiną vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nekilnojamojo turto objektų grupėms: „Sandėliavimo paskirties objektai“, „Religinės paskirties objektai“ bei „Kiti objektai“, – sakė T. Plukienė.

Pasiūlymams pritarė

Anot vedėjos, svarstant komitetuose, Komunalinio ir vietinio ūkio bei Kaimo reikalų ir ekologijos komitetuose buvo pasiūlyta rinkliavą sumažinti  30 procentų – nekilnojamojo turto objektų grupei „Mokslo paskirties objektai“. Šiam pasiūlymui buvo pritarta. Tačiau kiti pasiūlymai buvo atmesti.

Antradienio posėdyje Tarybos narė Judita Šakočiuvienė dar kartą pasiūlė įtraukti į Tarybos sprendimą Aplinkos apsaugos skyriaus atmestus pasiūlymus neskaičiuoti rinkliavos fiziniams asmenims už antrą ir daugiau gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto objektų, jei fizinis asmuo juose negyvena, ir pateikia tai patvirtinančius dokumentus bei Šiaulių rajone jau moka vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą už gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto objektą bei neskaičiuoti rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą, pateikusiems studento pažymėjimą ir dokumentus, patvirtinančius, kad iki einamojo mokėjimo laikotarpio pabaigos Šiaulių rajone negyveno ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų.

Pasak jos, anksčiau šioms kategorijoms buvo taikomos tokios išimtys.

Tarybos nariai balsų dauguma, kai kuriems opozicijos atstovams balsavus prieš arba susilaikius, pritarė siūlymams.

Tarybos narį Alfredą Jonušką domino, kiek anksčiau buvo surenkama pinigų už atliekų išvežimą ir kokia savikaina.

Pasak T. Plukienės, buvo surenkama 1,4 milijono eurų.

„Dabar, kai pritaikomas šis sumažinimas, nebelieka rezervo, o už atliekas surenkama iki 85 procentų sumos“, – teigė vedėja.

Tarybos narius domino, kas paskatino kai kurioms grupėms suteikti, kaip įvardijo opozicija, tokią kalėdinę dovanėlę. Buvo teiraujamasi, ar skyriui nebuvo daromas administracijos spaudimas.

Anot vedėjos, buvo gauta nusiskundimų iš kai kurių įmonių, verslininkų, kad mokesčiai išaugo neproporcingai. Vietoj 20-30 procentų, jie padidėjo kelias dešimtis kartų.

„Išanalizavę ne vieną mokestinį pranešimą ir palyginę sumas su pirmojo pusmečio ar ankstesnių metų sumomis, mes tuo įsitikinom. Labiausiai daug neaiškumų buvo su grupe „Kiti“, į kurią Vyriausybė įtraukė ir žemės ūkio paskirties objektus – fermas. Perskaičiavimas buvo dalinai inicijuotas iš mūsų pusės“, – aiškino T. Plukienė

Kai kurie Tarybos nariai tvirtino, jog priimtas sprendimas geras, tačiau nebuvo tiksliai apskaičiuoti įkainiai.

Iš 23-jų Tarybos narių 22 pritarė sumažinti rinkliavą.

Saulius JUŠKEVIČIUS
Autoriaus nuotr.

 

 

Total
0
Dalinasi
Related Posts