Antrajame Tarybos posėdyje jau kryžiuotos ietys

Antradienį posėdžiavusi rajono Taryba patvirtino naująją Administracijos direktoriaus pavaduotoją, Tarybos komitetų sudėtį, posėdžių tvarką.


Formuojasi opozicija

Posėdžio pradžioje Tėvynės Sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) bei Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP), turinčios po 4 narius rajono Taryboje, pasiskelbė opozicinėmis frakcijomis. Tėvynės Sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos seniūnu bus Alfredas Jonuška, o Lietuvos socialdemokratų partijos frakcijos – Algimantas Gaubas. Opozicijoje dirbs ir du mandatus turinčios Darbo partijos (DP) atstovės, tačiau jos frakcijos negalėjo sudaryti, nes tam reikia trijų narių, todėl „darbietės“ pasiskelbė opozicijoje dirbsiančia grupe.

Buvo pristatytos ir opozicijoje dirbsiančių frakcijų bei grupės veiklos kryptys.

Pasak Tėvynės Sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) frakcijos seniūno Alfredo Jonuškos, TS-LKD frakcija daugiau dėmesio skirs Šiaulių rajono ir Kuršėnų miesto gyventojų užimtumo didinimui (verslumo, ūkininkavimo, turizmo veiklų skatinimui ir investicijų pritraukimui), finansinės paramos pirmo būsto įsigijimui ir patrauklios gyvenamosios aplinkos formavimui Šiaulių rajone, bendruomenių veiklos palaikymui, aktyvumo skatinimui ir įtraukimui į Savivaldybės sprendimų priėmimo procesą, teisingam mokesčių ir rinkliavų nustatymui, administravimui bei atsakingam panaudojimui, sveikatos įstaigų teikiamų paslaugų kokybės didinimui, kvalifikuotų medikų išsaugojimui ir pritraukimui, socialinių paslaugų prieinamumo užtikrinimui ir neįgaliųjų integracijos priemonių įgyvendinimui, gyventojų pavežėjimui ir nemokamo nuvykimo į darbą užtikrinimui, vaikų mokymosi sąlygų gerinimui, švietimo paslaugų ir kokybės užtikrinimui bei darbuotojų užmokesčio didinimui, moksleivių ir jaunimo pilietinių iniciatyvų skatinimui, patrauklios rajono ir Kuršėnų miesto infrastruktūros.

Panašias kryptis nurodė ir Lietuvos socialdemokratų partijos frakcijos seniūnas Algimantas Gaubas

Opozicijoje esanti Darbo partijos grupė pasiryžusi daugiau dėmesio skirti socialinių paslaugų prieinamumo, švietimo paslaugų ir kokybės užtikrinimui, korupcijos ir aplaidumo apraiškų viešinimui, bendruomenių veiklos skatinimui.

Rajono meras Antanas Bezaras opozicijos seniūnų prašė kiekvieną pasiūlymą pagrįsti skaičiavimais.

Tarybos narys Jonas Novogreckis pasiūlė Tarybos nariams įkurti Kuršėnų krašto bičiulių grupę.  

Patvirtinta komitetų sudėtis

Rajono savivaldybės Tarybos komitetų sudėtis patvirtinta be ginčų. 

Biudžeto, finansų ir valdymo komitete dirbs Algimantas Gaubas, Arūnas Grubliauskis, Alfredas Jonuška, Rymantas Norkus, Regina Rupšienė.  Kaimo reikalų ir ekologijos komitete dirbs Ilona Baristienė, Vaclovas Motiejūnas, Kęstutis Lukšas, Darius Ramančionis, Gediminas Vaičiulis. Komunalinio ir vietinio ūkio komitete – Česlovas Greičius, Rolandas Freimonas, Simonas Strelcovas, Ingrida Venciuvienė. Sveikatos ir socialinių reikalų komitete – Vaida Gricienė, Algis Mačiulis, Judita Šakočiuvienė, Rolandas Tamošaitis, Ingrida Volosova, o Švietimo, kultūros ir sporto komitete – Roma Albrikienė, Ada Grakauskienė, Eimantas Kirkutis, Jonas Novogreckis, Martynas Rusteika.

Beveik vienbalsiai Tarybos nariai 2019–2023 metų IX šaukimo Šiaulių rajono savivaldybės tarybos įgaliojimų laikotarpiui patvirtino Šiaulių rajono savivaldybės peticijų komisija, kurią sudaro 5 nariai: Simonas Strelcovas (TS-LKD), Ingrida Venciuvienė (DP), Ada Grakauskienė (Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga (LVŽS), Algis Mačiulis (Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis (LRLS), Rolandas Tamošaitis (LSDP). Komisijos pirmininke paskirta Ada Grakauskienė, o pirmininko pavaduotoju – Rolandas Tamošaitis.

Į Lietuvos savivaldybių asociacijos suvažiavimą Taryba delegavo „valstiečius“ Antaną Bezarą ir Martyną Rusteiką bei socialdemokratą Algimantą Gaubą.

Į Šiaulių regiono plėtros tarybą deleguotas joje jau dirbęs, aktyviai dalyvavęs posėdžiuose, teikęs nemažai pasiūlymų, paklausimų, pretenzijų „valstietis“ Arūnas Grubliauskis.

Sukryžiuotos ietys

Svarstant Šiaulių rajono savivaldybės tarybos ir komitetų posėdžių grafiką, opozicijos iniciatyva kilo diskusija apie tai, ar posėdžiai negalėtų vykti po darbo valandų arba savaitgaliais.

Tokį pasiūlymą pateikė A. Jonuška.

„Aš jau praėjusią kadenciją tai siūliau. Visas Tarybos posėdžio datas galime perkelti į šeštadienį. Tuomet ir salėje atsirastų Tarybos veikla besidominčių rajono gyventojų. Dabar pažiūrėkit – tuščia salė“, – sakė jis.

Tarybos nario žodžiais, Vakarų Europos šalyje tai padaryta jau seniai ir praktika pasitvirtino.

Savo mintis ir replikas dėl darbo šeštadieniais išsakė visų partijų atstovai. Dažnai buvo minima, kad bus pažeistas reglamentas ir tvirtinama, jog eidami dirbti į Tarybą visi turėjo suderinti darbo laiką su darbdaviais dėl apmokėjimo posėdžių dienomis.

Tačiau toks siūlymas buvo nepalaikytas.

Taip pat buvo diskutuota ir apie kai kurių komitetų darbo laiką – vieniems jis patogesnis iš ryto – nuo 10 valandos, kitiems – nuo 13 valandos.

Tačiau ir komitetų darbo laiko pakeitimo valdantieji nepalaikė.

Po balsavimo Jonas Novogreckis replikavo: „Kiek yra demokratijos Šiaulių rajono teritorijoje? Pažiūrėkite šioje salėje“.

Išrinkta ir patvirtinta direktoriaus pavaduotoja

Beveik posėdžio pabaigoje buvo renkamas rajono Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas. Pagal koalicinę sutartį šios pareigos buvo pasiūlytos Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio atstovui. Rajono Tarybai buvo pasiūlyta direktoriaus pavaduotoja išrinkti Tarybos narę Reginą Rupšienę.

Ilgametę vadybinę darbo patirtį turinti R. Rupšienė Vilniaus pedagoginiame institute yra įgijusi matematikos mokytojo specialybę, vėliau Vytauto Didžiojo universitete yra įgijusi edukologijos magistro laipsnį. Iki šio paskyrimo dirbo Kuršėnų politechnikos mokyklos direktore. Turi pirmąją vadybinę kvalifikacinę kategoriją, yra švietimo vadovų atestacijos, taip pat vidurinio ugdymo programų akreditacijos ekspertė. Turi patirties socialinėje srityje, nes yra dirbusi Vaiko teisių apsaugos tarnyboje. Taip pat turi politinės patirties – trečią kartą yra išrenkama į Šiaulių rajono savivaldybės tarybą.

Paskyrus R. Rupšienę į Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas, ji privalės atsisakyti rajono Savivaldybės tarybos nario mandato.

„Politika duoda galimybę pasirūpinti kitais, tuo, kas aktualu žmonėms, taip pat suteikia galimybę ir pačiam tobulėti, siekti rezultatų“, – sakė R. Rupšienė.

R. Rupšienė paprašyta Tarybos narių išskyrė tris vertybes, kurios jai yra svarbiausios darbinėje veikloje – atsakomybė, pasitikėjimas ir palaikymas.

Tačiau opozicija nepraleido progos pretendentei priminti, jog ji labai dažnai keičia partijas – į vienus rinkimus ėjo su konservatoriais, į kitus, kaip Centro partijos kandidatė, o dabar jau antrą kadenciją išrenkama kaip LRLS narė.

„Ar tokia partijų kaita nepakenks tiesioginėms pareigoms, į kurias kandidatuojate“, – teiravosi Darbo partijos atstovės.

Į tai buvo atsakyta korektiškai – padėkota, kad nepatingėjo suskaičiuoti.

Taryba slaptu balsavimu Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja išrinko Reginą  Rupšienę. „Už“ balsavo 16 Tarybos narių, „prieš“ – 7, o vienas biuletenis buvo negaliojantis.

R. Rupšienė darbą administracijos direktoriaus pavaduotojos pareigose pradės nuo gegužės 14 dienos.

Saulius JUŠKEVIČIUS

Total
0
Dalinasi
Related Posts