Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena Šiaulių rajone

Šiaulių rajone Kovo 11-oji, Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena, prasidėjo šv. Mišiomis Kuršėnų šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje, kurias aukojo klebonas, monsinjoras Vytautas Kadys ir altarista Julijonas Miškinis. Šv. Mišios už Lietuvą ir jos žmones buvo aukojamos ir  kitose Šiaulių rajono teritorijoje esančiose Šiaulių vyskupijos bažnyčiose.

Visų kadencijų Šiaulių rajono savivaldybės merai, Sąjūdžio aktyvistai, dalis Šiaulių rajono tarybos narių, Kuršėnų mokiniai – iš viso per 30 žmonių dalyvavo tarybos nario Jono Novogreckio organizuotoje nuotolinėje diskusijoje „Ką man reiškia Kovo 11-oji?“

Kovo 11-ąją Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną kultūros renginių organizatorės Onutės Baranauskienės ir meno vadovės Rasos Jurgaitienės pakviesti VERBŪNŲ gyventojai į šventę gausiai rinkosi su trispalvėmis ir kita tautine atributika papuoštais automobiliais. Su švente susirinkusius pasveikino kultūros renginių organizatorė Onutė Baranauskienė, Kužių seniūnijos seniūnė Jolanda Rudavičienė, Šiaulių rajono tarybos narė Judita Šakočiuvienė. Neišlipdami iš automobilių, kurių priskaičiuota per 25, šventės dalyviai sugiedojo Lietuvos valstybės himną ir prasidėjo važiuotynės po Verbūnus, vėliau tautinė kolona pajudėjo į Kužius.

Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjimas – koncertas „Augame Lietuvai – kuriame Tėvynei“ surengtas KAIRIUOSE. Skambėjo pačių mažiausių, Kairių lopšelio-darželio „Spindulėlis“, ugdytinių posmai ir dainos (auklėtoja Alma Šulčienė, ugdymo mokytoja Jugina Kaminskė).

Klausėme Šiaulių r. Kairių pagr. mokyklos mokinių apie mūsų tautos istoriją, poezijos posmų Lietuvai (istorijos mokytoja metodininkė Asta Andžiuvienė, lietuvių kalbos mokytojas Žilvinas Juras). Puikiai skambėjo Kuršėnų meno mokyklos Kairių vietovės akordeono bei fortepiono klasių mokinių atliekami kūriniai (mokytojos Meilutė Dautarienė, Audronė Baranauskienė). Kartu su visais dalyvavo ir sveikinimą atkurtai Lietuvos valstybei, visiems prisijungusiems prie šventės tarė Lietuvos Respublikos Seimo narės Rimos Baškienės patarėja, Šiaulių rajono savivaldybės tarybos narė Ada Grakauskienė, Kairių seniūnijos seniūnas Artūras Šulčius.

Šiaulių rajono savivaldybės informacija

Ritos Žadeikytės,

Zigmo Ripinskio, renginių organizatorių nuotraukos


Total
0
Dalinasi
Related Posts