Vaiko teisių gynėjos: ,,Kai vaikas ateina į naują kolektyvą visi už jį atsakingi suaugusieji turi iš naujo rasti santykį su vaiku‘‘

Šiaulių profesinio rengimo centro Prekybos ir verslo skyriaus pedagogai ir Šiaulių apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus (VTAS) specialistės sutarė nuolat keistis informacija apie profesinių mokyklų mokinius, taip padedant jiems integruotis į naują mokymosi įstaigą, socialinę aplinką.

Profesinės mokyklos savitos tuo, kad čia dažnai kartu mokosi skirtingo amžiaus mokiniai – suaugę ir nepilnamečiai. Žinoma, jie skirtingai žiūri į mokymo procesą ir laisvalaikį bei santykį su mokytojais, į savo teises ir pareigas. Būtent apie tai ir pakviestos padiskutuoti vaiko teisių apsaugos specialistės.

,,Puikiai žinome, kas yra vaikas, paauglys, kokio amžiaus tai žmonės ir reikia žiūrėti, ką daryti, kad pasiektume geriausių rezultatų. Sprendimai turi būti geriausi kiekvienam mokiniui visose situacijose. Reikia pedagoginio talento, kad būtų gerai kiekvienam mokiniui, o jeigu paaugliui reikia išskirtinio dėmesio, tai mokytojas, be abejonės, tai turi suprasti‘‘, – sako Rūta Ambražūnė, Šiaulių apskrities VTAS vyr. specialistė.

Profesinės mokyklos mokytojus, kaip ir bet kurį suaugusį žmogų, domino klausimas, o kaip paaugliams paaiškinti, kad jie turi ne tik teises, bet ir pareigas. Tai ypač aktualu tampa, kai paaugliai atvyksta mokytis profesijos į kitą miestą, būna tolokai nuo savo namų, kai jie gyvena bendrabutyje ir patys turi savimi pasirūpinti dažniau.

,,Taip, vaikai turi teisę į mokslą, į laisvalaikį, į draugus. Bet jiems reikia suprasti, kad jie turi ir pareigas. Kaip jiems tai įdiegti?‘‘, – klausė Prekybos ir verslo skyriaus vadovė Renata Veršinskienė.

VTAS specialistės atsakymas kartu paprastas ir kartu sudėtingas.

 ,,Vaikai yra mūsų visų veidrodis, mūsų visų indėlio rezultatas. Aišku, svarbu ir kokioje šeimoje vaikas augo. Bet kai vaikas ateina į naują kolektyvą vėl visi su juo bendraujantys ir už jį atsakingi suaugusieji turi iš naujo rasti santykį su vaiku, padėti jam suprasti, kad teisės ir laisvės, tai visų pirma yra pareigos, kaip tinkamai tomis teisėmis naudotis. Vaikas turi išmokti, kad teisė rinktis – tai didelė atsakomybė prieš save patį‘‘, – sako Rūta Ambražūnė, Šiaulių apskrities VTAS vyr. specialistė.

Mokyklos pedagogus labai domino, kaip gražiai sustyguoti mokytojų ir mokinių santykius, kai kiekvienam pedagogui tenka rasti raktelį į kiekvieno mokinio širdį.

,,Vos vaikas apsipranta profesinėje mokykloje, naujoje bendruomenėje, tada ir pasirodo problemos, kurias jis atsinešė iš šeimos, iš ankstesnės mokyklos. Mokyklos kartais net viena nuo kitos ir nuo kitų institucijų slepia, kad su kokiu nors vaiku būta problemų. Blogai, kad nuslepiama, nes tada problema jau ,,sprogsta‘‘. Mes sakom, kodėl jūs anksčiau nesikreipėt? Netylėkim, sakau, nes problemos pradžioje galima greičiau padėti ją spręsti. Ir daug sunkiau, kai vaiko ar santykio su aplinka problema įsisenėja‘‘, – sako Rūta Ambražūnė, Šiaulių apskrities VTAS vyr. specialistė.

,,Gal galite įvardinti konkrečiau situaciją, pasidalinti įspūdžiais. Gal mes galėtume pasimokyti, į ką turim atkreipti dėmesį?‘‘, – klausė Prekybos ir verslo skyriaus vadovė Renata Veršinskienė.

,,Na, pavyzdžiui, kai kalbam apie probleminį vaikų elgesį mokykloje, reikia pasigilinti, kodėl vaikas problematiškas. Neretas atvejis, kai vaikas turi sukaupęs daug vienaip ar kitaip jam skaudžios gyvenimo patirties, yra uždaras, o čia dar mokytojas grubesnį žodį pasako ir apibara už blogus mokymosi rezultatus. Ir jau visai blogai, kai klijuojamos etiketės, kad tas vaikas iš probleminės šeimos, o kitas vaikas iš vaikų namų. O vaikas prie to įpranta ir elgiasi blogai, nes aplinka jam nesuteikia galimybės parodyti gerųjų savo pusių‘‘, – sako Jolita Margevičienė, Šiaulių apskrities VTAS vyr. specialistė.

,, Elgesio priežastys – iš vaiko šeimos ir iš aplinkos, iš kurios jis atėjo į mokyklą. Jeigu vaikas pasijunta nuskriaustas, jis ginasi, tai gali pasireikšti labai destruktyviu elgesiu. Reikia įsijausti į vaiko situaciją, prieš ką jis protestuoja, nuo ko ginasi. Visi vaikai gimsta geri. Jie tik ne visada gali parodyti savo geras puses. Jeigu vaikas neklauso pabarimo, reikia pabandyti jį pagirti, pamatyti, ką jis gerai padarė ir susitikus tiesiog jam pasakyti, kad mokykloje jis labai laukiamas, nes gerai atliko kažkokią užduotį, nes tiesiog malonu jį matyti‘‘, – sako Rūta Ambražūnė, Šiaulių apskrities VTAS vyr. specialistė.

Mokykla taip pat domėjosi, kiek pedagogai gali rinkti informacijos apie vaiko šeimą, kad nebūtų pažeistos asmenų privatumo teisės.

,,Kai renkate informaciją, pirmiausia pasiklauskite vaiko tėvų ar globėjų, kiek jie nori pateikti informacijos. Žinoma, reikia žinoti vardą, pavardę, telefonus. Jeigu tėvai sutinka, galima paprašyti darbdavio telefono tam atvejui, jeigu tėvai būtų nepasiekiami. Būtina užtikrinti, kad surinkta informacija nebus viešinama niekur kitur ir nebus naudojama be reikalo. Tėvai dažnai atsižvelgia į tokius prašymus ir kai kuriuos duomenis apie save pateikia. Tačiau jeigu yra rimta situacija, tai įvairios tarnybos turi informaciją apie vaiko šeimą, artimuosius‘‘,– sako Rūta Ambražūnė, Šiaulių apskrities VTAS vyr. specialistė.

Profesinėse mokyklose dažniausiai mokosi įvairaus amžiaus mokiniai, nes mokytis ateina ir nepilnamečiai, ir daugiau nei 20-ties, 30- ties metų sulaukę asmenys. Taigi, saugant vaiko teises sklandžiame mokymo ir bendravimo procese labai svarbūs vaiko teisių apsaugos specialistų patarimai.

Total
0
Dalinasi
Related Posts