Tradicinis Mikelio prizas – rajono bibliotekos kraštotyrininkei 


Šiaulių savivaldybės viešosios bibliotekos Bibliografijos-informacijos skyriuje įteiktas 27-asis Mikelio prizas už nuopelnus kraštotyros veikloje. Šiais metais garbingas apdovanojimas skirtas Šiaulių rajono savivaldybės Viešosios bibliotekos Informacijos ir kraštotyros skyriaus vyriausiajai metodininkei Audronei Kiršinaitei už aktyvų dalyvavimą kraštotyros veikloje, tautos istorinės atminties įprasminimą kraštotyros baruose.
Prizo pavadinimas kilo nuo prieškariu Mikeliais pavadintų kraštotyrininkų. Nuo 1989 metų kasmet su nedidelėmis pertraukomis prizas įteikiamas labiausiai nusipelniusiam kraštotyrininkui.
Audronė Kiršinaitė – bibliotekininkė ir bibliografė. Šiaulių rajono centrinės bibliotekos vyr. bibliotekininkė (1977–1983), Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos vyr. metodininkė (1984–2000), Metodikos centro vedėja (2001–2010). Šiaulių kolegijoje (nuo 2010 m. Šiaulių valstybinė kolegija) dirbo asistente (2007–2008), lektore (2008– 2017). Nuo 2015 m. sausio mėn. – Šiaulių rajono savivaldybės Viešosios bibliotekos Informacijos ir kraštotyros skyriaus vyriausioji metodininkė.
Kraštotyrininkė dalyvavo dvidešimtyje respublikinių kompleksinių ekspedicijų visoje Lietuvoje, sukaupė kraštotyrinės medžiagos apie Šiaulių rajono nykstančius kaimus, laidojimo tradicijas, iškilius Šiaulių krašto žmones, krikšto vardų suteikimo tradicijas. Daugiausiai darbų A. Kiršinaitė skyrė laidojimo papročiams, kuriuos tyrinėjo ne tik Šiaulių rajone, bet ir visoje Lietuvoje – Plungėje, Kapčiamiestyje, Griškabūdyje. Tyrimą tęsia: turi nešifruotos medžiagos, nuotraukų. Dabar medžiaga apdorojama „Versmės“ leidyklos leidžiamoms „Lietuvos valsčių“ serijos monografijoms.
Parengė kraštotyros darbų apie Šiaulių regioną: Valatkių kaimas (Šiaulių r.), Žadvainių kaimas (Šiaulių r.), Antano Pralgausko eilėraščių, dainų ir atminimų sąsiuvinis (1938–1951). Tryškiai–Jautmalkė, Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos 1991 m. kronika, Kurtuvėnai ir jų apylinkės senosiose nuotraukose, Laidojimo papročiai.
Daug dėmesio A. Kiršinaitė skiria ir kitoms temoms: Šiaulių rajono bibliotekos istorijai, iš Kurtuvėnų krašto kilusių žymių žmonių Stasio Butkaus ir Jono Spudulio gyvenimo ir veiklos analizei, rengia išsamią Stasio Butkaus bibliografiją.
A. Kiršinaitė aktyviai dalyvauja ir dalyvavo projektuose, kuriuose panaudoja surinktą kraštotyros medžiagą: Lietuvos kultūros tarybos finansuotuose projektuose „Personažų šėlsmas bibliotekose“, „Knygos „Knygos įstaigos ir spaustuvės Šiaulių krašte (XVI a. – XXI a. pr.)“ leidyba“, „Šiaulių rajono nykstančių ir išnykusių kaimų istorijos“, Šiaulių rajono savivaldybės administracijos finansuotame projekte „Žvilgsnis į senelių žaislų dėžę“, Šiaulių valstybinės kolegijos projekte „Nuo daraktorinės mokyklos iki elektroninės skaityklės“ bei Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos projektuose „Tremties istorijos: naujos refleksijos ir bendrystės potyriai“, „Kur liūdi kryžiai pakelėm“.
Šiaulių savivaldybės Viešosios bibliotekos Bibliogafijos-informacijos skyriuje Audronė Kiršinaitė pristatė parengtus kraštotyros darbus, knygas iš asmeninio senųjų leidinių rinkinio. Ekspozicijoje seniausia knyga – „Naujas istatimas Jezaus Christaus Wieszpaties musu“, išleista 1816 metais.
Kraštotyrininkę Audronę Kiršinaitę sveikino ir tolimesnės kūrybinės sėkmės linkėjo: rajono Kultūros skyriaus vedėjas Tomas Vaitkus, rajono Viešosios bibliotekos direktorė Ingrida Klupšaitė, padalinių kolegės bibliotekininkės, Šiaulių miesto kraštotyrininkai, draugai ir kraštotyrinės medžiagos pateikėjai.

Viešosios bibliotekos Informacijos ir kraštotyros skyrius inf.

Total
0
Dalinasi
Related Posts