Literatūrinė popietė ,,Plunksną nuplukdė laikas“     

Kasmet gruodžio mėnesį Kuršėnų Stasio Anglickio mokyklą aplanko nemažas būrys svečių, nes tradiciškai minima poeto Stasio Anglickio gimimo diena ir šios šventės metu apdovanojami jaunieji poetai. Šiemet popietėje ,,Plunksną nuplukdė laikas“, minint 113-ąsias poeto ir mokytojo Stasio Anglickio gimimo metines, buvo paskelbti ir apdovanoti 19-ojo  jaunųjų poetų konkurso nugalėtojai. Nuo šių metų konkursas tapo regioninis.  

Atidengtas biustas

Šventės pradžioje mokyklos fojė buvo atidengtas Stasio Anglickio biustas, kurį sukūrė tautodailininkas Vismantas Anglickas. Atidengimas buvo patikėtas Saidai Spulginaitei ir Austei Dovtartaitei – gabioms, meniškos prigimties mokinėms, savo darbais taip pat garsinančioms mokyklą.

Tautodailininkas V. Anglickas, pristatydamas savo kūrinį, atskleidė ir giminystės ryšius su poetu. Tad šis darbas yra lyg savotiška duoklė žymiam giminės, ne tik Kuršėnų krašto žmogui. Biustas suskurtas iš ekologiškų medžiagų, kas labai svarbu šiuolaikiniam interjerui. Seimo Pirmininko pirmosios pavaduotojos Rimos Baškienės padėjėja Ada Grakauskienė  ir  rajono vicemeras Algis  Mačiulis taip pat dėkojo tautodailininkui ir mokyklos kolektyvui už tokią puikią iniciatyvą pagerbti garbingus kraštiečius.

Idėja įamžinti iškilius Kuršėnų žmones – vienas iš gražiausių projektų, skirtų Lietuvos šimtmečiui paminėti. Šios meninės idėjos autorė – Šiaulių rajono savivaldybės Etninės kultūros ir tradicinių amatų centro  direktorė Birutė Poškienė. Ji kartu su mūsų mokyklos direktore Danute Lotiukiene-Kotova išrinko jauno – dar moksleivio – Stasio Anglickio nuotrauką, pagal kurią ir buvo sukurtas šis biustas. Mokyklos direktorės pavaduotoja ugdymui Ingrida Kudrevičienė mokyklos bendruomenės vardu dėkojo tautodailininkui V. Anglickui už realizuotą mūsų mokyklos direktorės Danutės Lotiukienės-Kotovos idėją, kad mokiniai matytų poetą kaip savo bendraamžį. Juk mokykla, kurioje jie mokosi, yra būtent ta vieta, kurioje žmonės užauga ir vėliau savo didžiais darbais garsina gimtąjį kraštą.

Įteiktos premijos

Popietės ,,Plunksną nuplukdė laikas“ literatūrinę kompoziciją pristatę mokiniai pakvietė šventės dalyvius pasivaikščioti poeto Stasio Anglickio biografijos keliais. Mokinius ruošė lietuvių kalbos mokytojos Birutė Šufinskienė, Žaneta Gineitienė ir Alina Šimkevičienė.

Renginio vedėjos Austė Dovtartaitė ir Viktorija Maneikytė pakvietė Stasio Anglickio poezijos konkurso premijos skyrimo komisijos pirmininkę Raimondą Rumbinaitę aptarti 19-ajam regioniniam konkursui pateiktus devynių dalyvių darbus.

Komisijos pirmininkė pasidžiaugė augančia individualiai mąstančių jaunųjų kūrėjų karta, ragino drąsiai ieškoti naujų išraiškos formų, atsisakyti siužetinio tipo eilėraščių.

Poezijos konkurso nugalėtojus paskelbė Kuršėnų Stasio Anglickio mokyklos direktorės pavaduotoja ugdymui Nijolė Kadytė.

V-IX  klasių grupėje labiausiai išsiskyrė Viktorija Pabrėžaitė  (Šiaulių ,,Romuvos“ progimnazijos 8a klasės mokinė, mokytoja Ingrida Samulionienė), Saulė Rakauskaitė (Kuršėnų Stasio Anglickio mokyklos 5b klasės mokinė, mokytoja Alina Šimkevičienė) ir Patricija Norkutė (taip pat Kuršėnų Stasio Anglickio mokyklos 6a klasės mokinė, mokytoja Birutė Šufinskienė). Visoms laureatėms įteiktos piniginės premijos.

X-XII klasių grupėje vienodos piniginės premijos buvo paskirstytos šiems mokiniams: Gintarei Baranauskaitei (Gruzdžių gimnazijos IIIg klasės mokinei, mokytoja Vita Yseuks), Emilijai Čepaitei (Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos III Gb klasės mokinei, mokytoja Raimonda Rumbinaitė), Gintarei Taujanskytei (taip pat Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos III Gb klasės mokinei, mokytoja Jolanta Reimerienė) ir Kasparui Grusliui (Šiaulių Didždvario gimnazijos II a klasės mokiniui, mokytoja Lina Michailovienė).

Jaunuosius kūrėjus asmeninėmis dovanomis apdovanojo Seimo Pirmininko pirmosios pavaduotojos Rimos Baškienės padėjėja Ada Grakauskienė, padėkos raštais – rajono vicemeras Algis  Mačiulis, poezijos knygelėmis apdovanojo rajono Kultūros skyriaus vyriausioji specialistė Vitolda Dovidauskienė. Poezijos konkurso laureatai šventės dalyviams padeklamavo savo kūrybos eilėraščių.

Alina ŠIMKEVIČIENĖ

Kuršėnų Stasio Anglickio mokyklos lietuvių kalbos mokytoja

Total
0
Dalinasi
Related Posts