Tėvų nuomonė, išsakyta peticijoje, nebuvo išgirsta 

Paskutiniame rajono Tarybos posėdyje valdantieji ir opozicija sukryžiavo ietis svarstydami pritarti ar nepritarti Peticijų komisijos išvadai dėl Gruzdžių gimnazijos Bazilionų skyriaus uždarymo. Dauguma, kurią palaikė ir dalis opozicijos, nusprendė netenkinti peticijos reikalavimų.

 

Siūlė skyrių palikti dar 5-ius metus

Rajono Tarybos posėdyje buvo nagrinėjamas peticijos ,,Dėl Gruzdžių gimnazijos Bazilionų skyriaus uždarymo“ reikalavimas – pratęsti Gruzdžių gimnazijos Bazilionų skyriaus veiklą iki 2023 metų.

Peticijos komisijos sprendimą pristatęs komisijos pirmininkas Artūras Dunauskas sakė, kad Peticijų komisija nusprendė tenkinti šių metų balandžio 20 dienos peticijos reikalavimą ir pratęsti skyriaus veiklą dar penkeriems metams.

„Komisija sprendimą teikti išvadą priėmė atsižvelgusi į Komisijos posėdyje išsakytus jos narių ir posėdyje dalyvavusių pareiškėjų argumentus, kad priimant Šiaulių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016-2020 metais bendrojo plano, patvirtinto Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2016 metais pakeitimą nebuvo išlaikyta procedūra. Rengiant sprendimo projektą dėl Gruzdžių gimnazijos Bazilionų skyriaus vidaus struktūros pertvarkos (nekomplektuoti III gimnazinės klasės nuo 2018-09-01) nebuvo išlaikyta sprendimo projekto rengimo procedūra – nebuvo informuota bendruomenė apie numatomą pertvarką. Komisijos nuomone, apie numatomą Bazilionų skyriaus vidaus struktūros pertvarką (nekomplektuoti III gimnazinės klasės nuo 2018-09-01) bendruomenę turėjo informuoti Gruzdžių gimnazijos ir Bazilionų mokyklos-daugiafunkcio centro direktoriai“, – aiškino Peticijų komisijos pirmininkas.

Anot jo, komisija siūlo pavesti Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriui iki artimiausio Savivaldybės tarybos posėdžio parengti Šiaulių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metais bendrojo plano pakeitimą, nustatant Gruzdžių gimnazijos Bazilionų skyriaus veiklą iki 2023 metų.

Pasak A. Dunausko, svarstant šį klausimą komitetuose Švietimo, kultūros ir sporto komitetas atsisakė pritarti komisijos sprendimui, nes skyriui išlaikyti reikia nemažai lėšų, todėl pasiūlė parengti alternatyvų variantą.

Tėvai turi savo nuomonę

Tarybos nariams pradėjus ginčytis dėl sprendimų teisėtumo, žodis buvo suteiktas posėdyje dalyvavusiems peticijos organizatoriams.

Į tribūną pakilusi vieno iš vaikų mama Alma Petrauskienė sakė, kad Bazilionai yra atokioje vietoje, o artimiausia mokykla, galinti suteikti vidurinį išsilavinimą, yra už 25-30 kilometrų.

„Dabar priimami teisiniai aktai, kad tautinių mažumų mokyklos neuždarinėjamos, kad ir nėra reikiamo mokinių skaičiaus. Tai ką, mums tapti tautinėmis mažumomis?“ – Tarybos narių klausė mama.

A. Petrauskienės teigimu, Bazilionai vienintelė mokykla šiame krašte, kur galima įsigyti vidurinį išsilavinimą.

„Kol mes patys nepradėjome domėtis, niekas mūsų neinformavo apie permainas. Su dvyliktokais kalbama apie tai, kokiose aukštosiose mokyklose šie galės mokytis, o su dešimtokais niekas net nesikalba, kokiose mokyklose šie galės mokytis, kaip jas pasieks. Dabar net ir tėvams sunku nukakti į Šiaulius, kad laiku spėtų į darbą, ar į Bazilionus atvažiuoti mieste gyvenantiems mokytojams“, – aiškino mama.

Ji tvirtino, jog tik paskutinėmis dienomis dešimtokams imta aiškinti apie pavėžėjimą, tačiau konkretaus nieko nepasakoma.

Mama tvirtino, jog Švietimo ir sporto skyrius elgiasi neetiškai, kai reikalauja iš vaikų raštiškai atsakyti, kokias mokyklas jie rinktųsi, kai bus uždarytas Gruzdžių gimnazijos Bazilionų skyrius.

Mamos žodžiais, į Bazilionus keliasi jaunos šeimos su mažais vaikais, todėl jau keletą metų labai aktualus darželio klausimas.

„Kol mes kovojome reikalaudami darželio, praradome mokyklą. Kas kelsis čia gyvent ateityje, jei kaime nebelieka mokyklos? Mes žinome praktiką, kad pirmiausia panaikinamos vyresniosios klasės, o vėliau nelieka ir pačios mokyklos“, – sakė ji.

Mama tvirtino, jog po poros metų vienuoliktą klasę lankys 15 vaikų.

„Kodėl jiems atimama teisė mokytis arčiau namų?“, – klausė ji Tarybos narių.

Ginčai nieko nelėmė

Po tėvų pasisakymo Tarybos nariai ėmė kibti vienas kitam į atlapus. Pirmiausia jie bandė išsiaiškinti mokyklos perspektyvas.

Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Judita Šertvytienė Tarybos nariams aiškino, jog mokykla išgyvenimui lėšų turi tik aštuoniems mėnesiams, mokinių kasmet vis mažėja.

Vedėja aiškino, jog tėvai, kol yra viltis išlaikyti mokyklą, nebendradarbiauja sprendžiant pavėžėjimo klausimą.

Buvo paminėta, jog norint išlaikyti skyrių, reikia 60 tūkstančių eurų.

Tačiau tai neįtikino kai kurių Tarybos narių, kurie panoro išsiaiškinti, kodėl Tarybos posėdžiui buvo pateikti du sprendimo variantai, jeigu svarstomos tik komisijos išvados.

Sprendimų rengėjai bandė aiškinti, kad pritarus sprendimui, reikalingas ir sprendimas, kuriuo pavedama administracijai rengti klausimo svarstymą kitame posėdyje.

Buvo imta kalbėti, jog vaikai gali rinktis ne tik vidurinį, bet ir profesinį išsilavinimą.

A. Jonuška bandė įtikinti Tarybos narius, jog nei svarstant klausimą ankstesniame posėdyje, nei dabar jis nėra tinkamai paruoštas.

„Kaip suprasti tai, kad tik dabar posėdyje tėvai išgirsta apie pavėžėjimą?“ – piktinosi Tarybos narys.

Žibalo į ugnį dar įpylė Vaclovas Motiejūnas, kuris klausė, ar pavėžėjimas kainuos pigiau negu mokyklos išlaikymas, ir priminė savo pasiūlymą suvienodinti vieno kilometro vežimo kainas visame rajone.

Dar daugiau neaiškumų kilo ruošiantis balsuoti už Tarybos sprendimą. Savivaldybės Teisės ir personalo administravimo skyriaus vedėjai Jurgitai Mickūnei kelis kartus teko aiškinti balsavimo procedūrą.

Tai papiktino posėdyje dalyvavusius tėvus, nustebusius dėl tokio Tarybos narių nesuvokimo.

Tarybos nariai balsų dauguma nepritarė Peticijų komisijos sprendimui neuždaryti Bazilionuose Gruzdžių gimnazijos skyriaus iki 2023 metų.

Po balsavimo kažkas iš Tarybos narių replikavo: „Padaugės mokinių – vėl atidarysim“.

O viena iš mamų liūdnai ištarė: „Arba visai uždarysim“.

Saulius JUŠKEVIČIUS

Total
0
Dalinasi
Related Posts
Skaityti daugiau

Apie klausą

Daugelis gerai girdinčiųjų, mano kad klausa yra savaime suprantama. Mes negalvojame, kaip ausys dirba, ar ką darytume, jei…