Sveikatos formulės paieškos Kuršėnų šeimos namų globos centre

Kuršėnų šeimos namų Globos centre baigėsi Šiaulių rajono savivaldybės biudžeto lėšomis finansuoto projekto ,,Sveikas ir laimingas 2021” vykdymas, kurio tikslas sveika globojamų (rūpinamų) vaikų ir jų įstatyminių atstovų gyvensena  ir pagal galimybes gera visuminė globos bendruomenės sveikata.

Buvo stebimas aktyvus dalyvavimas sveikatinimo iniciatyvų skatinimo procesuose, kurie buvo organizuojami taikant netradicinius ugdymo metodus (terapijos, mokslinė- praktinė konferencija, įtraukiančios paskaitos, šeimų sąskrydis, kūrybinės, aktyvios fizinės veiklos ir kt.) netradicinėse aplinkose ( erdvės gamtoje, aerodrome, ant Kuršėnų tilto, kultūros ir amatų centre ir kt.). Projekto lėšomis įsigyti specialūs Lego rinkiniai, kurių pagalba buvo ne tik ugdomas vaikų emocinis intelektas, bet tuo pačiu metu identifikuojamos psichotraumų sritys, pasiekti puikūs rezultatai psichoterapiniame procese įveikiant psichotraumas, įtraukiant vaikus į kūrybiško žaidimo procesą, galintį transformuoti jausmus bei kreipti sveikesnio gyvenimo link.

Projektas subūrė 260 dalyvių, jo metu įvyko 21 renginys/mokymai vaikams, 13 renginių/mokymų suaugusiems. Įgyvendinus projektą, buvo padidintas Šiaulių rajono globos bendruomenės ir specialistų, dirbančių vaikų gerovės srityje sveikatos raštingumo lygis bei suformuoti pozityvūs jų sveikatos elgsenos pokyčiai.

Kuršėnų šeimos namų Globos centro vedėja Jolanta Mankuvienė

Total
0
Dalinasi
Related Posts