Suteikia bibliotekoms ir lankytojams galimybių tobulėti

Sėkmingai įgyvendinamas bendras Kultūros ministerijos ir Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos projektas „Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis internetu viešosios interneto prieigos infrastruktūroje“ žengia į baigiamąjį etapą.

Bibliotekos atsinaujino

Projekto įgyvendinimo laikotarpiu per 36 mėnesius atnaujinta didžioji dalis viešosios interneto prieigos infrastruktūros nauja kompiuterine ir programine įranga, pagerintas interneto ryšys, didžiųjų miestų viešosios bibliotekos aprūpintos specialia įranga, skirta kūrybiškumui skatinti bei inžineriniams ir programavimo įgūdžiams lavinti. Daugiau nei 1200 Lietuvos viešųjų bibliotekų ir jų filialų (iš jų 1000 kaimiškose vietovėse) pasiekė nauja technika, sudaranti sąlygas vietos gyventojams dalyvauti skaitmeninių kompetencijų ugdymo, skaitmeninio turinio kūrimo ir kitose skaitmeninės informacijos iniciatyvose.

Vyko mokymai

Lygiagrečiai vykdomas kitas Informacinės visuomenės plėtros komiteto projektas „Prisijungusi Lietuva“: efektyvi, saugi ir atsakinga Lietuvos skaitmeninė bendruomenė“, kurio partneriai (asociacija „Langas į ateitį“, Vidaus reikalų ministerija, Ryšių reguliavimo tarnyba ir Nacionalinė biblioteka) rūpinasi vartotojų pritraukimo ir viešinimo veiklomis. Suburtos stiprios skaitmeninių lyderių ir konsultantų, e. skautų komandos, kurios visoje Lietuvoje savanorystės pagrindais padeda vietos bendruomenėms ir lankytojams tobulinti skaitmeninius įgūdžius.

Abu šie projektai glaudžiai susipina ir papildo vienas kitą.

Ruošiamasi naujiems mokymams

Rugsėjo pradžioje prasidės dar vieni Nacionalinės bibliotekos organizuojami keturių mėnesių trukmės mokymai Lietuvos viešųjų bibliotekų darbuotojams. Mokymų tikslas – įveiklinti projekto „Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis internetu atnaujintoje viešosios interneto prieigos infrastruktūroje“ metu įsigytą programavimo, inžinerinio ir kūrybinio paketų techninę ir programinę įrangą. Mokymai skirti bibliotekininkams, kad jie gebėtų naudotis šia įranga ir galėtų suteikti kvalifikuotą pagalbą savo lankytojams. Mokymų paslaugas teiks VšĮ „Lispa“ iš Marijampolės, laimėjusi atvirą konkursą.

Šiuo metu baigiamos rengti bibliotekų darbuotojams skirtos trys (programavimo, inžinerinio ir kūrybinio paketų) techninės ir programinės įrangos naudojimo mokymų programos. Iki gruodžio pabaigos ketinama organizuoti net 45 dviejų dienų trukmės mokymus keturių Lietuvos apskričių (Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio) viešosiose ir Nacionalinėje bibliotekose. Vienos grupės dalyvių orientacinis skaičius – iki 15 žmonių. Mokymuose dalyviai patys praktiškai išbandys gautą įrangą ir naudodamiesi mokymų organizatorių parengtomis rekomendacijomis savarankiškai atliks įvairias užduotis, kad vėliau galėtų sėkmingai mokyti savo bibliotekų lankytojus.

Mokymo programa orientuota į vartotojus (bibliotekų lankytojus), kurie nesinaudoja internetu arba naudojasi juo neišmaniai, taip pat labiau į suaugusiuosius nei į vaikus ir jaunimą. Bus parengta ir bibliotekoms perduota įvairi metodinė ir mokomoji medžiaga (vaizdo filmukai, instrukcijos, konkrečios praktinės užduotys, parengtos naudojant įgyvendinimo „žingsnis po žingsnio“ schemą, kad kiekvienas bibliotekos lankytojas su minimalia bibliotekininko pagalba galėtų jas realizuoti, ir kt.).

Įsijungė ir rajono bibliotekos

Šiaulių rajono savivaldybės viešoji biblioteka aktyviai įsijungė į projektų veiklas. Pagal projektą „Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis internetu viešosios interneto prieigos infrastruktūroje“ atnaujinta kompiuterinė įranga Kuršėnų Vytauto Vitkausko bibliotekoje ir šios bibliotekos Vaikų literatūros skyriuje, Ringuvėnų, Romučių, Bubių, Šakynos, Gruzdžių Augustino Griciaus, Ginkūnų, Kairių, Voveriškių bibliotekose. Modernizuota lankytojų, kurie naudojasi įrengtomis viešomis darbo vietomis bibliotekose, registravimo ir statistikos sistema. Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos padalinių gyventojams suteiktos galimybės naudotis spartesniu negu 30 Mb/s interneto ryšiu.

Informacinės visuomenės plėtros komiteto projektas „Prisijungusi Lietuva“: efektyvi, saugi ir atsakinga Lietuvos skaitmeninė bendruomenė“ suteikė galimybę Šiaulių rajono gyventojams bibliotekose įgyti skaitmeninio raštingumo žinių ir jas tobulinti. Nuo 2019 m. visuose Šiaulių rajono savivaldybės struktūriniuose teritoriniuose padaliniuose vyksta intensyvūs gyventojų skaitmeninio raštingumo mokymai pradedantiesiems ir pažengusiems. 2020 metais didžiausias dėmesys skiriamas skaitmeninių įgūdžių tobulinimui pagal pažengusių programas.

Suburta aktyvi ir kompetentinga skaitmeninių lyderių ir konsultantų komanda, kurioje gausus būrys bibliotekos darbuotojų bei lektorių iš vietos bendruomenių.

Projektai finansuojami iš 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos ir iš Lietuvos biudžeto lėšų.

Parengta pagal Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos informaciją

Vidos RAGAUSKIENĖS nuotr.

Jurgitos JASIŠKYTĖS nuotr.

Danutės SLAVINSKIENĖS nuotr.

Total
0
Dalinasi
Related Posts