Šimtmečio spalvos Kužių seniūnijoje 

Lietuvos valstybės atkūrimo dieną Kužiuose pagerbti pokario partizanai, atidengtas paminklinis akmuo, pagerbti nusipelnę seniūnijos žmonės.

Pagerbti partizanai

Ankstų vasario 16-osios rytą Verbūnų folkloro ansamblio „Rugelis“ ir bendruomenės nariai, pasidabinę tautiniais rūbais, nuvyko į Gulbinų mišką ir uždegė savo rankomis trispalvės spalvomis nudažytas žvakutes 1952 m. kovo 19 d. žuvusiems partizanams – „Klajūnui“, „Barzdai“ ir „Šernui“. Miške stovintį medinį kryžių, stovintį šalia partizanų bunkerio, apjuosė tautine juostele ir surišo kaspinėlį, kaip pagarbos ir atminimo ženklą.

Apsilankė ukrainiečiai

Tuo metu Kužiuose vyko ukrainiečių dainų ir šokių ansamblio „Джерельце“ delegacijos sutiktuvės. Seniūnijos darbuotojų globojami, svečiai įsikūrė seniūnijos patalpose, prieš ruošdamiesi numatytam koncertui, seniūnės lydimi, apsilankė Kužių bažnyčioje, kur juos pasitiko ir su jais pabendravo kunigas Tomas Reinys. Vidurdienį svečiams duris atvėrė Kužių gimnazijos direktorė Roma Meinoriutė, kuri pristatė gimnazijos mokinių darbus, skirtus Lietuvos šimtmečiui, parodė puikiai įrengtus kabinetus, papuoštus mokinių darbais. Svečiai stebėjosi ir žavėjosi, fotografavo ir filmavo ir vis kartojo, kad pas juos mokyklose dar nėra taip gražu.

Atidengtas paminklas

Netrukus Kužių miestelyje, kaip ir visoje Lietuvoje, suskambo bažnyčios varpai. Prie šalia bažnyčios laukiančių žmonių prisijungė ir ukrainiečių jaunimas ir visi kartu klausė varpų skambesio. Nutilus garsams, į geltonais, žaliais ir raudonais balionais išpuoštą bažnyčią pradėjo rinktis kužiškiai ir kitų seniūnijos vietovių gyventojai.

Pasibaigus iškilmingoms šv. Mišioms už Tėvynę, iš bažnyčios buvo išneštos vėliavos, kurias išdidžiai ir garbingai nešė Kužių gimnazijos mokiniai – Deividas Kvietkauskas ir broliai Mantas ir Rokas Paldavičiai. Netrukus šalia jaunuolių su vėliavomis išsirikiavo gražuolės verbūniškės, pasidabinusios tautiniais rūbais ir trispalviais  balionais. Gausi ir spalvinga eisena patraukė prie naujai pastatyto paminklinio akmens, kurį atidengė Kužių seniūnijos seniūnė Jolanda Rudavičienė ir Vytautas Gelumbickas – jaunas amatininkas, kuris šį akmenį apdorojo, pritvirtino kryžių ir įamžino datą. Seniūnė jam įteikė dovaną ir padėkojo už neatlygintinai atliktą darbą Kužių miestelio istorijai. Taip pat buvo padėkota ir Raupaičių kaimo gyventojai Janinai Gelžinienei, kuri taip pat neatlygintinai padovanojo miesteliui šį akmenį, sveriantį 13 tonų. Kunigas T. Reinys palaimino paminklinį akmenį, skirtą Lietuvos šimtmečiui atminti.

Šventinis koncertas

Žiemos šaltuko spaudžiami, eisenos dalyviai nuskubėjo į seniūnijos salę, kurioje jų laukė Kužių  ir Verbūnų folkloro ansamblių kolektyvai bei spalvingais kostiumais pasipuošę ukrainiečiai. Šventinis renginys prasidėjo tautiška giesme. Ona Baranauskienė, šio iškilmingo renginio vedėja, renginį pradėjo gražiais žodžiais apie Tėvynę. Seniūnė Jolanda Rudavičienė susirinkusiems palinkėjo meilės, taikos ir bendrystės bei būti pilietiškiems ir visiems kartu kurti savo gerovės valstybę. Buvo įteikti Seimo pirmininko pirmosios pavaduotojos Rimos Baškienės dovanas – padėkas už svarų indėlį į Lietuvos valstybės gerovės kūrimą ir apdovanojimus – aukso ženklelius „Atkurtai Lietuvai-100“. Šie garbingi apdovanojimai įteikti visuomenės, verslo ir kultūros darbuotojams – Lukšių bendruomenės pirmininkei ir seniūnaitei Vidutei Meižienei, Kužių bendruomenės pirmininkui Kęstučiui Petrauskui ir Onai Baranauskienei – Šiaulių rajono kultūros centro Verbūnų filialo kultūros renginių organizatorei.

Pasibaigus kalboms ir sveikinimams prasidėjo Šiaulių rajono kultūros centro saviveiklininkų koncertas – dainavo  Kužių ir Verbūnų kolektyvai kartu ir atskirai, šoko Verbūnų mažieji vaikučiai, kartais prisijungdavo ir suaugusieji. Po jų pasirodymo, ant scenos pakilo svečių – ukrainiečių delegacijos atstovai, kurie sužavėjo publiką temperamentingais šokiais, spalvingais ir žaižaruojančiais kostiumais bei sielą veriančiomis dainomis. Koncertui įpusėjus į Kužius atvyko rajono meras Antanas Bezaras su žmona Birute. Pasibaigus  koncertui svečiai iš Ukrainos perskaitė sveikinimą Šiaulių rajono žmonėms ir įteikė merui ženklelį.

Padėka nuo ukrainiečių delegacijos buvo įteikta ir Kužių seniūnei. Apsikeitus dovanomis visi kartu užtraukė bendrą finalinę dainą „Ąžuolai žaliuos“.

Šurmuliui nurimus ir nusifotografavus atminčiai, ukrainiečių delegacija išvyko į kaimyninę Gruzdžių seniūniją – sveikinti, dainuoti ir šokti gruzdiškiams.

Jolanda RUDAVIČIENĖ

Total
0
Dalinasi
Related Posts