Šiaulių rajono gyvenvietėse vykdomi vandentvarkos projektai

Net keliose Šiaulių rajono gyvenvietėse  – Voveriškėse, Kairiuose, Meškuičiuose, Pakapėje, Gilvyčiuose, Kurtuvėnuose ir Kuršėnų mieste vykdomi ar jau baigti vykdyti svarbūs vandentvarkos projektai.

Voveriškių gyventojai gali džiaugtis pagerėjusiu geriamuoju vandeniu – pastatyti ir pradėjo veikti vandens nugeležinimo įrenginiai. Įrenginių statybos projektą administruoja UAB „Kuršėnų vandenys“. Jų vadovas Almantas Krivickas pažymėjo tokių objektų svarbą, nes kiekvienoje gyvenvietėje vanduo yra specifiškas, jis nėra vienodas, todėl reikalinga valyti tam tikrus komponentus ir tam tikrais kiekiais.

„Šiai dienai Voveriškių vandens nugeležinimo įrenginiai valo geležį ir amonį, nes šioje gyvenvietėje buvo gaunamas didelis amonio kiekis, todėl vandens nugeležinimo įrenginiai buvo statomi dviejų pakopų, kad išvalytų amonį ir geležį ir savaime atiduotų higienos normas atitinkantį geriamąjį vandenį,“ – kalbėjo UAB „Kuršėnų vandenys“ vadovas Almantas Krivickas.

Vandens nugeležinimo įrenginių pajėgumas yra 5 kub. m. per valandą vandens ir tai pilnai pakanka vandeniu aprūpinti Voveriškių gyvenvietę.
Voveriškių bendruomenės pirmininkė Rita Cecervovė akcentavo, jog gyventojai labai patenkinti šiais įrengimais, kurių įrengimo labai laukta.

„Vandens vamzdynas senas, tad po tokio buvusio vandens ir tikrai blogo ir su kvapu, dabar yra pagerėjimas. Tiek mokykloje, tiek vaikų darželyje, tiek pačioje gyvenvietėje atiteka normalus geriamasis vanduo,“ – džiaugėsi Voveriškių bendruomenės pirmininkė Rita Cecervovė.

Prie šio projekto finansavimo prisidėjo Europos sąjungos fondai, Šiaulių rajono savivaldybė, Šiaulių rajono vietos veiklos grupė.

„Mes savo strategijoje buvome numatę padėti finansuoti keturių vandens nugeležinimo įrenginių statybą, tai šie pastatyti įrenginiai Voveriškėse yra vieni iš jų,“ – kalbėjo Šiaulių rajono vietos veiklos grupė pirmininkas Povilas Zveckas ir pridūrė, jog stengiamasi padėti tų gyvenviečių gyventojams, kur tokių įrenginių dar nėra, kad gyventojams būtų tiekiamas kokybiškas geriamasis vanduo.

Šiaulių rajono savivaldybės meras Antanas Bezaras teigė, kad dėmesys vandentvarkos projektams išliks. Iš viso Šiaulių rajone pastatytas 31 vandens nugeležinimo įrenginys.

Dar vienas toks įrenginys pastatytas Gilvyčiuose ir tuoj pradės veikti. Taip pat yra skirtas rajono savivaldybės  finansavimas Pakapės ir Kurtuvėnų vandens nugeležinimo įrenginių statybai.

UAB „Kuršėnų vandenys“ administruoja ir kitus didelės apimties vykdomus projektus. Šiaulių rajono Kairių ir Meškuičių gyvenvietėse vykdomas projektas „Šiaulių rajono Kairių ir Meškuičių gyvenviečių nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija“. Šio projekto tikslas – padidinti nuotekų išvalymo efektyvumą Šiaulių rajono Kairių ir Meškuičių gyvenvietėse. Įgyvendinant projektą vykdomos dvi veiklos: nuotekų valymo įrenginių projektavimas ir rekonstrukcija Kairių gyvenvietėje (rangovas UAB „Infes“) ir nuotekų valymo įrenginių projektavimas ir rekonstrukcija Meškuičių gyvenvietėje (rangovas UAB „Norus“). Paskelbta darbų pradžia – 2019-09-02.   Projekto vykdymui finansuoti iš viso numatyta 1 784 393 Eur. lėšų, iš kurių ES struktūrinių fondų lėšos – 1 427 514 Eur, savivaldybės biudžeto lėšos – 3 000 Eur ir 353 879 Eur paskolos lėšos. Su LR Finansų ministerija 2020-04-08 pasirašyta paskolos sutartis. Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga 2022-05-02.

Šiaulių rajono Kuršėnų mieste vykdomas projektas „Šiaulių rajono gyvenviečių ir Kuršėnų miesto vandentiekio ir nuotekų surinkimo tinklų plėtra, II etapas“. Projektu siekiama užtikrinti Kuršėnų miesto gyventojams kokybiškas vandens tiekimo paslaugas ir surinktų nuotekų išvalymo kokybę. Planuojama pakloti 8,24 km naujų vandentiekio tinklų, rekonstruoti 1,4 km vandentiekio tinklų, nutiesti 9,46 km naujų nuotekų surinkimo tinklų.

Vykdomi vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos rangos darbai, vandentiekio tinklų rekonstrukcijos darbai.  Projekto vykdymui iš viso reikalinga lėšų  suma 1 724 502  Eur., iš kurių 860 692 Eur. skirta ES struktūrinių fondų lėšų, 26 596,14 Eur  savivaldybės biudžeto lėšų ir 837 214,14 paskolos lėšų. Su LR Finansų ministerija 2020-06-10 pasirašyta paskolos sutartis. Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga 2022-02-07.

Šiaulių rajone įgyvendinami du projektai: „Nugeležinimo įrenginių statyba Voveriškių kaime“ ir  „Nugeležinimo įrenginių statyba Gilvyčių kaime“. Šių projektų tikslas – pagerinti Voveriškių ir Gilvyčių kaimų gyventojams tiekiamo geriamojo vandens kokybę. Projektų vykdymo metu  įrengtos konteinerinės vandens gerinimo įrenginių patalpos, sumontuoti vandens gerinimo filtrai, oro kompresoriai, įrengti oksidacinės talpos ir paplavų rezervuatai. Gilvyčių km. įrengtas geriamojo vandens gręžinys. Statybos darbus Voveriškių kaime vykdė rangovas UAB „Neostata“, Gilvyčių kaime – UAB „Infes technologijos“.  Vietos projektams įgyvendinti  skirta 91 076 Eur. ES fondų lėšų ir 50 621 Eur. savivaldybės biudžeto lėšų.

Šiaulių rajono Vietos veiklos grupei pateikta vertinimui paraiška projekto „Nugeležinimo įrenginių statyba Pakapės kaime“ vykdymui. Planuojama Pakapės kaime pastatyti vandens nugeležinimo įrenginius, kurie pagerins gyventojams tiekiamo geriamojo vandens kokybę.

Su  UAB „Viešųjų investicijų plėtros agentūra“ pasirašytos Grąžinamosios subsidijos ir paskolos iš Vandentvarkos fondo sutartys projekto „Kuršėnų m. vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra, III etapas“ vykdymui. Projektu siekiama užtikrinti Kuršėnų m. gyventojams kokybiškas vandens tiekimo paslaugas ir surinktų nuotekų išvalymo kokybę. Šiaulių rajono savivaldybės taryba pritarė projekto vykdymui. Bendra projekto vertė 1 583 221 Eur. Šiuo metu vykdomi projektavimo darbai.

Pagal pateiktą medžiagą parengė Zigmas Ripinskis

Autoriaus nuotraukos

Total
0
Dalinasi
Related Posts
Skaityti daugiau

Pradeda pulti erkės

Specialistai įspėja, kad atšilus orui po žiemos jau bunda erkės, kurios platina pavojingas ligas. Lietuvoje sergamumas erkių platinamomis…