Šiaulių rajono Garbės piliečio vardo suteikimo komisija balsavo už Feliksą Rudzinską

Sausio 18 dieną vykusiame Šiaulių rajono savivaldybės garbės piliečio vardo suteikimo komisijos posėdyje komisijos nariai balsų dauguma nusprendė Šiaulių rajono garbės piliečio vardą suteikti Kuršėnų šeimos namų direktoriui Feliksui Rudzinskui. Komisija šį titulą ilgamečiam Kuršėnų vaikų globos namų, kurie pervadinti į Kuršėnų šeimos namus, vadovui skyrė už ypatingus nuopelnus ir reikšmingus darbus Šiaulių rajono bendruomenės labui kuriant  kompleksinę socialinių paslaugų sistemą bei formuojant pozityvų Šiaulių rajono įvaizdį Lietuvos Respublikos socialinėje srityje.

Felikso Rudzinsko kandidatūrą 2020 metų Šiaulių rajono garbės piliečio vardo suteikimo komisijai pateikė Daugėlių progimnazija. Rekomendacijas dėl Felikso Rudzinsko kandidatūros teikė buvusių Kuršėnų vaikų namų auklėtinių iniciatyvinė grupė, Šiaulių rajono Zosės ir Aloyzo Kairių šeimyna, Valstybinės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Šiaulių apskrities vaiko teisių apsaugos skyrius, Šiaulių rajono savivaldybės Socialinės paramos skyrius bei Šiaulių rajono savivaldybės administracijos seniūnijų seniūnų vardu – Meškuičių seniūnė Jolanta Baškienė.

Buvusių Kuršėnų vaikų namų auklėtinių iniciatyvinės grupės rekomendacijoje teigiama, kad visą Atkurtos Nepriklausomos Lietuvos laikotarpį, nuo pat 1991 metų, Kuršėnų vaikų globos įstaigai vadovaujantis Feliksas Rudzinskas yra labai gerbiamas ir buvusių šių namų globotinių, ir dabar šios įstaigos ugdomų vaikų, globojamų šeimų.

„Pirmiausia, Feliksas Rudzinskas yra puikus vadovas, vadybininkas ir strategas, kurio rūpesčiu ir atsakingu darbu pavyko sutvarkyti, renovuoti didžiulius įstaigos pastatus bei juos pritaikyti ugdytinių poreikiams, kad jie jaustųsi jaukiuose, sutvarkytuose kambariuose, bendrose erdvėse – lyg namie. To ypatingai reikia sunkumų patiriantiems vaikams, šeimų netekusiems jaunuoliams.

Direktoriaus Felikso Rudzinsko dėka įstaigoje rami, šeimyniška atmosfera, kur ir darbuotojai, ir ugdytiniai bei paslaugas čia gaunančios šeimos jaučiasi gerai, žinodami, kad visada bus išklausyti, išgirsti ir visada bus pagelbėta, kokia sudėtinga situacija bebūtų, visada bus rasta geriausia išeitis iš blogiausios situacijos.

Felikso Rudzinsko dėka įstaigoje ugdomas pasitikėjimas vieni kitais, pagalbos ir bendrystės jausmas. Ypatingas Kuršėnų šeimos namų direktoriaus Felikso Rudzinsko indėlis, kad jis sugebėjo išlaikyti tradiciją Kuršėnų vaikų globos namuose turėti savo ūkį, kur vaikai augtų mokydamiesi kasdienio gyvenimo, ūkio darbų ir pasiruoštų savarankiškam gyvenimui.

Felikso Rudzinsko rūpesčiu pavyko įkurti nedidelį gyvąjį kampelį, kuris pamažu tampa puikiu, analogų tarp globos įstaigų Lietuvoje neturinčiu nedideliu žirgynu, kur vaikai ne tik laidžia laisvalaikį, bet ir mokosi prižiūrėti gyvūnus, jais rūpintis taip ugdydami savo įgūdžius rūpintis kitais, dirbti įvairius darbus.

Kasmet apsilankydami Kuršėnų vaikų globos namuose rengiamoje Vaikų dienos šventėje ir kitomis svarbiomis progomis, matome, kaip jaukiai ir ramiai jaučiasi šioje įstaigoje vaikai, problemų turinčios šeimos, globėjai, kaip yra telkiama pagalba ir parama.

Manome, kad šitiek metų dirbdamas labai sudėtingą ir labai reikalingą darbą vardan globos netekusių vaikų, probleminių šeimų, kurdamas teigiamą įvaizdį apie Šiaulių rajoną, Feliksas Rudzinskas yra vertas Šiaulių rajono garbės piliečio vardo“.
Rekomendacijas teikusieji pažymėjo, kad Felikso Rudzinsko indėlis yra ryškus ne tik teikiant socialines paslaugas vaikams ir jų šeimos nariams Šiaulių rajone, bet ir formuojant visos šalies socialinę politiką. Taip pat pabrėžiamas itin jautrus, atsakingas požiūris į globojamų vaikų gerovę, siekiant sudaryti kuo geresnes sąlygas ir aplinką, kurioje globojami (rūpinami) ar laikinai apgyvendinti vaikai galėtų saugiai augti, vystytis, tobulėti ir pasiruošti savarankiškam gyvenimui.

Feliksas Rudzinskas gimė 1951 1219 Žindulių k., Šiaulių r. Nuo 1959 m. mokėsi  Kuršėnų m. Daugėlių vidurinėje mokykloje ir ją baigė 1970 m. Tais pačiais metais įstojo į Šiaulių pedagoginį institutą, fizikos-matematikos fakultetą, baigė 1976 metais ir įgijo fizikos mokytojo specialybę. 1976–1979 metais dirbo Pušaloto vidutinėje mokykloje fizikos mokytoju. 1972–1982 metais dirbo Kuršėnų m. Pavenčių vidurinėje mokykloje fizikos mokytoju. Nuo 1982 m. buvo paskirtas direktoriaus pavaduotoju užklasiniam ir užmokykliniam darbui. Nuo 1985–1991 metais dirbo Kuršėnų techninės kūrybos ir darbo namų direktoriumi. Nuo 1991 08 29 dirba Kuršėnų šeimos namų direktoriumi. Per visą savo veiklos laikotarpį siekė sudaryti kuo geresnes sąlygas ir aplinką, kurioje globojami (rūpinami) ar laikinai apgyvendinti vaikai galėtų saugiai augti, vystytis, tobulėti ir pasiruošti savarankiškam gyvenimui.

Felikso Rudzinsko kandidatūra bus teikiama tvirtinti Šiaulių rajono savivaldybės tarybai sausio 26 dieną vyksiančiame posėdyje. Jeigu Šiaulių rajono savivaldybės taryba pritars, Feliksas Rudzinskas taps ketvirtuoju Šiaulių rajono garbės piliečiu. Tradiciškai Šiaulių rajono garbės piliečio regalijos teikiamos Vasario 16-ąją, minint Lietuvos valstybės atkūrimo dieną, tačiau šiemet dėl pandemijos ketinama šią iškilmingą ceremoniją nukelti į kitą reikšmingą datą, kai bus pasibaigę karantino ribojimai.

Šiaulių rajono mero padėjėja Rita Žadeikytė

Archyvo nuotrauka

Total
0
Dalinasi
Related Posts