Rajono mokyklose organizuojama visų klasių mokinių priežiūra

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktorius Gipoldas Karklelis pasirašė įsakymą dėl mokinių, ugdomų jau ne tik pagal pradinio, kaip buvo šiek tiek anksčiau, bet ir pagrindinio bei vidurinio ugdymo programas, nuotolinio ugdymo, priežiūros ir maitinimo Šiaulių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose organizavimo karantino laikotarpiu.
Įsakyme nurodoma Šiaulių rajono mokyklų vadovams organizuoti mokinių ugdymą nuotoliniu būdu, taip pat mokinių priežiūrą ir maitinimą mokyklose, kai tėvai, įtėviai, globėjai, atstovai pagal įstatymą darbo funkcijas (darbus) privalo atlikti darbo vietoje ir negali užtikrinti mokinių priežiūros namuose arba kai mokiniai neturi sąlygų mokytis namuose ar dėl kitų objektyvių priežasčių reikalinga kita pagalba mokantis nuotoliniu būdu.  

Administracijos direktoriaus įsakymu nustatyta, kad mokinių priežiūra mokyklose organizuojama gavus tėvų argumentuotą prašymą ir abiems tėvams (jei tėvai gyvena kartu) pateikus darbdavio išduotas pažymas/darbuotojo pažymėjimų kopijas ar kt.

Priežiūra mokyklose taip pat organizuojama dėl netinkamų sąlygų mokytis namuose arba dėl kitų objektyvių priežasčių reikalinga kita pagalba mokantis nuotoliniu būdu. Dėl šių priežasčių priežiūra organizuojama mokyklos vaiko gerovės komisijos sprendimu bei mokinių priežiūros mokykloje poreikį patvirtinantys dokumentai pateikiami mokyklos, kurią lanko mokinys, vadovui per 5 darbo dienas nuo mokinio priežiūros mokykloje organizavimo pradžios.

Savivaldybės administracijos direktorius įpareigojo savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų vadovus mokinių priežiūrą mokyklose organizuoti užtikrinant asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas bei užtikrinti mokinio ugdymą namuose, kai mokinys serga lėtinėmis ligomis.

Šiaulių rajono savivaldybės mero padėjėja Rita Žadeikytė

Asociatyvi nuotrauka iš unsplash.com

Total
0
Dalinasi
Related Posts