Radviliškio ligoninėje senolė vis silpo, o Kuršėnuose – atsigavo

Apie Radviliškio ligoninę kalba visaip – ji ir giriama, ir peikiama. Neabejojame, kad Radviliškyje ji tikrai reikalinga, tik norėtųsi, kad joje būtų kiek galima daugiau daroma pacientų labui. Redakciją pasiekė dar viena gydymo šioje ligoninėje istorija. Šįkart kalbėta apie sunkumus, siekiant nustatyti specialųjį nuolatinės slaugos poreikį. Pasirodo, ilgesnį laiką Slaugos ir palaikomojo gydymo skyriuje prižiūrimiems pacientams tokius dokumentus susitvarkyti sudėtinga. Atkreiptas ir dėmesys į nepakankamą ligonių priežiūrą.

Kas turi rūpintis slaugos poreikio nustatymu?

Kuršėnų miesto gyventoja Alma (pavardė redakcijai yra žinoma) rūpinosi Radviliškio ligoninėje birželio ir liepos mėnesiais gydyta bei slaugyta 88-erių metų mama. Pirmas jai kilęs klausimas: kaip kiti ligoninėje gulintiems artimiesiems „sutvarko” slaugą? Mat Almai buvo pasakyta, kad ligoninė tokių dokumentų tvarkymu neužsiima. Esą tam kelią užkerta ligoninės direktoriaus Vaido Smalinsko įsakymas. Moteris to teiravosi ligoninėje, po to klausė šeimos gydytojos. Ligoninė sakė, kad tai – ne jų reikalas, o šeimos gydytoja aiškino, kad tuo pasirūpinti turi ligoninė. Alma būtų norėjusi iš Slaugos ir palaikomojo gydymo skyriaus parsivežti mamą su jau nustatytu specialiuoju nuolatinės slaugos poreikiu.

Siūlė porai dienų grįžti namo

Alma sako, kad ligoninės socialinė darbuotoja pasiūlė jai mamą iš ligoninės parsivežti namo porai dienų ir vėl atvežti į ligoninę. Atseit, taip būtų galima sutvarkyti slaugos poreikį pas šeimos gydytoją. Deja, gydytoja pasakė, kad tokių dalykų negali būti. Garbaus amžiaus ligonė liko Slaugos ir palaikomojo gydymo skyriuje, o socialinė darbuotoja, Almos teigimu, supyko, kad jos apskritai tokių dalykų klausinėjama.

Kreipėsi į Sveikatos apsaugos ministeriją

Dėl šio atvejo buvo kreiptasi ir į Sveikatos apsaugos ministeriją. Alma sako, kad SAM specialistė Rasa Bekšienė ją informavo, kad dokumentus slaugos poreikiui nustatyti turi užpildyti ligoninės gydytoja, o ligoninės socialinė darbuotoja – turi juos nuvežti į Šiaulius komisijai. Kai pacientės dukra tai pasakė ligoninės administracijai, ten atšovė, kad jiems „neįdomu jokia ministerija“. Pas šeimos gydytoją dėl mamos slaugos klausimo Alma sako buvusi net tris kartus. Ten sakė, kad „kažkaip žmonės susitvarko“.

Turėjo susimokėti

Vis tik buvo prieita iki to, kad pasirūpinta gauti gydytojų specialistų konsultacijas, kurios reikalingos norint nustatyti slaugos poreikį. Pasirodo, šios konsultacijos Radviliškyje teikiamos ne už dyką. Alma už jas sumokėjo 50 eurų. Nors ligonė buvo pakonsultuota psichiatro, psichologo bei kitų specialistų, tačiau iš ligoninės dokumentai komisijai išsiųsti nebuvo. Teko 50 eurų susimokėti ir už mamos pervežimą iš Radviliškio ligoninės į Kuršėnų ligoninę, kurioje toliau gydyti savo mamą pageidavo Alma.

Kuršėnų ligoninėje atsigavo

Moteris sako, kad daugelis netgi nežino, kad pacientai gali rinktis, kurioje šalies ligoninėje gydytis, ir kad nebūtina rinktis tik savo gyvenamosios vietos ligoninę. Norėdama išspręsti dokumentų tvarkymo problemas, moteris savo artimą žmogų parsivežė į Kuršėnus. Mamos gydymu Kuršėnų ligoninėje Alma yra patenkinta. Čia yra tvarkomi dokumentai dėl pacientės slaugos ir niekas nesako, kad tai – ne jų reikalas. Ligonė Kuršėnuose atsigavo – vėl pradėjo kalbėti, valgyti. Alma jau svajoja, kaip mamą parsiveš namo ir ja rūpinsis.

Radviliškio ligoninėje buvo nusilpusi

Kuršėniškė sako besidžiaugianti mamos savijauta ir prisimena, kaip būdavę baisu, kai ji, grįžusi iš mamos lankymo Radviliškio ligoninėje, verkdavo. Per du mėnesius mama nusilpo. Ji nei šaukšto pasiimdavo, nei pati atsigerdavo, nebekalbėjo, rankų nebepakeldavo. Alma sako galvojusi, kad mama numirs. Ji mananti, kad senolė ligoninėje nepavalgydavo. Esą moteris matė, kaip buvo atvežtas maistas, o nesusmulkinta bulvė įkišta senutei į burną kartu su šaltibarščių šaukštu. Kai ji norėjo sakyti, kad taip maitinti seno žmogaus negalima, jai darbuotoja liepė išeiti. Alma sako suprantanti, kad ligoninėje trūksta darbuotojų ir sudėtinga prie kiekvieno ligonio prieiti, bet keista, kad Kuršėnuose darbuotojai susitvarko kuo puikiausiai.

Planuoja mamos slauga rūpintis pati

Šiuo metu Alma galvoja apie tai, kaip mama parvyks pas ją namo. Specialusis nuolatinės slaugos poreikis leistų mamai gauti nemokamas mankštas, masažus, asmeninio asistento pagalbą. Tai būtų ir šiokia tokia finansinė parama. Mat teksią samdyti žmogų, kuris senolę prižiūrės namuose. Tai pat reikia ir medikamentų. Alma sako suprantanti, kad, kol mama – ligoninėje, pinigų ji negaus, tačiau juk svarbu pasirūpinti, kad, jai grįžus, tinkama slauga būtų pasirūpinta.

Radviliškio rajono savivaldybės administracija: ligoninėje dokumentai yra tvarkomi

Radviliškio rajono savivaldybės Socialinės paramos skyriaus vedėjos Rasos Miškinienės vardu pranešta, kad „dokumentai Radviliškio ligoninės Slaugos ir palaikomo gydymo skyriuje yra tvarkomi, bet pastarąsias dvi savaites ligoninės socialinė darbuotoja nedirbo, tai galėjo būti laikinų trikdžių“. Specialiojo nuolatinės slaugos poreikio nustatymui dokumentus siūloma pradėti tvarkyti, kreipiantis į savo šeimos gydytoją, nes ligoninėje ši paslauga suteikiama, bet reikia mokėti už gydytojų specialistų konsultaciją, kai šeimos gydytojas paslaugą suteikia nemokamai. Kur turėtų kreiptis iš ligoninės grįžęs slaugos reikalingas pagyvenęs žmogus, savivaldybės administracija atsakė, kad „Visą informaciją  apie socialines paslaugas suteikti gali Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus specialistai telefonais (8 422) 69 058, 69 136 arba seniūnijose dirbantys socialinio darbo organizatoriai. Taip pat  galima kreiptis ir į  Radviliškio parapijos bendruomenės socialinių paslaugų centrą. Svetainė internete  – www.rpbspc.lt. Teikiama pagalbos į namus paslauga, integrali pagalba, transporto paslauga ir kitos, pagal individualius poreikius asmenims pritaikytos paslaugos“.

Kuršėnų ligoninės direktorė: dokumentai ligoninėje tvarkomi ne visais atvejais

Kuršėnų ligoninės direktorė Renata Noreikaitė paaiškino, kad iki slaugos poreikio nustatymo žmonės paprastai jau turi nustatytų susirgimų, todėl yra galimybė formualumus sutvarkyti, pradedant nuo šeimos gydytojo. Tais atvejais, kai pacientas netenka savarankiškumo netikėtai, būna gydomas kituose ligoninių skyriuose ir po to – Slaugos ir palaikomojo gydymo skyriuje, dokumentus dėl specialiojo nuolatinės slaugos poreikio nustatymo padeda sutvarkyti slaugos stacionaro gydytojas. Direktorė R. Noreikaitė pastebėjo ir šeimos gydytojų nenorą bendradarbiauti su ligonių artimaisiais. Visas direktorės atsakymas: „Daugelis lėtinių ligų, sukeliančių neįgalumą ir asmens savarankiškumo sutrikimus išsivysto dar iki patekimo į Slaugos ir palaikomojo gydymo stacionarą, todėl artimieji specialiųjų poreikių nustatymui turėtų kreiptis į šeimos gydytoją. Tuomet gydantis slaugos stacionaro gydytojas tik konstatuoja paciento būklę ir išrašą pateikia šeimos gydytojui. Parengtus šeimos gydytojo dokumentus į NDNT tarnybą pristato patys artimieji. Kuomet pacientui išsivystė ūmus susirgimas, sutrikdantis jo savarankiškumą,  pirmą kartą, po aktyvaus gydymo stacionare ir toks asmuo tolesniam gydymui nukreipiamas į slaugos ligoninę, NDNT poreikius tuomet padeda sutvarkyti slaugos stacionaro gydytojas. Noriu pasidalinti  asmeniniu pastebėjimu, kad šeimos gydytojai labai nenoriai bendradarbiauja su artimaisiais dėl specialiųjų poreikių nustatymo, vengia jiems priskirtos funkcijos vykdymo, klaidina artimuosius, todėl  dažnai kyla nesusipratimų. Noro manipuliuoti paciento situacija kyla tiek iš šeimos gydytojų, tiek ir  iš artimųjų pusės, nes rūpintis paciento gerove, tvarkyti dokumentus – didelis darbas, todėl motyvacijos dažnu atveju neatsiranda, tuomet bandoma perkelti atsakomybę ir problemą institucijai, kurioje asmeniui taikoma priežiūra. Pabaigai noriu pažymėti, kad į slaugos stacionarą siunčiami tik ištirti ir su nustatytomis ligomis pacientai pacientai, o šeimos gydytojo ar aktyvaus stacionaro gydytojo siuntime nurodoma ligos diagnozė turi atitikti medicinines hospitalizavimo į slaugos stacionarą indikacijas vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. gegužės 4 d. įsakymu Nr. V-393.“

Radviliškio ligoninė pasirūpina tik mokamomis specialistų konsultacijomis

Vis tik paaiškėjo, kad ligoninė Radviliškyje gali pasirūpinti tik gydytojų specialistų konsultacijomis, o neįgalumo bei slaugos poreikio nustatymo dokumentais turi pasirūpinti šeimos gydytojai. Radviliškio ligoninės administracija raštu informavo, kad „Ligoninėje teikiamos tik mokamos gydytojų specialistų konsultacijos, kurios reikalingos asmens specialiųjų poreikių lygiui nustatyti. Socialinis darbuotojas pacientams padeda gauti reikalingas gydytojų konsultacijas. Visus kitus dokumentus, kuriuos reikia pateikti Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybai, specialiųjų poreikių pažymai gauti, asmeniui ar jo artimajam rengia šeimos gydytojas“.

Rūpestis garbingo amžiaus sulaukusiais tėvais yra ta grąža iš gauto vaikystėje dėmesio ir meilės, tik dažnam ši pareiga būna sunki. Tai reikalauja laiko, pinigų, specialistų pagalbos, o jeigu tam tikrų institucijų darbuotojai atsisako padėti – dar ir stiprių nervų.

Rita Grigalienė

Total
0
Dalinasi
Related Posts