Prieš pat Kalėdas Šiaulių rajono taryba padidino išmokas laukiamiems rajono sveikatos priežiūros įstaigose gydytojams, rezidentams ir sveikatos specialybių studentams

Gruodžio 22-ąją vykusiame Šiaulių rajono savivaldybės tarybos posėdyje buvo priimtas sprendimas dėl didesnių, nei iki šiol, išmokų į rajono sveikatos priežiūros įstaigas atvyksiantiems dirbti gydytojams ir rezidentams bei medicinos krypties specialybių studentams. Naujoje tvarkoje taip pat atsisakyta reikalavimo deklaruoti gyvenamąją vietą Šiaulių rajono savivaldybėje. Šiuo svarbu sprendimu yra siekiama pagerinti rėmimo sąlygas, labiau priimtinas pritraukimo  atvykstantiems dirbti į Šiaulių rajono savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigas gydytojams, rezidentams bei medicinos krypties specialybių studentams sąlygas, skirtas gydytojo poreikiams tenkinti.

Išmoka gydytojui –pirmus 3 metus mokama ne daugiau kaip 8 000 eurų dydžio kasmetinė išmoka. Išmoka mokama proporcingai dirbtam darbo laikui (už gydytojo (1 etato) darbo laiką mokama maksimali išmoka, skirta gydytojo poreikiams tenkinti.

Stipendija rezidentui – kasmet mokama ne daugiau kaip 12 000 eurų dydžio stipendija pagal rezidentūros išlaidų sąmatą, skirta rezidentūros studijų su stipendija Lietuvos Respublikos universitetuose apmokėjimo išlaidoms dengti.

Stipendija medicinos krypties specialybių studentams –200 eurų  per mėnesį (mokama 10 mėn. per mokslo metus), remiant dvejus paskutinių kursų dieninių, neakivaizdinių, tęstinių studijų metus.  
Sprendime numatyta, kad skatinimo priemonėmis pasinaudojęs gydytojas įsipareigoja Įstaigoje (-ose) dirbti ne trumpiau kaip 5 metus, rezidentas, – ne trumpiau kaip 8 metus, studentas – ne trumpiau nei 3 metus nuo pirmos darbo dienos Įstaigoje (nėštumo ir gimdymo atostogų bei atostogų vaikui prižiūrėti laikotarpis neįskaičiuojamas), ne mažesniu kaip 1 etato krūviu.

Sprendime numatyta, kad atvykusiu trūkstamos specialybės gydytoju yra laikomas gydytojas, pradėjęs dirbti Įstaigoje po to, kai apie šios specialybės gydytojo reikalingumą Įstaigai paskelbus Įstaigos interneto, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos interneto svetainėje, spaudoje ar Užimtumo tarnyboje praeina daugiau nei 6 mėnesiai ir neatsiranda kandidatų, bei bent du metus  nedirbęs Šiaulių rajono gydymo įstaigose.

Daugeliui šalies sveikatos priežiūros įstaigų, ypač regionuose, dideliu iššūkiu tampa gydytojų trūkumas ir esamų gydytojų pensinis amžius. Gydytojų specialistų trūkumas – tai viena didžiausių problemų, turinčių tiesioginės įtakos teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybei, prieinamumui užtikrinti bei iš esmės galinčių nulemti teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų apimtis ir rūšis asmens sveikatos priežiūros įstaigose.

Šiuo metu Šiaulių rajono gydymo įstaigose labiausiai trūksta šeimos gydytojų ir vidaus ligų gydytojų/terapeutų, geriatrų. Rajono ASPĮ nuolat vykdė ir vykdo aktyvią trūkstamų specialybių gydytojų paiešką: darbą siūlantys skelbimai nuolat skelbiami Įstaigų interneto svetainėse, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos interneto svetainėje, ASPĮ vadovai dalyvavo Lietuvos sveikatos mokslų universitete rengiamoje atvirų durų dienoje, bendradarbiaujant su universitetų podiplominių studijų centrais platinti darbą įstaigoje siūlantys skelbimai.

Manoma, kad padidintos išmokos galėtų pritraukti į rajono gydymo įstaigas daugiau reikalingų specialybių gydytojų. Apie tai gruodžio 22-osios posėdyje Šiaulių rajono savivaldybės tarybos nariai  daug diskutavo ir priėmė palankų gydytojams, rezidentams ir sveikatos specialybių studentams sprendimą.

Šiaulių rajono savivaldybės mero padėjėja Rita Žadeikytė

SAM nuotrauka

Total
0
Dalinasi
Related Posts