Pradinukų priežiūra rajono mokyklose organizuojama dėl tėvų darbo ar nepalankių sąlygų šeimoje

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktorius Gipoldas Karklelis pasirašė įsakymą dėl mokinių, ugdomų pagal pradinio ugdymo programą, nuotolinio ugdymo, priežiūros ir maitinimo rajono mokyklose organizavimo karantino laikotarpiu.

Įsakyme nurodoma Šiaulių rajono savivaldybės mokyklų vadovams organizuoti pradinukų mokymą nuotoliniu būdu, išskyrus bendrojo ugdymo mokyklų specialiosiose klasėse ugdomus mokinius, kurie mokomi kasdieniu būdu.

Taip pat mokyklų vadovams yra nurodyta organizuoti ne tik nuotolinį pradinukų ugdymą, bet ir priežiūrą bei maitinimą mokyklose, kai tėvai (įtėviai, globėjai, atstovai pagal įstatymą) privalo dirbti ne nuotoliniu būdu, o darbo vietoje ir negali mokinių priežiūros užtikrinti namuose arba kai mokinių socialinis/ekonominis kontekstas yra nepalankus nuotoliniam mokymuisi namuose.

Administracijos direktorius nustatė, kad mokinio priežiūros paslaugos mokykloje organizuojamos gavus tėvų prašymą ir/ar mokinio priežiūros poreikį įrodantį dokumentą, pavyzdžiui, darbdavio išduotą pažymą, darbuotojo pažymėjimo kopija.

Jeigu priežiūra reikalinga dėl nuotoliniam mokymuisi nepalankaus šeimos socialinio/ ekonominio konteksto, ji organizuojama gavus argumentuotą tėvų prašymą ir socialinio pedagogo, klasės mokytojo ar kitų darbuotojų rekomendaciją teikti mokiniui priežiūros paslaugas.

Mokinio priežiūros paslaugų poreikiui reikalingus dokumentus mokyklos vadovui reikia pateikti per 5 darbo dienas nuo mokinio priežiūros paslaugų teikimo pradžios.

Visą dokumentą rasite čia: https://www.siauliuraj.lt/data/public/uploads/2021/01/a-12.pdf

Šiaulių rajono savivaldybės mero padėjėja Rita Žadeikytė

Asociatyvi nuotrauka iš unsplash.com

Total
0
Dalinasi
Related Posts