Paskelbtas  viešasis konkursas cukrui ir druskai parduoti

Žemės ūkio ministerija skelbia viešąjį konkursą parduoti iš AB „Jonavos grūdai“ 4 t     2008 metų cukraus bei 1 t 2008 metų druskos.

Parduodamo cukraus kaina AB ,,Jonavos grūdai“ sandėlyje yra ne mažesnė kaip 0,46 Eur už kg (neįskaitant PVM). Mažiausias parduodamas cukraus kiekis – 250,00 kg.

Parduodamos druskos kaina AB ,,Jonavos grūdai“ sandėlyje yra ne mažesnė kaip 0,06 Eur už kg (neįskaitant PVM). Mažiausias parduodamas druskos kiekis – 250,00 kg.

Apmokėjimas išankstinis. Pirkėjas cukrų ir druską iš jų saugojimo vietos atsiima savo lėšomis.

Cukraus ir druskos pirkimo konkurse gali dalyvauti Lietuvoje įregistruoti juridiniai ir fiziniai asmenys.

Norintieji dalyvauti konkurse turi iki 2018 m. rugpjūčio 27 d. 14 val. 00 min. pateikti: juridinis asmuo – vadovo parašu ir antspaudu patvirtintą paraišką, kurioje būtų nurodytas pageidaujamas pirkti cukraus ar druskos kiekis bei įsipareigojimas apmokėti iš anksto, taip pat įmonės įregistravimo pažymėjimo kopiją; fizinis asmuo – fizinio asmens parašu (turi būti nurodytas asmens kodas) patvirtintą paraišką, kurioje būtų nurodytas pageidaujamas pirkti grūdų, cukraus ar druskos kiekis bei įsipareigojimas apmokėti iš anksto.

Paraiškos konkursui antspauduotame voke su užrašu „Cukraus pirkimo konkursui“ (iki konkurso neatplėšti), „Druskos pirkimo konkursui“ (iki konkurso neatplėšti) pateikiamos iki nurodytos datos ir valandos Žemės ūkio ministerijos Dokumentų valdymo skyriui (288 kab.) arba siunčiamos registruotu paštu adresu Žemės ūkio ministerija, Gedimino pr. 19, LT-01103 Vilnius. Paštu siunčiamų paraiškų gavimo data nustatoma pagal pašto spaudą, o gavimo valanda įrašoma ministerijos registravimo spaude.

Kitoje voko pusėje nurodomas paraišką pateikusio juridinio asmens pavadinimas arba fizinio asmens vardas, pavardė, adresas, telefonas ir el. paštas. Jei paraiška pateikiama pavėluotai, neatplėštas vokas grąžinamas jį pateikusiam konkurso dalyviui.

Vokai bus atplėšiami 2018 m. rugpjūčio 27 d. 14 val. 10 min. (537 kab.). Konkurso laimėtojai bus nustatomi pagal pasiūlytą aukščiausią, bet ne mažesnę už nurodytą skelbime, pirkimo kainą. Keliems pirkėjams pasiūlius vienodą kainą, konkurso laimėtojai bus nustatomi pagal didžiausią perkamą kiekį, o esant vienodam perkamam kiekiui, paraiškos bus tenkinamos proporcingai. Vokų atplėšimo procedūroje gali dalyvauti paraiškas pateikusių juridinių ir fizinių asmenų atstovai.

Informacija cukraus ir druskos pardavimo klausimais teikiama tel. (8 5) 239 1040.

 

 

Total
0
Dalinasi
Related Posts