Pakapės kaime bus statomi nugeležinimo įrenginiai

Šiaulių rajono savivaldybės tarybos posėdyje buvo priimtas sprendimas leisti Pakapės kaime statyti vandens nugeležinimo įrenginius.

Įgyvendinus Projektą Pakapės kaimo centralizuotai tiekiamame geriamajame vandenyje geležies, amonio ir sieros  kiekiai bus sumažinti iki Lietuvos higienos normos HN 24:2017 ,,Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. V-55 ,,Dėl Lietuvos higienos normos HN 24:2017 ,,Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ patvirtinimo“,  normų reikalavimų. Pakapės kaime geriamasis vanduo centralizuotai tiekiamas 61 vartotojui, iš to skaičiaus: Šiaulių r. Pakapės mokyklai, 4 verslo abonentams ir 56 individualiems vartotojams.

Pastačius vandens nugeležinimo įrenginius,  bus teigiamos pasekmės – centralizuotai tiekiamo geriamojo vandens kokybė (geležies, amonio ir sieros kiekiai) atitiks higienos normų reikalavimus.

Projektą ,,Nugeležinimo įrenginių statyba Pakapės kaime“ rengs ir įgyvendins UAB ,,Kuršėnų vandenys“. Šiame projekte  Šiaulių rajono savivaldybės administracija dalyvaus partnerio teisėmis ir prisidės  iki 50614  eurų tinkamų finansuoti išlaidų piniginiu įnašu  ir  2800 eurų  netinkamų finansuoti išlaidų piniginiu įnašu.

„Kuršėnų krašto žinių“ informacija

Total
0
Dalinasi
Related Posts