Šventinis Meškuičių bibliotekos 75-mečio renginys „Drauge su knyga“

2021 metų gruodžio 3 dieną Meškuičių kultūros namų salėje vyko šventinis Meškuičių bibliotekos 75-mečio paminėjimas. Į šventę susirinko garbūs svečiai iš rajono savivaldybės, aplinkinių kultūros ir visuomeninių įstaigų, bibliotekos draugai ir bendraminčiai, meškuitiečiai knygos gerbėjai, skaitytojai.

Nuotaikingu šokio ritmu renginį pradėjo Meškuičių kultūros namų jaunimo šokių kolektyvas, vadovaujamas Loretos Morkūnienės. Bibliotekos darbuotoja vyresn. bibliotekininkė Alma Čekanauskienė parengė skaidres, kuriomis pristatė Meškuičių bibliotekoje organizuojamas veiklas ir lankytojams teikiamas paslaugas. Geru žodžiu paminėti aktyviausi bibliotekos lankytojai – Jadvyga Darbutienė, Stanislovas Grišius, Jonas Keblikas, Gerda Balsevičiūtė, Audronė Anckinienė, Urtė Valčikaitė, Genovaitė Balsevičienė, padėkota bibliotekos draugams – knygnešiams, savanoriams ir padėjėjams edukaciniuose renginiuose bei kraštotyrinėje veikloje – Janinai Juozapaitienei, Gitanai Miežienei, Genovaitei Šapkienei, Dalijai Ulinskienei, jauniesiems pagalbininkams Emai, Justei ir Rokui Andrijauskams, Urtei Bakutytei, Kamilei Gedžiūtei ir Gustui Gedžiui, Evai, Rusnei ir Vytei Vitkauskams. Pasidžiaugta konstruktyviu bendradarbiavimu su socialiniais partneriais, miestelio teritorijoje veikiančiomis įstaigomis bei organizacijomis – Meškuičių bendruomene, seniūnija ir seniūnaitijomis, kultūros namų, gimnazijos ir lopšelio-darželio kolektyvais, bažnyčia, globos namų personalo ir šių namų gyventojų aktyvumu.

Su bibliotekos istorija renginio dalyviai susipažino filmuotoje medžiagoje ir apsilankę fotogalerijoje „75 metai tarp knygų“.  Tylos minute pagerbti išėjusieji Amžinybėn meškuitiečiai, kurie įvairiais istoriniais laikotarpiais buvo susiję su bibliotekos veikla, paminėta ir ilgiausiai bibliotekininke išdirbusi Genovaitė Vičienė.  Nuo tada, kai 1946 metais greta Meškuičių šv. vyskupo Stanislovo bažnyčios esančiuose parapijos namuose buvo įkurta Meškuičių biblioteka, jos darbuotojai keitėsi net 18 kartų… Gana dažnai buvo kilnojama ir pati biblioteka: į apylinkės pastatą, mokyklą, vaikų lopšelį-darželį, kol pagaliau 2009 m. įsikūrė jaukiose Meškuičių kultūros namų patalpose. Čia gyvuoja iki dabar. Svarbiu pokyčiu tapo naujai įkurta vieša interneto prieiga. Įrengus bibliotekoje (dabar jau 6) kompiuterizuotas darbo vietas, informacinės technologijos atvėrė lankytojams dar didesnes galimybes.

Bibliotekos pasiekimus ir jos garbingą istoriją plačiau apibūdino bei įvertino susirinkę šventės dalyviai – Šiaulių rajono savivaldybės Tarybos narys Algis Mačiulis, Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vyriausioji specialistė Vitolda Dovidauskienė ir Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktoriaus pavaduotojas Almantas Šlivinskas, Meškuičių seniūnė Jolanta Baškienė, Meškuičių bažnyčios klebonas Vytautas Ripinskis, neįgaliųjų draugijos pirmininkė Gražina Steponavičienė, vaikų lopšelio-darželio, Meškuičių bendruomenės (ir seniūnaitijų) atstovai, Naisių bibliotekos atstovės Benita Dabregienė ir Daiva Remeikienė, kiti susirinkusieji. Bibliotekos šventinio renginio meninę dalį gražiai papildė Justino Marcinkevičiaus eilės, jautriai ir be galo nuoširdžiai nuskambėjęs instrumentinis muzikos kūrinys, kurį atliko Kristina Lučinskaitė ir Stanislovas Kleinauskas, Adrijos Dargužaitės ir Emilijos Dovidaitytės duetu atliekama „Viešpaties lelija“ bei neįgaliųjų draugijos moterų ansamblio (vadovė Rasa Zelbienė) dainos.

Meškuičių bibliotekos vyresn. bibliotekininkė Alma Čekanauskienė

Nuotraukos Loretos Motuzienės

Total
0
Dalinasi
Related Posts