Kiaulių maro grėsmė rajone

Mokymų dalyviai stebėjo praktinius užsiėmimus.

Šiaulių rajono savivaldybėje organizuotos kompleksinės civilinės saugos pratybos ,,Savivaldybės teritorijoje esančių suinteresuotų civilinės saugos sistemos subjektų veiksmai susidarius nepalankiai epizootinei situacijai dėl afrikinio kiaulių maro Šiaulių rajone“.

Teoriniai užsiėmimai

Pratybos vyko Šiaulių rajono savivaldybės didžioji posėdžių salėje ir veterinarinės kontrolės posto įrengimo vietoje Gudelių kaime (Kairių seniūnija).

Jų tikslas – užtikrinti tinkamą Šiaulių rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo institucijų, kitų suinteresuotų institucijų ir pagalbą teikiančių ūkio subjektų parengtį gyvūnų pavojingų užkrečiamųjų ligų atvejais.

Pratybose dalyvavo Šiaulių rajono savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos (ESK) ir rajono savivaldybės ekstremalių situacijų operacijų centro (ESOC) nariai, Šiaulių rajono valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT), Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Šiaulių miesto ir rajono policijos komisariato, VĮ „Šiaulių regiono keliai“ atstovai, Kairių seniūnijos ir kitų rajono seniūnijų seniūnai.

Pirmoje pratybų dalyje vadovas, Savivaldybės administracijos direktorius Gipoldas Karklelis pristatė pratybų temą, tikslus, uždavinius ir dalyvius. Pratybų koordinatorius  –  savivaldybės administracijos vyr. specialistas Jonas Kiriliauskas supažindino su pratybų organizaciniais nurodymais ir pratybų eiga. Šiaulių VMVT viršininkas Arūnas Teišerskis supažindino su epizootine situacija dėl afrikinio kiaulių maro (AKM) Lietuvoje. Savivaldybės ESOC Operacinio vertinimo ir ES prevencijos grupės narė Šiaulių VMVT vyr. vet. gydytoja-inspektorė Irena Jocienė pristatė detalią informaciją dėl ,,AKM protrūkio“ rajone, būtinas priemones ir kokia reikalinga pagalba jas įgyvendinant. VĮ Šiaulių regiono keliai atstovas Remigijus Karpavičius paaiškino kaip bus  koreguojamas autotransporto judėjimas 3 kilometrų apsaugos zonoje ir kokią pagalbą gali teikti įmonė veterinarijos tarnybai organizuojant priešepizootines priemones. Šiaulių AVPK Šiaulių m. ir rajono policijos komisariato atstovas pakomentavo policijos pajėgų reagavimą ir galimybes užtikrinant autotransporto eismą ir veterinarijos kontrolės postų funkcionavimą. Savivaldybės ESOC Materialinio techninio aprūpinimo grupės narys Turto valdymo skyriaus vedėjas Alfredas Budrys informavo kokią pagalbą gali teikti savivaldybė aprūpinant veterinarinės kontrolės postą. Savivaldybės ESK sekretorė Bendrųjų reikalų skyriaus vyresnioji specialistė Jurgita Jurgaitienė pagarsino ESK posėdžio protokolą ir administracijos direktoriaus įsakymą dėl ES paskelbimo ir pristatė gyventojų informavimui apie apribojimus ir privalomas atlikti priemones tekstą, paaiškino kaip ši informacija pasieks gyventojus.

Pratybos praktikoje

Pratybų praktinėje dalyje, kurių koordinatorė buvo I. Jocienė iš Šiaulių valstybinės maisto ir veterinarinės tarnybos buvo demonstruojama praktinė veikla, kaip būtų, jeigu rajone būtų užfiksuotas afrikinio maro židinys. Buvo įrengtas kontrolinis postas su visais privalomais jo atributais: nameliu budinčiam vet. gydytojui ir policijai. Poste turi būti elektra, vanduo, dezinfekcinės priemonės, galimybė išrašyti leidimus atvykstantiems į židinio zoną.

Buvo pademonstruota kaip atliekama transporto priemonių dezinfekcija , kaip išrašomi leidimai ir atliekamos kitos reikalingos procedūros. Po to buvo apžiūrėta, kaip aptvertas galimas maro židinys, kokie sustatyti draudžiami ženklai. Praktinėje dalyje savo tarnybų gebėjimus taip pat demonstravo VĮ „Šiaulių regiono keliai“ su savo technika ir Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato patrulių rinktinės ekipažai.

Pratybos vyko sklandžiai ir buvo įvertintos labai gerai.

Parengta pagal Savivaldybės inf.
Zigmo Ripinskio nuotr.

 

Total
0
Dalinasi
Related Posts