Nesusipratimai dėl Meškuičių ligoninės nerimsta ir ją uždarius 

Liepos 24-ąją „įkalę“ paskutinę vinį į Meškuičių ligoninės karstą rajono Tarybos nariai antradienį vykusiame posėdyje vėl kibo vienas kitam į atlapus ir ieškojo kaltų. Kalčiausia buvo bandoma padaryti rajono Pirminės sveikatos priežiūros centro (PSPC)  direktorę, tačiau paaiškėjo, jog dalis kaltės yra ir pačių Tarybos narių.

 

Suma pasirodė per didelė

Pradėjus svarstyti Savivaldybės biudžeto patvirtinimo pakeitimą, Tarybos nariams užkliuvo beveik 121 tūkstančio eurų skyrimas rajono Pirminės sveikatos priežiūros centrui patiriamiems nuostoliams padengti.

Tarybos narys socialdemokratas Algirdas Jonas Vertelis domėjosi, kodėl tokie dideli pinigai skiriami Meškuičių ligoninės darbuotojų išeitinėms pašalpoms. Išgirdęs, jog tokia suma susidarė todėl, kad laiku nebuvo įteikti įspėjimai dėl atleidimo, ėmėsi kaltų paieškos.

„Kalbame apie 20 darbuotojų. Didžiausias atlyginimas apie 600 eurų. Vidutiniškai kiekvienas darbuotojas gaus apie 7 tūkstančius. Iš kur tokios sumos? Ar kaltų dėl to nėra?“, – teiravosi jis.

Situaciją paaiškinti buvo paprašyta Teisės ir personalo administravimo skyriaus vedėjos Jurgitos Mickūnės.

Pasak vedėjos, sveikatos apsaugos įstaigos su sveikatos apsaugos ministru turi sudarę šakinę kolektyvinę sutartį, kuri galioja iki kitų metų sausio 1 dienos. Joje numatyti išeitiniai išmokų dydžiai ir jie yra didžiuliai, nes pagal šią sutartį taikomi ankstesnio Darbo kodekso reikalavimai: pagal išdirbtą metų skaičių numatyti įspėjimo terminai ir mokamos iųeitinės kompensacijos. Ji žmogus išdirbo 20 metų, tai jam priklauso 6 mėnesių išeitinė kompensacija“, – aiškino juristė.

Trumpam įsivyravusią tylą nutraukė Tarybos narys Algimantas Gaubas, pasiteiravęs, ar nebuvo galima sutarti su Ligonių kasomis, kad jos prisidėtų prie išeitinių mokėjimo.

Į tai sureagavo Tarybos narys Pranas Andruškevičius, teigdamas, kad Ligonių kasos moka tik už atliekamas paslaugas, o visa kita – steigėjo problemos.

Dar vienas koziris

Tačiau A. J. Vertelis ir toliau bandė ieškoti kaltų ir teiravosi, kur buvo pražiūrėta, kokia PSPC Stebėtojų tarybos nuomonė, tačiau atsakymų taip ir neišgirdo.

Konservatorius Vaclovas Motiejūnas paprašė pagarsinti susitikimų su Ligonių kasos vadovais protokolą, tačiau paaiškėjo, jog būtent šie susitikimai nebuvo protokoluojami.

Tarybos narys Laisvūnas Neimanas pasipiktino, kodėl posėdyje nedalyvauja PSPC direktorė, o išgirdęs, kad ji į posėdį nebuvo kviesta, susidomėjo, kodėl visi darbuotojai nebuvo perkelti į Kuršėnus.

Rajono meras Antanas Bezaras patvirtino, kad darbuotojams buvo siūlomas darbas Kuršėnuose, bet norinčių neatsirado.

Tuomet A. J. Vertelis informavo Tarybos narius, kad dar birželio mėnesi sveikatos apsaugos ministras pasirašė raštą, kuriame papildomas ankstesnis sprendimas, kad tūkstančiui gyventojų numatomos dvi slaugos lovos, punktu, jog Savivaldybei prašant, nuo lapkričio 1 dienos gali būti numatomos ir trys lovos bei domėjosi, kodėl apie tai nebuvo informuoti Tarybos nariai, kai buvo svarstomas Meškuičių ligoninės uždarymo klausimas.

Tarybos narys pasiūlė apsvarstyti šį klausimą, nes lovų Kuršėnų ligoninėje gali ir nebeužtekti. Kadangi iš anos Šiaulių pusės žmonės į Kuršėnų ligoninę gultis neskuba, todėl A. J. Vertelis pasiūlė naują ligoninę steigti Verbūnuose.

Į Tarybos tribūną pakilęs L. Neimanas išsakė priekaištų Teisės ir personalo administravimo skyriaus vedėjai Jurgitai Mickūnei, PSPS direktorei Vilmai Plaušinaitienei, kurios arogancija labai didelė, bei valdantiesiems.

Kai P. Andruškevičius pabandė aiškinti, jog ginčytis su Ligonių kasomis neverta, o nuo 1998 metų įstaiga gautą pelną turėjo laikyti nepaskirstytą, tačiau jau nuo 2009-ųjų įstaiga dirbo nuostolingai, todėl ir perskirstyti nebuvo ką.

Rajono merui pasiūlius balsuoti, L. Neimanas mestelėjo repliką: „Kiekvienam reikėjo įteikti po lapelį, kad esi pervedamas į Kuršėnus. Nesutikimas reiškia – viso gero išeitinėm“.

Tarybos nariai valdančiųjų balsais visgi pritarė pinigų skyrimui.

Pritarė beveik vieningai

Liepos 24-ąją penkiolikai iš septyniolikos dalyvavusiųjų posėdyje rajono Tarybos narių pritarus ir dviem (Vaclovui Motiejūnui ir Reginai Rupšienei) susilaikius, Taryba nusprendė pertvarkyti Meškuičių ligoninę.

Tarybos nariams net nekilo didelio noro šį klausimą nagrinėti objektyviau.

Vyriausiajai sanitarijos specialistei, o dabar Savivaldybės gydytojai, Ingai Rimgailienei pristačius klausimą ir pareiškus, kad paslaugų kokybė ir prieinamumas rajono gyventojams nenukentės, Tarybos narys Laisvūnas Neimanas pasiteiravo svečio teisėmis posėdyje dalyvaujančio Meškuičių ligoninės vyriausiojo gydytojo Dariaus Krištaponio: „Kokia Jūsų nuomonė, ar pritariat sprendimui?“

Į tai D. Krištaponis atsakė: „Tai yra gryna nesąmonė, kokią tik galima padaryti. Uždarius ligoninę Meškuičiuose, neturės žmonės kur gauti paslaugų. Nei Meškuičių, nei Bazilionų, nei Kairių gyventojai nesirinks Kuršėnų. Meškuičių ligoniai važiuos į Joniškį, Kairių ir Bazilionų į Šiaulius, o kiti rinksis irgi ten, kur patogus susisiekimas. Rezultatus pamatysit gruodžio-sausio mėnesiais. Kuršėnų ligoninė nepatemps“, – teigė vyriausiasis  gydytojas.

Gydytojo žodžiai išsipildė. Į Kuršėnų ligoninę atsigulė vos vienas Meškuičių ligoninės pacientas.

Tik Tarybos narys V. Motiejūnas tuomet bandė aiškintis situaciją abiejose gydymo įstaigose, tačiau palaikymo nesulaukė, nei iš valdančiųjų, nei iš opozicijos kolegų.

Pasiginčiję dar keletą minučių, o į užduotus klausimus taip ir neišgirdę suprantamų atsakymų, Tarybos nariai tuomet nusprendė balsuoti ir Meškuičių ligoninės likimas buvo nulemtas.

Saulius JUŠKEVIČIUS

Total
0
Dalinasi
Related Posts