Lietuvos atkūrimo šimtmečio renginiai Šakynos krašte 

Lietuvos atkūrimo šimtmečio bruzdesys, nuvilnijęs per visą Lietuvą, nepaliko abejingais ir Šakynos krašto žmonių.

Dar gerokai prieš šventes Šakynos bendruomenės pirmininkė užsakinėjo vėliavas visiems to pageidaujantiems gyventojams, aktyvūs šakyniškiai pradėjo puoštis lietuviška atributika.

Vasario 15-ąją Šakynos mokykla, seniūnija, bendruomenė, kultūros namai organizavo tradicinį bėgimą, tačiau dėl paūmėjusio sergamumo gripu jis virto iškilminga eisena. Šakynoje prie paminklo tremtiniams buvo deklamuojamos eilės, sakomos sveikinimo kalbos, į orą leidžiami trispalviai balionai.

Nuvykus į Mikutaičių kaime esančią partizanų kapavietę ir pasimeldus už ten besiilsinčius Lietuvos gynėjus, ilga kolona su vėliavomis patraukė į Šakyną. Mokykloje visiems padovanota po proginį laikraštuką „Šakynos pelėdžiukai“, skirtą Lietuvos atkūrimo šimtmečiui.

Vasario 16-ąją Šakynos ir Žarėnų bendruomenių atstovai, Šakynos seniūnijos darbuotojai aplankė Kinkių, Mažaičių ir Žarėnų kaimuose pastatytus paminklus žuvusiems to krašto partizanams, taip pradėdami partizanui A. Ramanauskui-Vanagui skirtus metus.

Iškilmingą partizanų atminties pagerbimą pradėjo Šakynos kultūros namų renginių organizatorė Sigita Butvidienė. Kraštotyrininkas Leonardas Skėrys priminė tragišką tų laikų istoriją, o Kuršėnų padalinio Gedinčių skyriaus girininkas Zigmantas Savickas padeklamavo eiles apie partizaną.

Uždegus žvakutes, pagerbus tylos minute žuvusiuosius, kolona pajudėjo link paminklo Mažaičiuose. Visų tų istorijų saugotojas ir jų atminimo įamžinimu besirūpinantis Leonardas Skėrys žino gausybes faktų, liudijančių Lietuvos nepriklausomybės kainą.

Šakynos bažnyčioje buvo aukojamos šv. Mišios, kuriose buvo meldžiamasi už Lietuvą, linkėta jai ir jos žmonėms šviesios ateities. Šakynos seniūno pavaduotoja, einanti seniūno pareigas, Rina Gedminienė pasveikino visus susirinkusius gražios šventės proga. Nuskambėjus Lietuvos himnui, suskambo varpai „Gloria Lietuvai“, kurie skambėjo ir Žarėnuose. Iniciatyvių moterų dėka bažnyčioje buvo vaišinamasi karšta arbata ir sumuštiniais.

Vakare Žarėnų salėje vyko vakaronė „Mūsų dienos kaip šventė“.

Sigita BUTVIDIENĖ

Total
0
Dalinasi
Related Posts
Skaityti daugiau

Kas man priklauso?

Informacinėje svetainėje www.kasmanpriklauso.lt šalies gyventojai gali rasti naujausią informaciją apie socialinę paramą ir socialines paslaugas skirtingais gyvenimo atvejais. Tai aktualu…