Kuršėnuose ir Ginkūnuose triukšminga ne tik dieną, bet ir naktį     

Šiaulių rajono savivaldybės teritorijoje buvo atlikti aplinkos triukšmo tyrimai. Aplinkos triukšmo stebėsena vyko 11-oje Šiaulių rajono savivaldybės teritorijų. Paaiškėjo, jog beveik visur užfiksuoti triukšmo lygių viršijimai.

 

Triukšmingiausios vietos

Aplinkos triukšmo stebėseną Darnaus vystymosi institutas atliko Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų pagrindinės mokyklos, Kuršėnų Daugėlių lopšelio-darželio „Buratinas“; Kužių vidurinės mokyklos teritorijose, Vytauto ir V. Kudirkos gatvių sankryžoje Kuršėnuose, ties Žeimių gatvės gyvenamaisiais namais Ginkūnuose, P. Matuliono gatvėje 5 Aleksandrijos kaime, Plento gatvėje 29 Kairiuose, Vilniaus gatvėje 17 Kuršėnuose, Statybininkų gatvės gyvenamųjų namų kvartale Kužiuose; Vyšnių gatvėje Lukšių kaimas; Kuršėnų miesto parke.

Pagal 2018 metų spalio 6-7 atliktus aplinkos triukšmo tyrimų duomenis, dienos ir vakaro metu triukšmingiausia aplinka yra Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų pagrindinė mokyklos ir Kuršėnų Daugėlių lopšelio-darželio „Buratinas“ teritorijose, P. Matuliono gatvėje 5 Aleksandrijos kaime ir Vilniaus gatvėje ties 17 namu Kuršėnuose. Šiose vietose fiksuoti triukšmo lygių viršijimai.

Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų pagrindinės mokyklos teritorijoje (apie 15 metrų nuo pastato) triukšmas maksimalią leistiną ribą viršijo 7,9 dBA, o vakare net 14,8 dBA.

Kuršėnų Daugėlių lopšelio-darželio „Buratinas“ teritorijoje dieną maksimali triukšmo riba viršyta 10,3 dBA, o vakare – 13,2 dBA.

Kuršėnuose, ties Vilniaus gatvės 17-uoju namu, tiukšmas dieną viršijo leistiną maksimalią normą 8,0 dBA, vakare – 11,5 dBA, o naktį – net 14,9 dBA.

Žeimių gatvės gyvenamųjų namų kvartale triukšmas viršytas: dieną – 3,2, vakare – 7,5, o naktį – 10,9 dBA.

  1. Matuliono gatvėje 5 Aleksandrijos kaime nustatytą normą triukšmas viršijo ir dieną, ir vakare, ir naktį: 7,8-9,6-13,0 dBA.

Vytauto ir V. Kudirkos gatvių sankryžoje Kuršėnuose didžiausias triukšmas užregistruotas naktį –8,5 dBA, kai dieną ir vakare leistiną normą viršija tik 5,7 ar 6,5 dBA.

Vyšnių gatvėje Lukšių kaime didžiuasia leistina triukšmo norma viršijama tik naktį – beveik 6,4 dBA.

Išvados nedžiugina

Pasak tyrimo išvadas pateikusių Darnaus vystymosi instituto specialistų, ekvivalentinis garso slėgio lygis labiausiai įtakojamas eismo intensyvumo – kuo daugiau automobilių tuo didesnis ir garso vidurkis per tam tikrą laiką.

Maksimaliam garso slėgio lygiui užtenka ir vienos triukšmingos mašinos, nes fiksuojama didžiausia vertė per laiko vienetą. Visuose atliktuose matavimuose dominuojantis triukšmo šaltinis – automobilių sukeliamas triukšmas.

2018 metų IV ketvirtį atliktų triukšmo matavimų duomenimis, maksimalus triukšmo lygis

matavimo vietose dienos metu (nuo 7 iki 19 valandos) kito nuo 59,9 iki 80,3 dBA. Maksimalaus

triukšmo ribinio dydžio (70 dBA) viršijimai nustatyti šešetoje matavimų vietų ir sudaro 63,6 procento. Didžiausi viršijimai gauti Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų pagrindinė mokyklos ir Kuršėnų Daugėlių lopšelio-darželio „Buratinas“ teritorijose, P. Matuliono gatvėje 5 Aleksandrijos kaime ir Vilniaus gatvėje ties 17 namu Kuršėnuose.

Mažiausias maksimalus triukšmo lygis neviršijantis ribinio dydžio išmatuotas Kuršėnų miesto parke apie 70 metrų nuo Ventos gatvės.

Maksimalus triukšmo lygis vakaro metu (nuo 19 iki 22 valandos) matavimo vietose kito

nuo 53,6 iki 79,8 dBA. Ribinio dydžio (65 dBA) viršijimai gauti šešiose matavimo vietuose. Mažiausias maksimalus triukšmas, neviršijantis ribinio dydžio, vakaro metu

išmatuotas trijose matavimo vietose.

Maksimalus triukšmo lygis nakties metu (nuo 22 iki 7 valandos) kito nuo 52,0 iki 74,9 dBA.

Ribinis dydis (60 dBA) viršytas penkiose tyrimo vietose. Mažiausias maksimalus triukšmas

nakties metu išmatuotas trijose matavimo vietose.

Mažiausiai triukšminga aplinka dieną yra Statybininkų gatvės gyvenamieji namai į kelio Šiauliai-Palanga pusę Kužiuose, Vyšnių gatvėje į kelio Šiauliai-Palanga pusę Lukšių kaime, Kuršėnų miesto parke.

Mažiausiai triukšminga aplinka nakties metu yra Plento gatvėje 29 Kairiuose ir Statybininkų gatvės

gyvenamieji namai į kelio Šiauliai-Palanga pusę Kužiuose.
Pasiūlyta rekomendacijų

Aplinkos triukšmo tyrimų vykdytojai siūlo aplinkos triukšmo mažinimo rekomendacijas, kurios yra paremtos konkrečiomis triukšmo mažinimo triukšmo šaltiniuose, triukšmo sklidimo kelyje bei triukšmo mažinimo ties jautriais taškais priemonėmis.

Jie pateikia triukšmo mažinimo priemonių spektrą, kuris gali būti taikomas sprendžiant triukšmo mažinimo problemas. Tarp siūlomų priemonių: tylesnės transporto priemonės, tylesnė kelio danga, tylesnės padangos, geležinkelio bėgių ir ratų priežiūra, tylesnės stabdžių trinkelės, tylesni įrenginiai, saugančios nuo triukšmo sienos, užtvaros, pylimai ar iškasos, geresnė pastatų fasadų izoliacija,

langai, praleidžiantys mažiau triukšmo.

Kenčia ir Europa

Aplinkos triukšmas – nepageidaujamas arba žalingas garsas. Triukšmas yra susijęs su daugeliu žmonių veiklos rūšių, tačiau didžiausią poveikį turi kelių, geležinkelio ir oro eismo triukšmas. Daugiausia problemų tai kelia miesto aplinkai, nes maždaug 75 procentai Europos gyventojų gyvena miestuose, o eismo intensyvumas vis dar tebeauga.

Kadangi aplinkos triukšmas yra nuolatinis ir neišvengiamas, nuo jo kenčia žymi gyventojų

dalis. Teigiama, kad 20 procentų ES gyventojų kenčia nuo tokio lygio triukšmo, kokį sveikatos ekspertai laiko nepriimtinu, galinčiu sukelti susierzinimą, miego sutrikimus ir pakenkti sveikatai. 40 procentų ES gyventojų veikia kelių eismo triukšmas, kurio lygis viršija 55 dB(A), o

daugiau kaip 30 procentų – didesnis kaip 55 dB(A) triukšmas nakties metu.

Atitinkamos aplinkos triukšmo sukeliamų ligų naštos kiekybinis įvertinimas yra naujas

iššūkis politikos formuotojams. Triukšmo poveikis ne tik sutrikdo miegą, sukelia susierzinimą ir

kenkia klausai, bet sukelia kitų sveikatos problemų – širdies ir kraujagyslių sutrikimus.

Be to, triukšmo poveikis padidėja, kai kartu esama kitų aplinkos dirgiklių – oro taršos ir

cheminių medžiagų. Tai ypač aktualu miestams, kur esama daugelio šių dirgiklių.

Saulius JUŠKEVIČIUS

Total
0
Dalinasi
Related Posts