Kuršėnų komunalinio ūkio direktoriui Vytautui Budriui – nusipelniusio komunalininko  vardas ir atminimo medalis

Kovo 24 dieną Savivaldybių komunalinių įmonių asociacijos SKIA ataskaitiniame suvažiavime, kuris vyko Taujėnų dvare, Savivaldybės įmonės UAB Kuršėnų komunalinis ūkis direktoriui Vytautui Budriui suteiktas Lietuvos nusipelniusio komunalininko vardas ir įteiktas atminimo medalis.

Garbingam profesiniam apdovanojimui rekomendaciją rengė Savivaldybių komunalinių įmonių asociacijos viceprezidentas Stasys Lembutis. Jis prisytatė, kad Vytautas Budrys 2000 metais spalio mėn. pradėjo dirbti Kuršėnų komunalinio ūkio UAB sanitarinio ir aplinkos apsaugos priežiūros padalinio vadovu, savo darbo atliko labai gerai, maloniai, dėmesingai  bendravo su  pavaldžiais darbuotojais bei rajono gyventojais.

2007 metų pabaigoje Kuršėnų komunalinio ūkio bendrovė persitvarkė  į dvi įmones UAB „Kuršėnų vandenys“ ir UAB Kuršėnų komunalinis ūkis,  nuo 2008 metų sausio mėn. Vytautas Budrys pradėjo eiti UAB Kuršėnų komunalinis ūkis direktoriaus pareigas. Per visą šį laikotarpį didėjo bendrovės pajamos, darbuotojų skaičius, įstatinis kapitalas bei bendrovės apyvartinės lėšos. Bendrovė savo lėšomis atliko dalinę renovaciją administraciniam pastatui, atnaujino ir remontavo buitines patalpas, administracinio pastato rūsį,  atnaujino dalį garažo durų,  pastatė naują garažą-stoginę technikai ir įrengimams,  sutvarkė ir išpuoselėjo aplinką bendrovės teritorijoje.  Bendrovė sistemingai investavo į technikos atnaujinimą, vienas iš direktoriaus tikslų – per metus įsigyti 2-4 transporto priemones. Vadovas, nuolat skaičiuodamas sąnaudas technikos remontams, eksploatacijai bei  kurui, analizuoja ir ieško būdų kaip sumažinti išlaidas bei atlikti paslaugas kuo kokybiškiau.

Direktorius nuolat rūpinasi darbuotojais, atnaujina darbo vietas, siūlo ir pritaria darbuotojų norui bei poreikiams kelti kvalifikaciją. Paskutinius 7 metus kilo darbuotojų atlyginimai nuo 5 iki 11 proc. kasmet.

Bendrovė išplėtė atliekų vežimo rinką. 2008 metais bendrovė mišrių atliekų paslaugą vykdė tik keliose rajono seniūnijose, nuo 2015 metų pradėjo rinkti antrines atliekas,  nuo 2020 metų surenka ir veža mišrias bei antrines atliekas visame Šiaulių rajone.  Įdiegti šiuolaikiški technologiniai sprendimai, atliekų surinkimas vyksta  fiksuojant konteinerių pakėlimus, vykdoma apskaita pagal laiką, kliento (konteinerio) unikalų numerį ir jo vietą.

2013 metais rugpjūčio mėn. Šiaulių rajono savivaldybės Tarybos sprendimu bendrovė paskirta  programos „Energetinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose“ administratoriumi. Atnaujinti ir renovuoti daugiabučius namus Šiaulių rajone, programa vykdoma etapais, įvykdyta 10 projektų 1 etapo, 2 projektai 2 etapo,  4 projektai 3 etapo, 6 projektai 4 etapo,4  projektai 5 etapo, 1 projektas  6 etapo.  16 projektų yra vykdomi ir dabar.  Iš viso 43 projektai.

Nuo 2015 metų lapkričio mėn. Šiaulių rajono savivaldybės Taryba bendrovei perdavė nuosavybėn  gatvių apšvietimo tinklus visame Šiaulių rajone. Išsiplėtė apšvietimo padalinio veikla, pradėti vykdyti apšvietimo modernizavimo projektai.

Direktoriaus Vytauto Budrio vadovaujama bendrovė vykdo daugiašakę veiklą: komunalinių atliekų vežimas, gatvių apšvietimas, daugiabučių namų administravimas, daugiabučių namų renovacija, kelių priežiūros, statybos, remonto darbai, teritorijos bei valymo paslaugos, kapinių priežiūra, pirčių, turgavietės administravimas, beglobių gyvūnų priežiūra. Visos veiklos yra vienodai svarbios vadovui, visos paslaugos atliekamos kokybiškai. 

2016 metais gavo licenciją verstis krovinių vežimu vidaus maršrutais, 2018 metais atestuota melioracijos statinių statybai, 2020 metais gautas ypatingo statinio statybos rangovo atestatas.

Gauti verslo stabilumo įvertinimai „TOP Įmonė 2018“ ir „TOP Įmonė 2019“, šis įvertinimas pažymi įmonės ekonominį stabilumą ir patikimumą, Lietuvoje  tokius  aukštus atrankos kriterijus atitinka 7 įmonės iš 100.

Gautos nominacijos „Stipriausi Lietuvoje 2021“ , „Stipriausi Lietuvoje 2022“ ,  kurios rodo, kad įmonė turi aukštą kredito reitingą ir padeda kurti geresnę Lietuvos ekonomikos ateitį.

Per direktoriaus vadovavimo laikotarpį gautos padėkos ir apdovanojimai iš  Šiaulių rajono savivaldybės Mero, Šiaulių rajono seniūnijų bei Šiaulių rajono bendrovių už  nuopelnus, visapusišką pagalbą, bendradarbiavimą organizuojant įvarius renginius.  Vytautas Budrys daug laiko skiria bendrauti su klientais, tiekėjais, siekia rasti optimalius sprendimus.

Bendrovės darbuotojai labai vertina savo vadovą, džiaugiasi galėdami dirbti kartu ir  kiekvienas savo dalimi prisidėti prie bendrovės pasiekimų.

Parengta pagal pateiktą asociacijai informaciją

Total
0
Dalinasi
Related Posts