Kuršėniškiai parodą pristatė Seime 


Kuršėnų meno mokyklos mokinių ir mokytojų delegacija lankėsi Seime, kur pristatė dailės specialybės mokinių ir mokytojų darbų paroda „Žemaitijai – 800“.

Kuršėnų meno mokyklos mokinių ir mokytojų kelionę į Seimą inicijavoSeimo Pirmininko pirmoji pavaduotoja Rima Baškienė. Į Seimą vyko trys dailės mokytojai, du suaugusiųjų grupės nariai bei trisdešimt 10-14 metų moksleivių, kurie parodai pateikė keramikos dirbinius ir temines kompozicijas. Jose mokiniai vaizdavo žemaičių žygius, jų kovas ir pergales, kovinės aprangos detales, ginklus. Jaunuosius kūrėjus domino vėliavos, žirgų anatomija,  istoriniai įvykiai, to krašto tradicijos ir papročiai, pagonybės ir krikščionybės ženklai, pasakos ir legendos, gamtos vaizdai ir miesteliai, žemaičių tautinio kostiumo spalvos ir  detalės, tarmė ir tekstai, žmonės – šokantys, švenčiantys, pamaldūs. Mokytojų kūryboje atsispindėjo tautinių raštų motyvai, senolių auginamų gėlių grožis.

Kuršėnų meno mokyklos bendruomenei puikiai sekėsi pristatyti mokyklą, parodą, savo koncertine taip pat ir žemaitiškai atlikta programa sujaudinti klausytojus. Jų akyse buvo susižavėjimas mūsų mokyklos pristatyta veikla, renginių skaidrėmis, atliekama žemaitiška ir kt. menine programa. Seimo pirmininko pirmoji pavaduotoja Rima Baškienė Kuršėnų meno mokyklos delegacijai aprodė Seimo rūmus, Konstitucijos, posėdžių, konferencijų sales, leido pasijusti Seimo nariais…papasakojo apie darbą Seime.

Mokiniams ir mokytojams buvo įteiktos R. Baškienės padėkos, dovanos. Meno mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui A. Vaitekūnienė padėkojo Seimo vicepirmininkei už suorganizuotą parodą Seime, už rūpestį Šiaulių rajonu, meno mokyklos globa ir įteikė rugių varpų gėlių puokštę. Dailės mokytojos prisiminimui padovanojo dailės darbų R. Baškienės padėjėjoms, Adai Grakauskienei už rūpestį organizuojant, rengiant parodą.

Už įspūdingą parodą Seime ir puikų koncertą padėkota mokytojoms Daliai Jokubauskienei, Indirai Zebčiukienei, Hanai Mockienei, Audronei Vaitekūnienei, koncertmeisterei Danutei Streckienei.

Pagal Kuršėnų meno mokyklos inf.

Total
0
Dalinasi
Related Posts