,,Kaip gerai, kad esi, mano gimtas lietuviškas žodi“

 Bubių mokykloje vyko Šiaulių rajono 7–8 klasių mokinių lietuvių kalbos viktorina ,,Kaip gerai, kad esi, mano gimtas lietuviškas žodi“, skirta Lietuvių kalbos dienoms.  Jos organizatorės – neseniai mokykloje įsikūrusi Lietuvių kalbos draugijos grupė ir Humanitarinių mokslų metodinė grupė.

Linkėjo domėtis kalba

Viktorinos tikslas – ugdyti meilę gimtajai kalbai, skatinti mokinių kūrybiškumą, originalumą, domėjimąsi lietuvių kalba, Šiaulių rajono mokyklų mokytojų ir mokinių  bendradarbiavimą.

Sveikinimo žodžius viktorinos dalyviams tarė Šiaulių rajono savivaldybės vyriausioji specialistė Alma Sirienė, buvęs Bubių mokyklos  direktorius, Lietuvių kalbos draugijos (LKD) narys Reimundas Varapickas. Muzikinio sveikinimo pradžioje skambėjo mokytojų atliekama daina ,,Pirmajai lietuviškai knygai“. Viktorinoje dalyvavo 4  komandos: Gilvyčių (,,Gilvietos pelėdos“), Voveriškių (dvi komandos – ,,Voverytės“ ir „Voveraitės“) ir Bubių mokyklos (,,Piliuko vaikai“). Be konkurencijos (bet kartu su visais) viktorinos užduotis sprendė ir Bubių mokyklos ketvirtokų komanda ,,Moksliukai“.

Laukė užduotys

Viktorinos dalyviams reikėjo prisistatyti, atlikti 12 rimtų ir linksmų užduočių, kurios reikalavo ne tik žinių, bet ir kūrybiškumo, mąstymo originalumo. Mokiniams reikėjo sudėlioti eilėraščio žodžius į posmą, parašyti po 5 pavardes, kilusias iš laukinių žvėrių ir paukščių, ištaisyti kalbos klaidas sakinyje, atspėti iš nuotraukų kalbininkus ir apibūdinti jų veiklą, sukurti rišlų tekstą, kurio visi žodžiai prasidėtų sraide, paklausyti grupės ,,Liūdni slibinai“ atliekamų kūrinių ištraukų ir pasakyti, kurie rašytojai parašė šiuos kūrinius ir kaip jie vadinasi, parašyti 5 gražiausius lietuviškus žodžius ir sukurti su jais trumpą eilėraštį ir kitas užduotis.

Pateikiame keletą minčių iš mokinių darbelių: ,,Mūsų kalba spindinti, graži kaip žibuoklė“, ,,Kalba  lyg saulės spinduliai apšviečia mūsų tautą“, ,,Kalba – tai mūsų meilė/žemė – tai tėvynė/saulė – mūsų gyvybė“, ,,Kalba – tai meilės simbolis“, ,,Kalba – tai laisvės skonis“. Po rimtų užduočių buvo ir žaismingų užduočių kiekvienai komandai: Ar katinas gali būti žmogus? Koks Lietuvos kunigaikštis turėjo nosinę?  ir kitų.

Užduotis viktorinai rengė LKD grupės nariai – lietuvių kalbos, kūno kultūros, muzikos, tikybos mokytojai. Kai kurios  užduotys buvo nufilmuotos ir pateiktos vaizdo medžiaga. Užduotį mokiniams pateikė ir  kalbininkas,  LKD garbės narys Algirdas Malakauskas.

Apdovanoti nugalėtojai

Užduotis vertino lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos iš visų trijų mokyklų. Vertinimo kriterijai: originalumas, meniškumas, kūrybiškumas, kalbos taisyklingumas ir, žinoma, žinios.

Susumavus taškus paaiškėjo, kad geriausiai pasirodė Voveriškių mokyklos komanda „Voverytės“. Antrąją vietą užėmė  mokiniai iš Gilvyčių, trečia liko Bubių mokyklos komanda. Dalyvių  komandoms rajono Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Alma Sirienė įteikė dovanas, o Bubių mokyklos laikinai einanti direktoriaus pareigas Vida Radionovienė – diplomus mokinių  komandoms ir padėkos raštus mokytojams.

Laima MALAKAUSKIENĖ
viktorinos organizatorė,
Bubių mokyklos LKD grupės pirmininkė

Total
0
Dalinasi
Related Posts
Skaityti daugiau

Maudytis saugu

Visuomenės sveikatos biuras (VSB) paviešino rajono maudyklų vandens kokybės tyrimų rezultatus. Vanduo visur švarus Birželio 3 dieną, atlikus…