KĄ ŠVENČIAM KURŠĖNAI? (istoriko pamąstymai diskusijai)


Artėja miesto šventė ir kaip kasmet, kyla klausimas, o ką mes švenčiame Kuršėnai, kuršėniškiai, skaičiuodami šiemet 438 metus?

Miesto gimtadienio datos

Švenčiame sovietmečiu surasto 1581 metų Kuršėnų dvaro inventoriaus datą, atsakys besidomintys krašto istorija arba pamenantys 1981 metų 400 metų miesto jubiliejaus šventę.

Bet yra problemų su tomis miesto gimimo datomis. Mat dar 2003 metais išleistoje knygoje „Kuršėnai“, skirtoje etnografinės ekspedicijos vykdytos Kuršėnų krašte apibendrinimui, istoriko Povilo Spurgevičiaus straipsnyje „Kuršėnų dvaras 16-19 a. pradžia“ (p. 40-41) buvo rašoma, kad 1581 metų Kuršėnų dvaro inventorius yra ankstesnio 1563 metų inventoriaus nuorašas. Jis rašo: „1563 m. Beržėnų valsčiuje žemaičių karališkasis revizorius J. Gradovskis padarė Kuršėnų miestelio ir aplinkinių kaimų inventorizaciją“ (pabraukta autoriaus – J. K.) (p.40). Taigi, išeina, kad bet kokiu atveju data turėtų būti jau 1563 metai ir 456 metų jubiliejus, kol nėra surasta kitų, ankstesnių dokumentų. Mat įvairūs autoriai rašo miestelį buvus jau XIII amžiaus pabaigoje ar XIV amžiuje.

Toje pačioje knygoje Algimantas Miškinis kartoja savo dar sovietmečiu rastą inventoriaus datą 1581 metai (A. Miškinis „Iš miesto praeities“ p. 36).

Nėra parapijos be dvaro

Tačiau problema su miesto gimtadieniu tuo „neužsidaro“, nes yra Kuršėnų parapija, kuri savo gimimo metus laiko – 1523-uosius. Pagal B. Kviklio pateiktus duomenis, vesdami šią datą, kuriai tikro patvirtinimo, dokumento lyg ir nėra. M. Valančius savo žemaičių vyskupystės istorijoje irgi rašo apie 1523 metais vyskupo Jono važinėjimą šiuose kraštuose ir parapijų steigimo, tačiau savo veikale „lentelėse“ nurodo datą 1622 metų. Tačiau ši data yra bažnyčios perstatymo po atsiėmimo iš evangelikų data (M. Valančius „Žemaičių vyskupystė“ p. 317). Kitos datos parapijos įkūrimo yra 1535 metai, tačiau irgi nenurodoma, kokiais dokumentais remiamasi (Ganytojas, 1919, Nr. 13. P. 265). Tais metais, beje, sudegė dalis Žemaičių vyskupystės archyvo, gal gaisro metu sudegė ir Kuršėnų parapijos įsteigimo dokumentai?

Istorikas V. Vaivada remdamasis lenkų istoriku B. Blaszczyku, konstatuoja kad parapija buvusi įsteigta XV amžiaus paskutiniame dešimtmetyje, o istorikas L. Jovaiša mano, kad po 1550 metų.

Žinoma, kad jau apie 1580 metus parapija priklausė evangelikams ir katalikai ją atsiėmė tik apie 1619-22 metus.

XIX amžiaus Žemaitijos vyskupystės tyrinėtojas Vincentas Juzumas teigia, kad parapiją įkūrė ir fundavo karalius Žygimantas Senasis (1467-1548), kuriam priklausė Kuršėnų dvaras, beje, jo nesantuokinis sūnus buvo vyskupas Jonas (vadinamasis „iš Lietuvos kunigaikščių“) (1499-1538), Vilniaus vyskupu buvo nuo 1522 metų. Karalius, kaip tėvas, be kitų dvarų jam buvo skyręs Šiaulių dvarą. Kiti istorikai mano, kad parapiją įkūrė Žygimantas Augustas (1520-1572), LDK valdė nuo 1544 metų. Visa tai surašyta, kad garbus skaitytojas galėtų orientuotis į parapijos įkūrimo laiką. Nuomonių irgi tuo klausimu daug.

Datų kaip matome daug, bet esmė yra, kurią iš jų pasirinkti? Pagaliau, turbūt suvokiame, kad bažnyčių ar koplyčių tuo metu niekas dykrose ar miškuose nestatė, o prie žmonių, dvarų, ar pilių, kaip rodo naujausi tyrimai. Kuršėnai XV–XVI amžiuje buvo LDK valdovų dvaras, o jame turėjo būti įsteigta bent jau koplyčia pradžioje.

Pasirinkimas didelis

Galima spėlioti tik, kad 1523 metai gal būt yra koplyčios Kuršėnuose pastatymo metai, o parapijos įkūrimas nusikėlęs iki 1550, arba viskas vyko žymiai anksčiau. Paslaptis glūdi archyvuose ir nerastuose ar neišlikusiuose dokumentuose.

Sovietmečiu gal ir nebuvo galima miesto gimimo sieti su parapijos, bažnyčios atsiradimu, tačiau laikai pasikeitė. Ir, jeigu, 2023 metais Kuršėnų parapija švęs 500-ąsias savo įkūrimo metines, ar Kuršėnų miestas žiūrės ir toliau skaičiuos savo nevykusią gimimo datą nuo 1581 metų, kuri jau neatlaiko jokios elementarios kritikos ir logikos.

Pažiūrėkim, kad ir į gretimus Šiaulius, kurie savo įkūrimo datą nukelia į 1236 metų Saulės mūšį, o jo lokalizacija yra kažkur visai net ne šalia Šiaulių, o kitame rajone, tačiau jie švenčia tą metraštyje paminėtą dieną, kaip pirmą miesto paminėjimo datą.

Manau, mums kuršėniškiams, reikia apsispręsti ir nutarti, kad švęsti jubiliejų kartu su parapijos įkūrimu 1523 metais, data, kuri yra fiksuota anksčiausiai. Be to, archeologiniai kasinėjimai patvirtina čia buvus gyvenvietę net nuo akmens amžiaus laikų. Todėl 2023 metais galėtume minėti  miesto 500-ąsias gimimo metines, būtų bent kokia istorinė logika. O joms švęsti jau dabar reikia sudaryti darbo grupę ir renginių, priemonių planą kurti, kad būtų paminėjimas vertas tos datos įspūdingumo.

Arba yra dar vienas kelias…, bet čia jau reikėtų diskutuoti darbo grupėje.

Viena tik aišku, kad 1581-ieji (tiksliau būtų 1581 metų rugsėjo 29 diena), kai buvo įvykdytas viso Kuršėnų dvaro ir miestelio turto surašymas) yra jau paneigta kaip anksčiausia data nuo kurios yra skaičiuojami Kuršėnų metai.

Jonas KIRILIAUSKAS

Total
0
Dalinasi
Related Posts