Išleistas 2021 metų kalendorius „Mūsų premijų laureatai“

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Kultūros skyrius baigiantis metams paruošė ir išleido rajono savivaldybės teikiamų premijų laureatams skirtą 2021 metų stalinį kalendorių. Jame pažymėti rajonui nusipelniusių kultūros, meno, visuomenės veikėjų, moksleivių pasiekimai ir nuopelnai. Kalendorių sudarė Vitolda Dovidauskienė, Zigmas Ripinskis ir Tomas Vaitkus. Leidinys iliustruotas Zigmo Ripinskio, Giedrės Karkalienės, Ritos Žadeikytės ir asmeninių archyvų nuotraukomis.

2020 m. Šiaulių rajono Metų tautodailininko premija skirta medžio drožėjui Raimondui Baškiui.

Šiaulių rajono savivaldybė garbės piliečio rinkimus įsteigė 2016 metais.  Šiaulių rajono savivaldybės garbės piliečiais buvo išrinkti profesorius, menotyrininkas Vytenis Rimkus ir kultūros mecenatas, verslininkas Ramūnas Karbauskis.

2020 m. Šiaulių rajono garbės pilietė – Eugenija Dragūnienė.

2020 m. Kazimieros Kymantaitės vardo diplomai ir prizas įteikti:
Genovaitei Urmonaitei, Tauragės liaudies teatro režisierei;
Vitai Vadoklytei, Kupiškio kultūros centro Skapiškio padalinio teatro „Stebulė“ bei vaikų ir jaunimo teatro studijos „Ku-kū“ režisierei;

Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro įsteigtas prizas už ilgametę kūrybinę veiklą ir nacionalinės dramaturgijos puoselėjimą įteiktas Eligijui Daugnorai, Rokiškio liaudies teatro režisieriui.

2020 m. Šiaulių rajono savivaldybės Metų kultūros darbuotojo premija skirta Vidai Ragauskienei, Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Kuršėnų Vytauto Vitkausko struktūrinio teritorinio padalinio vyriausiajai bibliotekininkei.

2020 m. Zigmo Gėlės-Gaidamavičiaus premijos laureate tapo Ieva Rudžianskaitė už eilėraščių rinkinį „Kita“.

2019 m. Vytauto Vitkausko premijos laureatai – Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos jaunieji filologai: Danutė Pleskūnaitė, Gabrielius Leščinskas, Adomas Auga.

2017 m. Puodžių karaliaus premija įteikta tautodailininkei Virgilijai Silvestrai Šufinskienei.

2019 m. Augustino Griciaus premijos laureate nominuota Monika Baltrušaitytė už pirmąją prozos knygą „Išėję prie upės“.

2020 m. Lauryno Ivinskio premija skirta Daivai Steponavičienei už kalendoriaus 2020–2021 m. kalendoriaus „IX–XIII a. sėlių apranga“ parengimą.

2020 metų mokytojais išrinkti:

Romualdas Juodis, Kuršėnų Daugėlių progimnazijos fizinio ugdymo mokytojas metodininkas;
Aurelija Mykolaitienė, Gruzdžių gimnazijos pradinių klasių mokytoja metodininkė;
Nerijus Medeišis, Kuršėnų Stasio Anglickio progimnazijos vyresnysis biologijos, chemijos mokytojas;
Laima Perminienė, Bazilionų mokyklos-daugiafunkcio centro dailės ir technologijų mokytoja metodininkė;
Aušra Višniauskienė, Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų mokyklos lietuvių kalbos mokytoja metodininkė;
Sigita Zavadzkienė, Šilėnų mokyklos vyresnioji pradinių klasių mokytoja.
2020 m. Šiaulių rajono Metų kraštotyrininke išrinkta Violeta Laurutienė.
2020 m. Stasio Anglickio premijos laureatai:

Simona Gedminaitė, Kuršėnų Daugėlių progimnazijos mokinė
Patricija Norkutė, Kuršėnų Stasio Anglickio progimnazijos mokinė
Saulė Rakauskaitė, Kuršėnų Stasio Anglickio progimnazijos mokinė
Arnoldas Žebrauskas, Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos mokinys
Urtė Kiriliauskaitė, Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijos mokinė
Eglė Ambrožaitė, Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos mokinė.
2021 metų kalendorius „Mūsų premijų laureatai“ išleistas 150 vnt. tiražu ir finansuotas Šiaulių rajono savivaldybės.

Kultūros skyriaus specialistas Zigmas Ripinskis

Autoriaus iliustracijos

Total
0
Dalinasi
Related Posts