Kaimo iniciatyvinė grupė nori keisti savivaldybių ribas – dalis gyventojų tam prieštarauja, įžvelgiama rimtų neigiamų pasekmių

Šiaulių rajono ir Šiaulių miesto savivaldybes pasiekė Vidaus reikalų ministerijos raštas, kuriame skubama keisti miesto ir rajono savivaldybių teritorijų ribas. Šiaulių rajono savivaldybėje esantį Žaliūkų kaimą, užimantį 139 hektarų, iš kurių nemaža dalis – žemės ūkio paskirties, plotą siekiama priskirti miesto teritorijai. Kodėl taip skubama rimta teritorinė reforma net neapklausus didžiosios dalies gyventojų? Kas atsakys už galimas neigiamas pasekmes, susijusias su gyventojų turtu, socialine apsauga?

Teritorinė reforma pagal iniciatyvinės grupės pageidavimą

Šiaulių rajono ir Šiaulių miesto savivaldybes pasiekė Vidaus reikalų ministerijos raštas, kuriame teigiama, kad „2020 m. rugsėjo 7 d. į Lietuvos Respublikos Vyriausybę kreipėsi Šiaulių rajono Žaliūkių kaimo iniciatyvinė grupė, kuri pateikė dokumentus (gyventojų parašų rinkimo lapus ir parašų rinkimo baigiamąjį aktą) ir pasiūlymą pakeisti Šiaulių rajono ir Šiaulių miesto savivaldybių teritorijų ribas, Šiaulių rajono savivaldybės Šiaulių kaimiškosios seniūnijos Žaliūkių kaimo teritoriją priskiriant Šiaulių miesto savivaldybei“.

Vidaus reikalų ministerija rašte praneša, kad jai jau yra pavesta paskelbti Šiaulių kaimiškosios seniūnijos Žaliūkių kaimo vietos gyventojų apklausą ir koordinuoti jos vykdymą, o gyventojų apklausoje dalyvavus daugiau kaip pusei šio kaimo vietos gyventojų, turinčių teisę dalyvauti apklausoje, ir daugiau kaip pusei dalyvavusiųjų pasisakius už šio kaimo priskyrimą Šiaulių miesto savivaldybei, organizuoti dokumentų parengimą ir pateikimą Lietuvos Respublikos Vyriausybei dėl teritorinės reformos procedūrų organizavimo.

Šiaulių miesto savivaldybė jau yra parengusi Tarybos sprendimo projektą artimiausiam Tarybos posėdžiui, kuriame „nusprendžia: Pritarti Šiaulių rajono savivaldybės Šiaulių kaimiškosios seniūnijos Žaliūkių kaimo gyventojų iniciatyvinės grupės pasiūlymui pakeisti Šiaulių rajono ir Šiaulių miesto savivaldybių teritorijų ribas, Šiaulių rajono savivaldybės Šiaulių kaimiškosios seniūnijos Žaliūkių kaimo teritoriją priskiriant Šiaulių miesto savivaldybei“.

Kodėl skubama? Pagrįsti kaimo gyventojų, žemės naudotojų ir rajono savivaldybės klausimai

Toks skubotumas iškėlė pagrįstų klausimų nemažai daliai šio kaimo gyventojų, žemdirbiams, dirbantiems čia žemę bei Šiaulių rajono savivaldybei.

Šiaulių rajono savivaldybės administracija, gavusi minėtus raštus nusiuntė Vidaus reikalų ministerijai užklausimą, kuriame rajono savivaldybės specialistų nuomone, šio klausimo svarstymo eiga, vadovaujantis galiojančiais teisės aktais, turėtų būti kitokia.

Užklausime teigiama, kad Šiaulių rajono savivaldybės taryba planuoja pavesti administracijai organizuoti gyventojų apklausą, o tai yra svarbu ir „reikalinga, nes gyventojų nuomonės labai skirtingos, esame sulaukę ir gyventojų nepasitenkinimų dėl kaimo prijungimo prie miesto“, – teigiama užklausime Vidaus reikalų ministerijai. Taip pat užklausime teigiama, kad Šiaulių rajono savivaldybės administracijos specialistai nemano, kad iniciatyvinės grupės kreipimosi, neatlikus viešos visų gyventojų apklausos, užtenka organizuoti teritorijų reformai, kad vienos savivaldybės teritorija vien dėl šio kreipimosi galėtų būti priskirta kitos savivaldybės teritorijai.

Savivaldybės administracijos užklausime klausiama, ar Vidaus reikalų ministerijos siūlymas Šiaulių miesto tarybai priimti sprendimą nėra skubotas?

Be to, Vidaus reikalų ministerija neatsakė į Šiaulių rajono savivaldybės prašymą pateikti asmenų, kurie pasirašė pasiūlymo pateikimą, sąrašą, todėl Šiaulių rajono savivaldybė neturėjo galimybės identifikuoti, ar šie asmenys tikrai yra Žaliūkių kaimo gyventojai, nes dalis kaimo gyventojų teikia net nežinoję apie tokią iniciatyvą.

Užklausime ministerijai taip pat rašoma, kad skuboti sprendimai gali sukelti nemažos dalies gyventojų pasipiktinimą, todėl Šiaulių rajono savivaldybės administracija siūlo ministerijai šį klausimą spręsti teisės aktų numatyta tvarka.

Todėl Šiaulių rajono savivaldybė, vadovaudamasi teisės aktų numatyta tvarka, artimiausiam Šiaulių rajono savivaldybės tarybos posėdžiui yra parengusi sprendimo projektą „Dėl vietos gyventojų apklausos organizavimo Šiaulių rajono savivaldybėje, Šiaulių kaimiškojoje seniūnijoje, Žaliūkių kaime“.

Jeigu Šiaulių rajono savivaldybės politikai pritars, kad būtų organizuojama Žaliūkių kaimo gyventojų apklausa, ji bus organizuojama 2021 m. gegužės 10 d. – liepos 12 d. teikiant klausimą: „Ar pritariate Žaliūkių kaimo teritorijos priskyrimui Šiaulių miesto savivaldybei“.

Gali kilti rimtų neigiamų pasekmių, susijusių su gyventojų turtu, socialine apsauga, aplinkosauga

Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos pavedimu, yra atliktas teritorinės reformos socialinio ir ekonominio poveikio įvertinimas. Dokumente „Informacija apie teritorinės reformos galimą socialinį ir ekonominį poveikį bei reformuojamų Šiaulių rajono ir Šiaulių miesto savivaldybių atitiktį Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymo  7 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktuose  nustatytiems kriterijams“  rašoma, kad Kaimo iniciatyvinė grupė kreipiantis į Vyriausybę dėl teritorinės reformos surinko 68 parašus. Žaliūkių kaime gyvenamąją vietą deklaruoja per 204 gyventojai, o rinkimų teisę turi (paskutiniuosiuose (2019 m.) savivaldybių tarybų rinkimuose į rinkėjų sąrašą buvo įrašyti) 139 Žaliūkių kaimo gyventojai. Konstatuota, kad Žaliūkių kaimas užima 139,02 hektaro, jo teritorijos ribos buvo nustatytos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimu, o šis kaimas ribojasi su Šiaulių miestu.

Savo išvadas dėl Pasiūlymo socialinio ir ekonominio poveikio pateikė dalis ministerijų. Neigiamą poveikį nurodė Lietuvos Respublikos aplinkos, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija atkreipė dėmesį į tai, ar pakeitus Šiaulių rajono ir Šiaulių miesto savivaldybių teritorijų ribas, prie Šiaulių miesto savivaldybės prijungiamuose miškuose nesugriežtės ūkinės veiklos apribojimai miškų valdytojams, kuriems tokiu atveju turės būti numatytos kompensacinės priemonės ir jų įgyvendinimas. O tai susiję su gyventojų turtu.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija atkreipė dėmesį į tai, kad Šiaulių rajono ir Šiaulių miesto savivaldybių teritorijų ribų pakeitimas gali turėti neigiamos įtakos kai kurioms asmenų grupėms (pvz., smulkiesiems ūkininkams, kurie dėl formalaus ribų pakeitimo netektų tam tikros paramos). Taip pat akcentuojama, kad  jeigu ateityje, esant ekstremaliai situacijai ar karantinui, būtų numatyta skirti tam tikro pobūdžio išmokas bei viena iš sąlygų būtų asmens gyvenamoji vieta kaimiškoje teritorijoje, asmenys, vykdantys tam tikrą veiklą (pvz. žemės ūkio individualią veiklą), negalėtų pretenduoti į specifinio pobūdžio išmokas. Tai irgi liečia gyventojų turtą ir pajamas.

Nors Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija pažymėjo, kad Žaliūkių kaime nėra jokios švietimo įstaigos, o dalis šio kaimo vaikų renkasi miesto mokyklas, vis tik vertėtų konstatuoti faktą, kad dalis Šiaulių miesto savivaldybės vaikų taip pat yra pasirinkę Šiaulių rajono mokyklas ir mokosi rajono mokyklose, o ne mieste, kur yra deklaruota jų gyvenamoji vieta.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija pateikė nemažai neigiamų pasekmių, kurios tiesiogiai paliestų Žaliūkių kaimo gyventojus, žemės naudotojus ir jų turtą.

Žemės ūkio ministerija pateikia įžvalgas, susijusias su žemės tvarkymo klausimais pakeitus savivaldybių teritorijų ribas: miestui priskirtose teritorijose negalės būti rengiami kaimo plėtros žemėtvarkos projektai; miestui priskirtose teritorijose valstybinė žemė negalės būti suteikiama laikinai naudotis žemės ūkio veiklai; miestui priskirtose teritorijose reikalaujamas kadastrinių matavimų tikslumas yra didesnis (dabar taikomas 0,30 m, mieste – 0,10 m), todėl daugumos žemės sklypų, išskyrus preliminariais matavimais nustatytų, Nekilnojamojo turto kadastro duomenis ilgainiui gali tekti tikslinti, todėl gyventojams atsiras išlaidų; pasikeis verčių nustatymas sklypams po kadastrinių matavimų kompensuojant valstybei ar gyventojams (skirtingos rinkos vertės); prijungtose teritorijose padidės parduodamų ar išnuomojamų valstybinės žemės sklypų vertės.

Gyventojai, žemės naudotojai teikia argumentus

Pažymėtina, kad Žaliūkių kaime kelerius metus vyko procesai dėl privačių gatvių ir privažiavimų, apie kuriuos buvo pasisakyta ir teisinėmis priemonėmis. Pažymėtina, kad šie, gyventojus į konfliktus įvėlę  procesai, buvo užprogramuoti ne Šiaulių rajono savivaldybės administracijos sprendimu, o gretimoje Savivaldybėje. Apie šiuos procesus ne kartą informavo žiniasklaida.

Gyventojai, kurių ši problema tiesiogiai neliečia, viešai yra pareiškusi, kad tai nėra priežastis keisti savivaldybių ribas ir jie norintys gyventi, kaip ir iki šiol, Šiaulių rajono savivaldybės kaime.

Viešai savo nuomonę žiniasklaidai yra išsakę ir žemės ūkio paskirties žemės naudotojai – jie taip pat mato nemažų problemų, susijusių su turtu, socialine apsauga, jeigu prasidės teritorinė reforma.

Šiaulių rajono savivaldybės informacija

Total
0
Dalinasi
Related Posts