Gyventojų nuomonė – tik patariamasis balsas …

Šiaulių rajono savivaldybės tarybos posėdyje buvo svarstyti keli klausimai, susiję su gatvių pavadinimais bei Šakynos gyvenvietės teritorijos ribų keitimu. Kaip ir įprasta tokiose procedūrose, atsiklausiama gyventojų, ar jie pritaria, kad gatvei būtų suteiktas kitas pavadinimas ar  pakeistos gyvenvietės ribos, surašomi tokių apklausų protokolai.

Kas norėtų Pramonės gatvės pavadinimo? 

Tarybos sprendimu patvirtinta, kad  Miško gatvė, šiuo metu esanti Micaičių kaime, pagal naujai nustatytas ribas patenka į Beržtvų kaimo gyvenamąją teritoriją, todėl ją priskyrus Beržtvų kaimo gyvenamajai teritorijai, kartu bus perkeltas ir Miško gatvėje įregistruotas adresas. 

Analogiška situacija susidariusi ir Kuršėnų kaimiškojoje seniūnijoje, Gaudžių kaime. Pramonės gatvė skiria dvi gyvenamąsias vietoves – Kuršėnų miestą ir Gaudžių kaimą, o įregistruota yra tik Kuršėnų mieste. Suteikus Pramonės gatvę, be naujai teikiamų adresų yra numatoma keisti du anksčiau suteiktus adresus.

Visgirdų kaime gatvė yra reikalinga dėl galimybės suteikti adresus ir įregistruoti juos VĮ Registrų centre žemės sklypams, suformuotiems sklypų formavimo ir pertvarkymo projektu (suformuoti 4 nauji sklypai). Įvažiavimai į naujai suformuotus sklypus numatyti iš Laukų gatvės, kuri šiuo metu yra įregistruota tik Motaičių kaime. Laukų gatvė riboja Motaičių ir Visgirdų kaimus, todėl Laukų gatvė reikalinga abiems gyvenamosioms vietovėms.

Voveriškių kaime teikiamas naujas gatvės pavadinimas, ten nėra registruotų adresų. Gatvė reikalinga suteikti adresus žemės sklypams, suformuotiems žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektu. Diskusijose su gyventojais nutarta gatvę pavadinti Vidmantės Jasukaitytės vardu. Be to, minėtas pavadinimas yra įtrauktas į gatvių, kuriuos pasiūlė gatvių pavadinimų parinkimo komisija, sąrašą.

Architektūros ir paveldosaugos skyriaus vedėjai Vilija Vaičekauskienei pristačius šį gatvių pavadinimų keitimo projektą, Tarybos narys S. Strelcovas pasidomėjo, ar gyventojai sutiko, kad  jų gyvenvietės gatvė būtų pavadinta Pramonės ir kas tokiu pavadinimu gatvėje norėtų gyventi?

Pasak V. Vaičekauskienei, gyventojų pritarimo nereikėjo, nes jeigu gatvė kerta dvi teritorijas, jos pavadinimas negali būti keičiamas. Gyventojų pritarimo reikia tik dėl naujai atsiradusių gatvių pavadinimų – šiuo atveju gyventojų pritarimo reikėjo dėl Jasukaitytės gatvės pavadinimo Voveriškių kaime.

Šakynos gyventojai  liko abejingi pasikeitusioms gyvenvietės riboms

Tarybos narių diskusiją sukėlė klausimas dėl Šakynos miestelio ribų keitimo. Pasak Architektūros ir paveldosaugos skyriaus vedėjos V. Vaičekauskienės, dėl miestelio ribų keitimo buvo atlikta gyventojų apklausa.  Šių metų kovo 18 – balandžio 19 d. apklausoje dalyvavo 75 Šakynos seniūnijos gyventojai. 24 gyventojai savo parašu patvirtino, kad pritaria parengtam Šiaulių rajono savivaldybės Šakynos seniūnijos gyvenamosios teritorijos ribų nustatymo planui, 51 gyventojas išreiškė neigiamą nuomonę iš jų – 46 Šakynos mstl. gyventojai. Antrą kartą apklausa neįvyko, gyventojai nepanoro išreikšti savo nuomonės. Trečią kartą susirinkime dalyvavo 14 gyventojų, iš kurių 8 buvo už gyvenvietės ribų keitimą, 6 – prieš. Pasak V. Vaičekauskienės, Šakynos miestelio gyventojų argumentas, kodėl jie pasisako prieš teritorijos keitimą, buvo „Mums ir taip gerai“.

Tarybos nariai suabejojo, ar nebuvo pažeisti demokratijos principai –  juk Šakynos   miestelyje gyvena daugiau nei 14 gyventojų, tad  kodėl  nepritarus daugumai keičiamos miestelio ribos?

Pasak V. Vaičekauskienės, apklausos reglamente nėra nurodyta, kiek apklausoje turi dalyvauti žmonių, o šiuo atveju gyventojų balsas –  tik patariamasis, nes nereikės daryti naujų kadastrinių matavimų, pasikeis tik sklypo adresas.

P.S. Galbūt gyventojai todėl ir nedalyvauja aktyviai panašiose apklausose, žinodami, kad jų balsas nėra sprendžiamasis, o tik patariamasis.

Agnė Dapkutė

Total
0
Dalinasi
Related Posts