Geologinių tyrimų kaina

Geologiniai tyrimai apima gręžinių gręžimą, geofizinių ar inžinerinių geologinių tyrimų atlikimą, uolienų, vandens ir kitų mėginių ėmimą. Šie tyrimai labai svarbūs, nes padeda nustatyti ir atskleisti faktinius duomenis apie žemės gelmių sluoksnius bei jų savybes, paviršiaus taršos mąstą, požeminio geriamojo vandens kokybę ir grunto tinkamumą įvairios paskirties statinių pamatams. Vis dėlto net ir geologinių tyrimų esmę ir reikšmę suprantantys asmenys, užsakydami šią paslaugą, nori sutaupyti. Kaip pastebi geologinius tyrimus atliekančios KSK vadovas Ričardas Petrikauskas, labai dažnai namą statantys žmonės nori sutaupyti ir pamatus įrengti kuo greičiau, lengviau, pigiau. Tačiau nevertėtų taip elgtis, nes taupant geologiniams tyrimams, siekiant, kad geologinių tyrimų kaina būtų kuo mažesnė, galima prisidaryti žalos – grunto, ant kurio ruošiamasi statyti namą, savybės nulemia statinio eksploatacines savybes, statinio ilgaamžiškumą ir galimybę saugiai tuo statiniu naudotis.

Nuo ko priklauso geologinių tyrimų kaina?

Ekspertai, atliekantys geologinius tyrimus, nurodo, kad geologinių tyrimų kaina priklauso nuo kelių veiksnių: statinio geotechninės kategorijos, statinio dydžio ir geologinių sąlygų. Šiuos veiksnius apibrėžia Statybos techninis reglamentas STR 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“. Pristatant išsamiau, statinio geotechninės kategorijos yra statinio projekto konstrukcinės dalies bei statybos darbų technologijos projekto ir inžinerinių geologinių sąlygų sudėtingumo matas. Kuo jis sudėtingesnis, tuo geologinių tyrimų kaina gali būti didesnė. Kitas kainos veiksnys – statinio dydis, nes nuo jo priklauso ir sklypo ar teritorijos, kuriai reikalingi geologiniai tyrimai, dydis. Galiausiai, geologinės sąlygos, kurios yra tiriamos, vertinamos ir prognozuojamos antžeminės ir požeminės statybos reikmėms. Kaip teigia geologinius tyrimus atliekantys specialistai, būtent geologinės sąlygos – gamtinių geologinių ir technogeninių sąlygų visuma – nulemia teritorijų planavimą, tam tikros paskirties statinio vietos parinkimą, statinio projektavimą, statybą, pastovumą bei kitokį teritorijos naudojimą. Ir tai yra vienas iš svarbiausių veiksnių, nuo kurio priklauso geologinių tyrimų kaina.

Atkreiptinas dėmesys, kad geologinių tyrimų kaina priklauso nuo darbų apimties, kurią nustato statinio projektuotojas ir tyrimus atliekantis specialistas. Pastarasis prisiima atsakomybę už geologinių tyrimų rezultatus. Būtent dėl šios priežasties, kompetentingi specialistai negali ir neturėtų geologinių tyrimų kainos nurodyti iškart. Geologiniai tyrimai yra kompleksinė paslauga, kurios metu ir gręžiama, ir zonduojama, ir tiriama, todėl neįvertinus situacijos neįmanoma iš anksto žinoti kiek ir ko reikės atlikti.

KSK vadovas R. Petrikauskas įsitikinęs, kad geologiniai tyrimai ne ta sritis, kurioje yra protinga taupyti. „Specialios žinios, puikūs įgūdžiai, profesionalus savo srities išmanymas visada atsiperka, visada yra naudingas ir reikalingas. Geologiniai tyrimai nėra išimtis.“, – įsitikinęs KSK vadovas.

Kaip geologinių tyrimų kaina yra veikiama tyrimo eigos?

Geologiniai tyrimai yra atliekami specialistų, pasitelkus specialią įrangą ir žinias. Iš tiesų geologinių tyrimų kaina yra veikiama ir paties tyrimo eigos. Jeigu ruošiamasi statyti paprastą gyvenamąjį namą, tuomet pakanka paprastų geologinių tyrimų ir jie atliekami gana greitai, netgi per dvi dienas. Tokiais atvejais, pavyzdžiui, rengiantis statyti vienbutį gyvenamąjį namą, geologiniai tyrimai dažniausiai atliekami dvejose vietose – čia išgręžiami gręžiniai ir atliekami statinio zondavimo bandymai, padedantys nustatyti grunto stiprumą. O jeigu geologiniai tyrimai yra sudėtingesni, tuomet užtrunka ilgiau ir atitinkamai geologinių tyrimų kaina yra didesnė.

KSK vadovas Ričardas Petrikauskas laikosi savo nuomonės, kad geriau didesnė geologinių tyrimų kaina, negu vėliau, pamatų įrengimo metu, dėl nepakankamai ištirto po pamatais esančio grunto ir neįvertinto požeminio vandens gylio, atsirandančios bėdos ir problemos. Jų šalinimas gali ne tik užtrukti ilgiau, bet ir būti daug brangesnis, nei patys geologiniai tyrimai.

Taigi jeigu reikalingi geologiniai tyrimai, jeigu norite sužinoti, kokia yra geologinių tyrimų kaina, pirmiausia, žinokite, kad reikia įvertinti objekto vietą, statinio sudėtingumą, tyrimų kiekį ir apimtis, tyrimo gylį ir sudėtingumą. Tik tuomet galima išsiaiškinti ir geologinių tyrimų kainą.

KSK dirba kryptingai ir siūlo kompleksines geologinių tyrimų paslaugas – inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai, geoprojektavimas ir geotechninės konsultacijos, geoterminiai ir vandens gręžiniai, naudingų iškasenų paieška ir žvalgyba, geologiniai kartografavimo darbai, geodinaminis ir struktūrinis aplinkos monitoringas, geotechninė statybos kontrolė. Tad jeigu norite, kad geologiniai tyrimai būtų profesionalūs, o geologinių tyrimų kaina patraukli – kreipkitės telefonu 8 686 53020 arba el. paštu info@ksk.lt.

Total
0
Dalinasi
Related Posts