Gedulo ir vilties dienai tremtinių prisiminimų knyga         

Karštą birželio 14-osios dieną Kuršėnuose paminėta Gedulo ir vilties diena, pristatyta tremtinių prisiminimų knyga, kurioje sugulė atsiminimai apie partizaninę kovą, ryšininkus, lagerio ir tremties metus.

Pagerbti tremtiniai

Šv. Mišias, kuriose dalyvavo Kuršėnų tremtiniai, miesto bendruomenė, moksleiviai, Loretos Lideikienės ugdytiniai, Kuršėnų Perkūno draugovės skautai, aukojo Kuršėnų  Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios klebonas, Šiaulių vyskupijos vicedekanas Vytautas Kadys.

Prie Tremtinių kryžiaus renginio vedėjas Zenonas Gestautas kalbą pradėjo Vytauto Cinausko eilėmis, po kurių visi tylos minute pagerbė tremtyje mirusius ir nukankintus tremtinius.

Gėlių žiedais, žvakutėmis, tremtinių choro „Tremties varpai“ (vadovė Jovita. Bražukienė) melodijomis buvo pagerbtas ištremtųjų  atminimas prie Tremtinių kryžiaus Kuršėnuose 1941–1953 m. genocido aukoms atminti, prie Paminklo partizanams, žuvusiems už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę.

Tvirtybės, vilties linkėjo tremtyje gimusi Seimo Pirmininko  pirmosios  pavaduotojos Rimos Baškienės padėjėja Ada Grakauskienė, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Kuršėnų filialo pirmininkė Marija Šadlauskienė, rajono vicemeras Algis Mačiulis, Kuršėnų Pavenčių mokyklos-daugiafunkcinio centro  istorijos mokytoja Dalia Jokubauskienė.

Pristatyta knyga

Graudžios istorijos, sudėtos į knygą „Mus vežė belangiais traukiniais“,  sklido iš jaunųjų Vaikų ir jaunimo teatro „Ikaras“(vadovai Leontina ir Petras Valskiai) atlikėjų lūpų, baltos rožės,  meilės ir kančios simbolis, iš širdies padovanotos tremtiniams, skambėjo Alvaido Bernoto birbyne atliekamos melodijos.

Apie knygos idėją, rengimą, leidybą kalbėjo sudarytoja kalbininkė, profesorė, humanitarinių mokslų daktarė Giedrė Čepaitienė, leidėjas, rašytojas Jeronimas Laucius, sudarytojai Remigijus Čepas ir Janina Banienė.

LKPT Kuršėnų filialo pirmininkė Marija Šadlauskienė, Ada Grakauskienė, Algis Mačiulis, klebonas, vicedekanas Vytautas Kadys, Janina Banienė padėkojo visiems už prisiminimų rinkimą, užrašymą,  finansinę   paramą, moralinį palaikymą, kuri buvo suteikta leidžiant Kuršėnų krašto tremtinių prisiminimų knygą. Ja ir spalvingomis puokštėmis, geru žodžiu buvo apdovanoti daugelis žmonių.

Knygos sutiktuvės vyko Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro Parodų salėje. Žiūrovus iš šventės išlydėjo  Kuršėnų Pavenčių mokyklos-daugiafunkcinio centro moksleivių vokalinio ansamblio atliekamos dainos (vadovė Vaida Vielavičienė).

Remigijus ČEPAS

Kuršėnų Pavenčių mokyklos-daugiafunkcio centro tikybos mokytojas

Total
0
Dalinasi
Related Posts