Dėl COVID-19 rajone įvedami apribojimai

Aplinkiniuose rajonuose ir Šiaulių mieste sparčiai daugėjant užsikrėtusiųjų COVID-19, rajonas įtrauktas į didelės rizikos savivaldybių sąrašą.

Atšaukiami ar nukeliami renginiai

Nuo rugsėjo 24 dienos Šiaulių rajono teritorijoje atšaukti ar vėlesniam laikui atidėti visi rajono teritorijoje suplanuoti tiek komerciniai, tiek nekomerciniai renginiai ir pavesta neplanuoti naujų renginių iki Šiaulių rajonas bus įtrauktas į didėlės rizikos savivaldybių sąrašą.

Tokį sprendimą priėmė rugsėjo 23 dieną posėdžiavusi Šiaulių rajono savivaldybės ekstremalių situacijų komisija (ESK).

Šis draudimas galioja Šiaulių rajono savivaldybės administracijai, visoms savivaldybės įstaigoms ir įmonėms ir kitiems fiziniams ar juridiniams asmenims, organizuojantiems renginius, konferencijas, seminarus, susitikimus ir panašiai.

Savivaldybės ESK taip pat priėmė sprendimą nuo rugsėjo 24 dienos nevykdyti ir neorganizuoti darbuotojų kelionių, ekskursijų, edukacinių renginių iki Šiaulių rajono savivaldybė bus įtraukta į didelės rizikos savivaldybių sąrašą.

Dėl mokymo spręs švietimo įstaigos

Ugdymo įstaigų vadovai įpareigoti sušaukti įstaigų Tarybų posėdžius dėl ugdymo proceso organizavimo formų (kasdienis, nuotolinis, mišrus). Ugdymo įstaigos atsakingos tiek už bendrąjį ugdymą, tiek už neformalųjį ugdymą, kuris organizuojamas jų įstaigų patalpose. Sprendimus priimti nuo rugsėjo 24 dienos ir ne vėliau kaip iki rugsėjo 30 dienos. Priimami sprendimai vykdomi laikotarpiu, kai Šiaulių rajono savivaldybė yra įtraukta į padidintos rizikos savivaldybių sąrašą. Įpareigoti ugdymo įstaigų vadovus supažindinti ugdymo įstaigų bendruomenes su Tarybų priimtais sprendimais.

Nuo rugsėjo 24 dienos neformaliojo ugdymo laisvieji mokytojai organizuoja neformaliojo ugdymo užsiėmimus užtikrindami visus saugumo reikalavimus, jei to nepavyksta padaryti, neformaliojo ugdymo užsiėmimus organizuoja nuotoliniu būdu.

Iki 2020 m. rugsėjo 30 dienos rajono ugdymo įstaigos turi pateikti rajono savivaldybės ekstremalių situacijų komisijai ugdymo įstaigų Tarybų priimtus sprendimus dėl ugdymo proceso organizavimo laikotarpiu, kai Šiaulių rajono savivaldybė bus įtraukta į padidintos rizikos savivaldybių sąrašą.

Informacija dėl COVID-19 rajone

Rugsėjo 23 dienos epidemiologiniais duomenis nustatyta, kad bendras Lietuvos sergamumo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) rodiklis per 14 dienų 100 000 gyventojų – 31,2.

Šiaulių rajone sergamumo COVID-19 rodiklis – 77,2 atvejo 100 000 gyventojų. Per praėjusią parą (rugsėjo 23 dieną) Šiaulių rajone nustatyta 13 naujų atvejų. Viso Šiaulių rajone (nuo 2020 vasario 28) atvejų – 46, iš jų: serga – 34, pasveiko – 11, mirė – 1. Vadovaujantis ESVOV (Ekstremalių situacijų valstybės operacijų vadovo) rugsėjo 18 dienos sprendimu, nuo rugsėjo 21 iki rugsėjo 27 dienos Šiaulių rajono savivaldybė priskirta prie didėlės rizikos savivaldybių.

Nuo rugsėjo 21 dienos Šiaulių rajono savivaldybės teritorijoje esančių (nepriklausomai nuo pavaldumo) asmens sveikatos priežiūros įstaigų (toliau – ASPĮ)  ir socialinės globos įstaigų darbuotojai, testuojami didesne apimtimi, įstaigų vadovai įpareigoti organizuoti, kad per savaitę būtų ištiriama nuo 15 iki 20 procentų visų ASPĮ ar socialinės globos įstaigų darbuotojų, įskaitant ir ASPĮ ar socialinės globos įstaigų patalpose esančių vaistinių darbuotojus ir ASPĮ pacientai, kurie asmens sveikatos priežiūros įstaigoje praleido daugiau nei 48 valandas, per savaitę turi būti ištiriama nuo 5 iki 10 procentų tą savaitę ASPĮ esančių pacientų.

Per dvi savaites, ištyrus visus norinčius švietimo darbuotojus ir vaikų teisių ir įvaikinimo tarnybos specialistus iš 24 įstaigų, atlikta 436 greitieji testai (serologiniai imunologiniai tyrimai). Iš jų 9 buvo gauti teigiami atsakymai, šie asmenys turėjo antikūnių. Šiuos asmenis ištyrus mobiliame punkte nustatyta, kad nei vienas šiuo metu COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) neserga.

Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų sprendimu, tęsiant skirtingų visuomenės grupių testavimą, bus pradėti tirti visi norintys kultūros įstaigų darbuotojai.

„Kuršėnų krašto žinių“ inf.

Total
0
Dalinasi
Related Posts