Biblioteka šventė 50 metų jubiliejų   

Voveriškių bibliotekoje surengta šventinė popietė, skirta bibliotekos veiklos 50-čiui paminėti.

Prisiminta istorija

Šventė vyko Voveriškių mokyklos salėje. Prie įėjimo į salę visus pasitiko Voveriškių mokyklos moksleivės Eva Pumputytė ir Viktorija Pažarauskaitė, kurios visiems popietės dalyviams įsegė po jubiliejinį ženkliuką. Į šventę rinkosi garbūs svečiai, bibliotekos skaitytojai, bendruomenės nariai.

Renginį fleitos melodija pradėjo Voveriškių mokyklos moksleivė Aneta Vireikytė. Renginį vedė Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro Bridų filialo meno vadovė Daiva Kembrienė, kuri pasakė nuostabių žodžių apie knygas ir skaitymą. Bibliotekininkė Inga Kerienė parengė skaidres, kurias demonstruodama popietės dalyvius supažindino su bibliotekos istorija, pristatė bibliotekoje organizuojamas veiklas, paslaugas.

Bibliotekininkė papasakojo, kad Voveriškių biblioteka įkurta 1967 metais sename gyvenamajame name. Pirmoji bibliotekininkė buvo Genė Kalinauskaitė. Tuo metu knygų fondas buvo labai mažas – 1207 knygos, skaitė 140 skaitytojų. Vėliau bibliotekoje dirbo: Matilda Lukošiūnaitė-Pieškuvienė, Regina Lapinskienė, Janina Šetkienė, o nuo 1985 metais bibliotekoje dirba Inga Kerienė. 1979 metais bibliotekai suteiktas „Puikiai dirbančios bibliotekos“ vardas. 1995 metais biblioteka buvo perkelta į buvusio vaikų darželio pirmąjį aukštą. 2004 metais pastatas – renovuotas. Biblioteka perkelta į 2 aukštą, kur yra ir dabar. 2016 metų duomenimis bibliotekoje skaitė 173 skaitytojai, fonde sukaupta virš 7 tūkstančių dokumentų. Svarbiu pokyčiu tapo 2009 metais įsigyti kompiuteriai ir įkurta vieša interneto prieiga. Naujos informacinės technologijos atvėrė didesnes galimybes teikti informaciją. Gyventojai nemokamai naudojasi internetu. Teikiamos dokumentų kopijavimo, spausdinimo, skenavimo, perkėlimo į elektronines laikmenas paslaugos.

Sveikintojų netrūko

Jubiliejaus proga su nuoširdžiausiais linkėjimais ir dovanomis į šventę atvyko daug garbingų svečių: Šiaulių rajono savivaldybės mero pavaduotojas Algis Mačiulis, Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko pirmosios pavaduotojos Rimos Baškienės padėjėja Judita Šakočiuvienė, Šiaulių rajono savivaldybės kultūros skyriaus vedėjas Tomas Vaitkus, Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos l. e. p. direktorės pavaduotojas Almantas Šlivinskas, Šiaulių rajono Voveriškių mokyklos direktorė Albina Gudaitienė, Šiaulių rajono Voveriškių mokyklos direktorės pavaduotoja ugdymui Laima Dereškevičienė, Šiaulių kaimiškosios seniūnijos Voveriškių seniūnaitijos seniūnaitė ir asociacijos „Voveriškių bendruomenė“ vadovė Rita Cecervovė, kolegė iš Aukštelkės bibliotekos Roberta Šinušienė. Aktyviausiai bibliotekos veikloje dalyvaujančioms 3 skaitytojoms Rimos Baškienės padėjėja Judita Šakočiuvienė įteikė atminimo dovanėles.

Prisiminimais apie biblioteką pasidalijo ilgiausiai su biblioteka bendraujanti skaitytoja Julija Morkuvienė, skaitytojos Genovaitė Bagdonienė, Laima Kvedarienė, Vilmantė Bačianskienė. Bibliotekos pagalbininkams, padėjėjams Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos l. e. p direktorės pavaduotojas Almantas Šlivinskas įteikė šventines padėkas.

Šventinėje programoje dalyvavo Voveriškių mokyklos ikimokyklinės ugdymo „Voveriukų“ grupės vaikučiai su auklėtoja Greta, Voveriškių mokyklos ansamblis „Mažosios žvaigždutės“, Bridų filialo Voveriškių moterų vokalinis duetas, Bridų filialo Voveriškių moterų vokalinis ansamblis „Vovingė“, Voveriškių bendruomenės kantri-linijinių šokių grupė „Brandi kava“. Voveriškių mokyklos pradinių klasių mokiniai  šiai progai paruošė spektakliuką. Taip pat buvo galima pasigrožėti nuotraukų paroda iš bibliotekos gyvenimo. Renginiui pasibaigus visi buvo pakviesti pratęsti pokalbį prie arbatos puodelio.

Inga KERIENĖ
Robertos RASIKIENĖS nuotr.

Total
0
Dalinasi
Related Posts