Bendruomenių konferencijoje – apie aktualius projektus ir naujas galimybes

Vasario 11 dieną nuotoliniu būdu organizuota Šiaulių rajono savivaldybės asociacijų konferencija, kurioje rajone veikiančių bendruomenių, asociacijų atstovai drauge su Šiaulių rajono savivaldybės vadovais aptarė pagrindines projektines veiklas 2021 metams ir galimus problemų sprendimo būdus.
Susitikimą inicijavusi Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Regina Rupšienė pasveikino konferenciją ir pristatė susitikimo viešnią Reda Kneizevičiene, Seimo nario Simono Gentvilo patarėją, kuri turi  ilgametę patirtį bendruomeninėse organizacijose teikiant socialines paslaugas. Reda Kneizevičienė konferencijos dalyvius sudomino aktualiu pranešimu “Bendruomeninė organizacija – paslaugų teikėja. Ar misija įmanoma?”. Ši tema išplėtota iki labai svarbios ir aktualios rajono gyventojams diskusijos apie galimybę bendruomenėms organizuoti socialinio taksi paslaugą. Ši paslauga labai reikalinga atokesnių gyvenviečių gyventojams.

Šiaulių rajono savivaldybės Ekonomikos ir verslo plėtros skyriaus vedėja Audronė Birutienė pristatė ir dar vieną aktualią konferencijos temą „Projektų ir ataskaitų už įgyvendintus projektus, kurie buvo finansuoti iš Šiaulių rajono savivaldybės ir (ar) valstybės biudžeto lėšų, rengimo aptarimas, poreikio dėl mokymų nustatymas“.

Akcentuota, kad Savivaldybės teritorijoje veikiančių kaimo ir Kuršėnų miesto bendruomenių, bendruomeninių organizacijų  finansavimas iš Savivaldybės biudžeto nuo Nuostatų rėmimui patvirtinimo padidėjo tris kartus  – nuo 5100 Eur, skirtų priemonei 2017 metams iki 15 000 Eur, 2020 metams, kurių taip pat neužteko. 2021 metų biudžete, kurį šį mėnesį svarstys Šiaulių rajono savivaldybės taryba, kaimo bendruomenių rėmimui yra numatyta iki 20 000 Eur.

Apžvelgiant 2020 metus ir rajono asociacijų, bendruomenių veiklą, pažymėta, kad praėjusiais metais, kurie buvo išskirtiniai ir neeiliniai metai dėl pandemijos,  bendruomenės sėkmingai įvykdė projektus – organizavo tradicinius bendruomenių renginius, sutvarkė viešąsias erdves, pritaikė jas kaimo gyventojų poreikiams, tam panaudota – 11 265 Eur.

Savivaldybės administracija 2020 m. rudenį inicijavo papildomą tikslinį konkursą dėl asociacijų projektinių veiklų, susijusių su COVID-19 pandemijos stabdymu ir prevencija. Į šį konkursą noriai ir sėkmingai įsijungė kaimo bendruomenės. Buvo skirtas finansavimas dėl COVID-19 apsaugos priemonių, kurios išdalintos tik sunkiau finansiškai besiverčiantiems Savivaldybės gyventojams, negalią turintiems asmenims ir jaunoms šeimoms su mažamečiais vaikais. Iš viso finansavimas šioms priemonėms įsigyti buvo skirtas 17-ai iš 30-ies aktyvesnių bendruomenių. Šiai programai iš viso buvo skirti ir įsisavinti 4145 Eur.

Kaimo bendruomenėms 2020 metais iš Savivaldybės biudžeto buvo skirta 5298 išlaidoms, kurios buvo reikalingos bendruomenių veiklai vykdyti, kompensuoti.

Pagal nuostatuose dėl kaimo bendruomenių rėmimo nustatytas galimas projektines veiklas nebuvo vykdomi projektai, skatinantys verslo aplinkos plėtrą, buvo nepakankamas dalyvavimas projektinėse veiklose materialinės bazės sukūrimui, dalyvavimui mokymuose, konferencijose – kad ir nuotoliniu būdu.

Padėkota  Šiaulių rajono vietos veiklos grupės pirmininkui Povilui Zaveckui, kuris aktyviai dalyvauja asociacijų veikloje, išsako pastebėjimus, pasiūlymus dėl kaimo bendruomenių veiklų ir įgyvendinamų projektų finansavimo.

Pasidžiaugta, kad Šiaulių rajono savivaldybės seniūnijų seniūnai kuruoja kaimo bendruomenių veiklas, išsako nuomones ir įžvalgas dėl priemonių  įgyvendinimo.

Šiaulių rajone veikiančių nevyriausybinių organizacijų finansavimas trijų metų laikotarpiu išsidėstė skirtingai. Projektinėms veikloms 2020 metais 6 organizacijoms skirta ir įsisavinta 4600 Eur., o 1141 Eur suma kompensuotos organizacijų veiklai vykdyti būtinos patirtos išlaidos. Savivaldybė didelį dėmesį skiria NVO projektinių veiklų rėmimui, finansuojama pagal pasirinktus prioritetus.

Parengta pagal Šiaulių rajono savivaldybės Ekonomikos ir verslo plėtros skyriaus informaciją

Ritos Žadeikytės nuotraukos


Total
0
Dalinasi
Related Posts