Paminėtas garbus jubiliejus

Praėjusį savaitgalį 85-erių metų sukaktį paminėjo Kuršėnų Šv. Jono krikštytojo bažnyčios altarista kunigas Julijonas Miškinis.

Per 24 kunigystės Kuršėnuose metus  kunigas Julijonas Miškinis pelnė didžiulę parapijiečių pagarbą. Jis visada buvo aktyvus laisvos ir nepriklausomos Lietuvos idealų gynėjas ir patriotizmo puoselėtojas.

Sveikinant buvo prisiminta, kad 1996 metais kunigas J. Miškinis buvo paskirtas į Kuršėnų Šv. Jono krikštytojo bažnyčią, kad jo rūpesčiu buvo pradėti Kuršėnų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios bokšto atstatymo darbai, o 1999 m. gegužės 31-ąją Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis pašventino autentiškai atstatytą bokštą.

Po Šv. Mišių, kunigo gimtadienio dieną, jį pasveikino Seimo pirmininko pirmoji pavaduotoja Rima Baškienė, jos padėjėja Ada Grakauskienė, Pavenčių mokyklos-daugiafunkcio centro direktorė Janina Banienė, Kuršėnų politinių kalinių ir tremtinių klubo pirmininkė Marija Šadlauskienė, rajono Tarybos narys, Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmų vadovas Alfredas Jonuška ir Kuršėnų miesto seniūnas Vytautas Gedmontas, bažnyčioje buvę parapijiečai.

Sveikindami parapijos gyventojų vardu, visi linkėjo gerbiamam kunigui sveikatos ir Dievo palaimos.

Kunigas džiaugėsi, kad parapijiečiai prisiminė jo gimtadienį, kad Kuršėnuose gyvena geri ir dvasingi žmonės.

Sveikinimai gerbiamam parapijos kunigui Julijonui Miškiniui tęsėsi ir sekmadienio Šv. Mišių metu.

„Kuršėnų krašto žinių“ inf.

Asmeninio albumo nuotr.

Total
0
Dalinasi
Related Posts