UKRAINOS AMBASADORIAUS VIZITAS BAZILIONŲ MOKYKLOJE

Bazilionų MDC lankėsi Uk­rai­nos ne­pap­ras­ta­sis ir įga­lio­ta­sis am­ba­sa­do­rius Lie­tu­vo­je Vo­lo­dy­my­ras Ja­cen­kivs­kyi, jo sutuoktinė Rok­so­la­na Ja­cen­kivs­ka ir am­ba­sa­dos pa­ta­rė­jas Ser­hi­jus Va­sy­len­ko. Svečius lydėjo istorijos mokslų  daktarė, Lietuvos ir Ukrainos istorinių, kultūrinių dialogų puoselėtoja Aldona Vasiliauskienė.

Mokyklą ir Ukrainą jau daugelį metų sieja vienuoliai bazilijonai, lai­ko­mi sta­čia­ti­kių ir ka­ta­li­kiš­ko­sios baž­ny­čios jung­ti­mi nuo Lie­tu­vos Di­džio­sios Ku­ni­gaikš­tys­tės lai­kų; bažnyčia, pastatyta 1749 metais vienuolių bazilijonų; 15 mokykloje organizuotų konferencijų, skirtų  glaudžiam bendradarbiavimui tarp mokyklos ir vienuolių.

Garbingi svečiai buvo supažindinti su mokyklos istorija, kurią papasakojo direktoriaus pavaduotoja ugdymui I.Vaičiulienė, aprodytos mokyklos erdvės – rašytojos B.Mejerytės klasė-muziejus, dr. A.Vasiliauskienės klasė.

Ukrainos ambasadorius V. Ja­cen­kivs­kyi pasiūlė glaudžiau bendradarbiauti Bazilionų mokyklos mokiniams su į Lietuvą netrukus atvyksiančiais iš Ukrainos karo zonos mokiniais paruošti bendrą abiejų šalių mokinių projektą, suteikti galimybę mokiniams pažinti vieni kitų šalis, kultūrą. Ukrainiečių mokiniai apsilankys Bazilionuose, o Bazilionų mokiniai – Ukrainos ambasadoje Vilniuje.

Prof. V.Rimkaus vardo salėje svečiai apžiūrėjo Nepriklausomybės akto signataro a.a. R.Ozolo fotografijų parodą ,,1957“. Susidomėjimo sulaukė Augusto Špenglerio bei Genutės ir Vytauto Labinų foto įrangos bei nuotraukų paroda, surengta A.Kvedarienės (Labinaitės) ir mokyklos direktoriaus R.Gorio iniciatyva.

Prieš kelerius metus mokykloje lankėsi tuometis Uk­rai­nos am­ba­sa­do­riaus Va­le­ri­jus Žov­ten­ka.

Džiaugiamės ir didžiuojamės tokiu aukštų pareigūnų dėmesiu mūsų mokyklai.

Informaciją parengė lietuvių kalbos mokytojas Alvydas Lukošius

Total
0
Dalinasi
Related Posts