Tradiciniai Šeštinių atlaidai Agailių koplyčioje 


Prie koplyčios Agailių miško proskynoje Šeštinių atlaidai vykdavo nuo neatmenamų laikų. Tradicija gyvavo ir sovietmečiu, nepaisant įvairiausių valdžios trukdžių.

Kaip ir kiekvienais metais, taip ir šiais, Šeštinių šventė sukvietė gausų būrį aplinkinių kaimų gyventojų, jų giminaičių ir draugų iš įvairių Lietuvos vietų.

Mišias aukojo buvęs ir esamas Šakynos parapijos kunigai Remigijus Jurevičius ir Stanislovas Žukauskis. Mišių metu skambėjo ne tik vargoninko Rimanto Mickevičiaus, bet ir nuostabaus balso savininkės, LMTA prof. V.Prudnikovo dainavimo klasės studentės Gretos Keraitės giesmės, akomponuojant taip pat LMTA studentei pianistei Emilijai Topichaitei. Mišias ir jų metu skambėjusias giesmes nemokamai įgarsino DJaparatura.lt iš Vilniaus.

Po Mišių susirinkusiems koncertavo ŠRSKC Raudėnų kaimo kapela „Jaunimėlis“, Gruzdžių filialo muzikinė grupė „Langas“, Žarėnų bendruomenės narės vaišino karšta sriuba, prie įrengtų stalų atvykusieji vaišinosi atsineštomis vaišėmis, vyko prekyba molio dirbiniais, tradiciniais kermošiaus saldainiais, karšta kava, vyko loterija.

Susirinkusiųjų dėmesį patraukė iš Auksučių kaimo kilusio, daugiau kaip 40 metų Vilniuje gyvenančio Julijono Petraičio kilnojamasis stendas, kuriame buvo publikuojama netoli Agailių koplytėlės buvusios Auksučių mokyklos istorija ir ją baigusių mokinių sąrašai. Susirinkusieji susidomėję ieškojo savo ar savo giminaičių, buvusių kaimynų pavardžių.

ŠRSKC Šakynos filialo kultūros renginių organizatorė Sigutė Butvidienė, dėkodama šventės dalyviams ir muzikantams, ragino neskubėti skirstytis, prie atsineštinių vaišių dar pabendrauti su giminaičiais ir pažįstamais, o kitais metais dar aktyviau gaivinti tradiciją prie susineštinių vaišių švęsti ilgai ir linksmai.

Šeštinės – katalikų Bažnyčios kilnojama šventė, švenčiama 40-tą dieną po Velykų. Tai – Kristaus dangun žengimo šventė, švenčiama nuo pat pirmųjų krikščionybės laikų. Kadaise Lietuvos kaimuose pirmosios trys dienos prieš Šeštines buvo pažymimos kaip taikos, sveikatos  ir derliaus maldavimų dienos, dar vadinamos Kryžiaus dienomis, kurių metu kaimuose žmonės giedodami litanijas būriais eidavo melstis prie visų kaimo kryžių.   

Sigutė BUTVIDIENĖ
ŠRSKC Šakynos filialo kultūros renginių organizatorė

Total
0
Dalinasi
Related Posts