Su švente pasveikinti pedagogai, įteiktos Metų mokytojo premijos

Minint Tarptautinę mokytojo dieną Šiaulių rajono savivaldybėje pasveikinti rajono pedagogai, švietimo įstaigų vadovai, įteikti Metų mokytojo apdovanojimai.

Metų mokytojai

Rajono savivaldybės Metų mokytojo vardas suteiktas ir skirtos net šešios premijos rajono bendrojo ugdymo mokyklų mokytojams. 2020 metų Šiaulių rajono Metų mokytojais tapo: Kuršėnų Daugėlių progimnazijos fizinio ugdymo mokytojas Romualdas Juodis, Kuršėnų Stasio Anglickio progimnazijos vyresnysis biologijos ir chemijos mokytojas Nerijus Medeišis, Gruzdžių gimnazijos pradinių klasių mokytoja metodininkė Aurelija Mykolaitienė, Bazilionų mokyklos-daugiafunkcio centro dailės ir technologijų mokytoja metodininkė Laima Perminienė, Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų mokyklos lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Aušra Višniauskienė bei Šilėnų mokyklos vyresnioji pradinių klasių mokytoja Sigita Zavadzkienė.

Premijos įsteigtos Šiaulių rajono savivaldybės tarybos sprendimu, premijų fondas – 3000 eurų.

Padėkų lietus

Rajono meras Antanas Bezaras padėkojo mokytojams už darbą, už tai, kad kruopščiai ir sąžiningai ugdo Lietuvos ateitį. Švietimo, kultūros ir sporto ministerijai Metų mokytojo nominacijai šalies mastu bus teikiama Nerijaus Medeišio kandidatūra, nes ji surinko daugiausiai komisijos balsų.

Šventėje rajono mero Antano Bezaro padėkos raštai įteikti keturių rajono švietimo įstaigų vadovams: Vaidui Baciui, Dubysos aukštupio mokyklos direktoriui, už iniciatyvumą diegiant švietimo inovacijas, kūrybiškumą kuriant atvirą, įtraukią mokyklą, nuostatų pozityvumą užtikrinant mokiniams lygias galimybes ir socialiai teisingas ugdymo sąlygas, Linai Niparavičienei, Pakapės mokyklos direktorei, Šilėnų mokyklos direktoriaus pavaduotojai ugdymui, už aktyvią ir iniciatyvią vadybinę veiklą užtikrinant ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumą bei stiprinant paramą vaikui ir šeimai, Nijolei Kadytei, Kuršėnų Stasio Anglickio progimnazijos direktoriaus pavaduotojai ugdymui, už nuoseklų ir atsakingą vadybinį darbą, konstruktyvaus bendradarbiavimo skatinimą, pagarbos, tolerancijos bei kitų bendražmogiškųjų vertybių puoselėjimą progimnazijoje, Linai Samoškienei, Šakynos mokyklos direktoriaus pavaduotojai ugdymui, atliekančiai direktoriaus funkcijas, už gilų atsakomybės jausmą, nuoširdžią vadybinę veiklą kuriant pozityvią darbo ir ugdymo aplinką, bendruomenės telkimą švietimo kaitos, nūdienos iššūkiams įveikti.

Savivaldybės Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo padėkomis Tarptautinės mokytojų dienos proga apdovanoti net 73 rajono švietimo įstaigų pedagogai bei vadovai.

Atminimo ženklai

Rajono mokytojus profesinės šventės proga pasveikino Seimo Pirmininko pirmoji pavaduotoja Rima Baškienė, Seimo narys Liudas Jonaitis. Ypatingi Seimo atminimo ženklai įteikti mokytojui Nerijui Medeišiui, Gruzdžių gimnazijos direktoriui Jonui Vasiliauskui bei rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojai Reginai Rupšienei.

Šventėje kūrinius akordeonu atliko jaunoji  akordeonininkė Kuršėnų meno mokyklos mokytojos metodininkės Irmos Dešriuvienės auklėtinė Emilija Dubro.

„Kuršėnų krašto žinių“ inf.

Ritos ŽADEIKYTĖS nuotr.

Total
0
Dalinasi
Related Posts