Sporto projektas subūrė lopšelio-darželio bendruomenę judriai veiklai   

Kuršėnų lopšelis-darželis 2017 metais įgyvendino sporto projektą „Judu aš, judi tu, judame visi kartu“.

Projektą parengė lopšelio-darželio olimpinį ugdymą koordinuojanti komanda: Gediminas Jonuškis, neformaliojo ugdymo mokytojas, Dorutė Dambrauskienė, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja ir Auksė Buožienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui. Projekto paraiška buvo pateikta Šiaulių rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto veiklos projektų rėmimo konkursui ir gavo 350 eurų finansavimą veiklų įgyvendinimui.

Siekdami skatinti ir palaikyti fizinį lopšelio-darželio bendruomenės aktyvumą, stiprinti ugdytinių sveikatą, tenkinant svarbiausius judėjimo, fizinio ir psichinio saugumo bei bendravimo poreikius per sportinę veiklą, buvo organizuota daug įvairių aktyvų judėjimą skatinančių veiklų. Ugdytiniai susipažino su įvairiomis sporto šakomis lankydamiesi ir sportuodami Kuršėnų sporto mokykloje, išsiaiškino, kuris greitesnis rytmetyje „Judėk ir būsi sveikas“.

Įstaigos bendruomenė aktyviai dalyvavo sporto renginiuose: „Šeimų olimpiada“, „Žiemos olimpinės žaidynės“. Į renginį „Sportas veža“ susirinko gausus būrys įstaigos ugdytinių, tėvelių (globėjų), darbuotojų, Kuršėnų sporto mokyklos treneriai D. Leškauskas su jaunaisiais futbolininkais ir A. Tilenis su būriu imtynininkų, Šiaulių rajono neįgaliųjų sporto klubas „Atgaiva“, Kuršėnų sveikuolių bendruomenė „Aušra“.

Už suteiktą finansinę paramą įsigijome rogučių, slidžių, kamuolių, kuriuos naudojome rytinėse mankštose, kūno kultūros valandėlėse, pasivaikščiojimų lauke metu, įvairiuose renginiuose. Džiaugiamės, kad vaikai, būdami lauke, dažniau renkasi aktyvius laisvalaikio leidimo būdus:  žaidžia futbolą, krepšinį, tinklinį, įvairius žaidimus su kamuoliais, važinėjasi rogutėmis, slidinėja slidėmis. Kaskart į sporto renginius susirenka vis daugiau lopšelio-darželio bendruomenės narių – tėvų (globėjų) ir darbuotojų.

Įgyvendindami projektą „Judu aš, judi tu, judame visi kartu“ ne tik praturtinome lopšelio-darželio judėjimą skatinančią lauko aplinką sporto priemonėmis, bet ir subūrėme bendruomenę aktyviai veiklai, sportui.

Auksė BUOŽIENĖ
Kuršėnų lopšelio-darželio „Buratinas“
direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Lopšelio-darželio albumo nuotr.

 

Total
0
Dalinasi
Related Posts