Socialiniai darbuotojai turi gauti tai, ką uždirbo

Socialinių paslaugų srities darbuotojų, kurie dirba savivaldybių pavaldumo biudžetinėse įstaigose, darbo užmokestis tinkamai apskaičiuojamas tik 27-iose iš visų 60 savivaldybių. Tokie duomenys paaiškėjo Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai surinkus duomenis apie socialinių paslaugų srities darbuotojams pritaikytus koeficientus, kuriais remiantis apskaičiuojama pastovioji atlyginimo dalis.

Darbuotojui svarbu kiekvienas euras

Praėjusią savaitę Socialinės apsaugos ir darbo ministerija paviešino iš savivaldybių gautų duomenų apie socialinių darbuotojų atlyginimą apibendrinimą. Ministerijos teigimu, net 33 šalies savivaldybės, tarp jų ir mūsų rajono, apskaičiuodamos atlyginimus, netinkamai pritaikė koeficientus

„Visuotinai žinoma, kad socialinių paslaugų srities darbuotojų darbo užmokestis nėra pakankamas atsižvelgus į keliamus tikslus bei uždavinius. Todėl prie savivaldos mokamo darbo užmokesčio papildomai skirta 23,7 mln. eurų iš valstybės biudžeto su šeimomis dirbantiems socialiniams darbuotojams ir atvejo vadybininkams. Neseniai su finansų ministru sutarėme, kad iš valstybės biudžeto bus kompensuojamos premijos socialinių paslaugų įstaigų darbuotojams, kurių krūvis padidėjo koronaviruso pandemijos laikotarpiu. Tam skiriama 4 mln. eurų. Tačiau norime pabrėžti, kad savivalda turėtų teisingai skaičiuoti šių darbuotojų darbo užmokestį taip, kaip nurodoma įstatyme – juk darbuotojui svarbus kiekvienas euras“, – sako socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis.

Reglamentuoja įstatymas

Socialinių paslaugų srities darbuotojams darbo užmokestis didžiąja dalimi mokamas iš savivaldybių biudžetų, tačiau nacionaliniu mastu atlyginimų minimaliąsias ribas reglamentuoja vieningas Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymas.

Jame nurodoma, kokie minimalūs koeficientai turi būti taikomi konkrečioms biudžetinių įstaigų pareigybėms apskaičiuojant pastoviąją pareiginės algos dalį. Socialinių paslaugų srities darbuotojams įstatyme nustatyti minimalieji pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai didinami 20 procentų. Apskaičiuojant darbo užmokestį, darbuotojo koeficientas yra dauginamas iš bazinės pareiginės algos dydžio, kuris siekia 176 eurus.

Darbo užmokestis paprastai susideda iš pastoviosios ir kintamosios dalies – pastaroji priklauso nuo praėjusių metų veiklos vertinimo ir gali siekti iki 40 proc. pastoviosios atlyginimo dalies.

A lygio pareigybėms yra būtinas ne žemesnis nei aukštasis išsilavinimas, o minimalūs koeficientai gali svyruoti nuo 5,64 iki 6,01, priklausomai nuo profesinio darbo patirties. Tai daugiausiai apima socialinius darbuotojus ir atvejo vadybininkus savivaldybėse.

B lygio pareigybėms būtinas ne žemesnis kaip aukštesnysis išsilavinimas, įgytas iki 2009 metų, ar specialusis vidurinis išsilavinimas, įgytas iki 1995 metų, o minimalūs koeficientai – nuo 5,16 iki 5,39. Tai dažniausiai socialiniai darbuotojai, kuriems dėl ankščiau minimų išlygų nėra taikomas reikalavimas būti įgijus aukštąjį išsilavinimą.

C lygio pareigybėms būtinas ne žemesnis kaip vidurinis išsilavinimas ar įgyta profesinė kvalifikacija. Minimalūs koeficientai – nuo 4,8 iki 4,9. Į šią grupę patenka individualios priežiūros personalas, tai yra socialinių darbuotojų padėjėjai, lankomosios priežiūros specialistai, asmeniniai asistentai.

Pateikiami pavyzdžiai

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija pateikia ir atlyginimo skaičiavimo pavyzdžių.

Ministerijos skaičiavimu A lygio pareigybių specialistas, turintis aukštąjį išsilavinimą, gerai įvertintas ir turi 10 metų darbo stažą, turėtų gauti 1216,4 euro „ant popieriaus“ (be priemokų, premijų ar viršvalandžių).

Vos metus dirbantis, tačiau gerai įvertintas C lygio pareigybės lankomosios priežiūros specialistas be priemokos, premijų ir viršvalandžių turėtų gauti 991,76 euro „ant popieriaus“.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai apibendrinus 2019 ir 2020 metų surinktus duomenis paaiškėjo, kad pagal Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymą tinkami koeficientai nustatyti tik 27 savivaldybėse.

Likusios neteisingai pritaikė A, B arba C lygių pareigybių koeficientus. Labiausiai įstatymo neatitinka C lygio darbuotojų koeficientai. Tai reiškia, kad darbuotojai gauna mažesnį darbo užmokestį nei jiems priklausytų pagal įstatymą.

Klausimai ir Taryboje

Šiaulių rajono savivaldybės Socialinių paslaugų centro praėjusių metų ataskaitoje nurodoma apie Centro teikiamas bendrąsias ir specialiąsias socialines paslaugas, dienos socialinės globos ir slaugos paslaugas Šiaulių rajono gyventojams, vykdomą socialinę priežiūrą šeimoms, patyrusioms riziką, bei socialinių darbuotojų darbą su rizikos šeimomis. Ataskaitoje nemažai dėmesio skiriama Centro įgyvendinamiems projektams, kalbama apie padidėjusį darbuotojų skaičių, sparčiai didėjančias darbų apimtis, trūkstamus žmogiškuosius ir finansinius išteklius, gerinamas darbuotojų darbo sąlygas, galimybes kelti kvalifikaciją. Tačiau nė žodžio neužsimenama apie darbuotojų darbo užmokestį.

Savivaldybės tinklalapyje pateikiamoje Centro ataskaitoje nė žodžiu neužsimenama apie darbuotojų atlyginimus, nenurodomi nei darbuotojų atlyginimų vidurkiai, net ir direktoriaus atlyginimas nurodomas be jokių duomenų. Visa tai daroma vadovaujantis visagaliu duomenų apsaugos įstatymu, nors rajono savivaldybės įmonės ir įstaigos yra išlaikomos iš visų rajono mokesčių mokėtojų kišenės.

Todėl palyginti duomenų apie atlyginimų skaičiavimą socialiniams darbuotojams su ministerijos skelbiamais skaičiavimais, redakcijai nepavyko.

„Kuršėnų krašto žinios“ paaiškinimo, kodėl socialiniams darbuotojams buvo pritaikyti kiti koeficientai, negu numatyta pagal įstatymą, kreipėsi į rajono Savivaldybę.

Rajono mero padėjėja Rita Žadeikytė aiškino, jog administracija aiškinasi situaciją ir kai paaiškės, informuos redakciją.

Jos žodžiais, klaida galėjo būti padaryta kai dirbo laikinasis įstaigos vadovas.

Antradienį vykusiame Tarybos posėdyje valdantiesiems taip pat nepavyko išvengti klausimo dėl socialinių darbuotojų darbo užmokesčio skaičiavimo. Posėdžio metu, tvirtinant rajono Socialinių paslaugų centro praėjusių metų ataskaitą, Tarybos narys Jonas Novogreckis pasiteiravo apie ministerijos pateiktą informaciją, jog mūsų rajone socialiniams darbuotojams taip pat buvo pritaikytas ne tas koeficientas.

Socialinių paslaugų centro direktorė Danguolė Kraskauskienė pripažino, jog informacija yra tikra.

„Aš tik pernai, rugsėjo viduryje, pradėjau dirbti įstaigos vadove, todėl nespėjau sužiūrėti, nes iki lapkričio pabaigos reikėjo pateikti būsimo biudžeto skaičiavimus, o gruodžio pradžioje išėjo ministro įsakymas dėl koeficientų. Iki tikslaus skaičiavimo trūksta tik vienos dešimtosios koeficiento“, – aiškino direktorė.

Jos žodžiais, dėl padidintų koeficientų pritrūko lėšų, todėl buvo pritaikyti kiti koeficientai.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Direktorė tikino, jog neišmokėta darbuotojams suma bus kompensuota. Kaip tai bus padaryta, ji tiksliai nenurodė.

Taikė mažesnius koeficientus

Socialinės apsaugos ir darbo ministro patarėja ryšiams su visuomene Eglė Samoškaitė sako, kad ministerija rėmėsi pačių savivaldybių pateiktais duomenimis.

„Dauguma savivaldybių, tarp jų ir Šiaulių rajono, pritaikė mažesnius koeficientus, negu reglamentuoja vieningas Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymas. Kai kurios savivaldybės padarytas klaidas jau ištaisė“, – sakė E. Samoškaitė.

Patarėja teigė, jog kiekvienais metais savivaldybėse yra sutaupoma socialinėms reikmėms skirtų lėšų, nes yra tokia praktika kai savivaldybės truputį padidina galimas išlaidas.

„Savivaldybės turėtų 20 procentų sutaupytų lėšų skirti socialinių darbuotojų atlyginimams didinti. Tai turėtų susiplanuoti visos savivaldybės“, – aiškino ji.

Ministro patarėja negalėjo paaiškinti, kaip bus grąžinti darbuotojams neišmokėti pinigai.

„Darbdavys turėtų tartis su darbuotoju kada ir kaip bus išmokėta nepriemoka“, – teigė ji,

Patarėja turėjo džiugesnių žinių socialiniams darbuotojams.

Pasak jos, Šiaulių rajono savivaldybei premijuoti koronaviruso sąlygomis dirbantiems socialiniams darbuotojams iš Valstybės biudžeto skirta 39630 eurų.

Koeficientus darbuotojams dažniausiai neteisingai 2020 metams pritaikė Druskininkai, Joniškio rajonas, Jurbarko rajonas, Kazlų Rūda, Pagėgiai, Šakių rajonas, Šilutės rajonas, Trakų rajonas.

Saulius JUŠKEVIČIUS

Redakcijos archyvo nuotr.

Total
0
Dalinasi
Related Posts