Šiaulių rajono abiturientų brandos egzaminų rezultatai atitiko lūkesčius

Nacionalinės švietimo agentūra jau yra paskelbusi šešerių valstybinių brandos egzaminų rezultatus. Nors karantino laikotarpis, kuris apėmė beveik visus praėjusius mokslo metus ir buvo labai sunkus, Šiaulių rajono abiturientų rezultatai atspindi šalies abiturientų rezultatų tendencijas. Žymiai daugiau, nei pernai Šiaulių rajono abiturientų išlaikė matematikos, lietuvių kalbos egzaminus, tačiau rezultatų vidurkiai dar šiek tiek žemesni nei šalies.

Švietimo, mokslo ir sporto ministrė Jurgita Šiugždinienė 2021 m. liepos 15 d. pranešime spaudai „Ministrė: kartu su abiturientais egzaminą išlaikė visa švietimo bendruomenė“ dėkoja mokytojams, kurie net ir esant sudėtingoms aplinkybėms padėjo pasirengti abiturientams brandos egzaminams ir pasiekti gerų lietuvių kalbos ir literatūros bei matematikos rezultatų.

Nacionalinės švietimo agentūra iki šių metų liepos 23 dienos yra įsipareigojusi paskelbti visų valstybinių brandos egzaminų rezultatus. Jau yra paskelbti šešerių valstybinių brandos egzaminų rezultatai: biologijos, informacinių technologijų, chemijos, lietuvių kalbos ir literatūros, geografijos, matematikos. 

Kaip matyti iš paskelbtų duomenų, pagerėjo matematikos valstybinio brandos egzamino rezultatai, lyginant su praėjusiais metais. Matematikos valstybinį brandos egzaminą išlaikė 84,8 proc. abiturientų, o neišlaikė 15,2 proc., kai pernai net 32,4 proc. šio egzamino neišlaikė. Lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminą išlaikė 91,4 proc. abiturientų, o neišlaikė 8,6 proc., pernai neišlaikiusiųjų buvo 10,8 proc.

Šiaulių rajono abiturientų rezultatai atspindi šalies abiturientų rezultatų tendencijas. Matematikos egzaminą išlaikė net 90,91 proc. abiturientų, o neišlaikė 9,09 proc., kai pernai net 26,17 proc. šio egzamino neišlaikė. Lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminą išlaikė 92,55 proc. abiturientų, o neišlaikė 7,45 proc., pernai neišlaikiusiųjų buvo 13,18 proc. Išlaikiusiųjų minėtus egzaminus turine daugiau nei šalyje, bet egzaminų rezultatų vidurkiai dar šiek tiek žemesni nei šalies. Matematikos valstybinio brandos egzamino šalies vidurkis yra 35,24 balo, rajono – 32,29, lietuvių kalbos ir literatūros – atitinkamai 46,38 ir 44,04.

„Tai, kad pagrindinių egzaminų, kurie mokiniams kelia daugiausia iššūkių, – lietuvių kalbos ir literatūros bei matematikos – išlaikymo rodikliai geresni negu pernai, yra visos švietimo bendruomenės nuopelnas. Nors abiturientai didžiąją mokslo metų dalį mokėsi nuotoliniu būdu ir jiems teko prisiimti daugiau atsakomybės už savo pasiekimus, galutinis rezultatas nenuvylė. Džiaugiuosi mūsų mokiniais ir dėkoju mokytojams už didžiulį darbą, už kūrybiškus sprendimus derinant skirtingus mokymo būdus ir metodus, už papildomas konsultacijas. Sveikinu abiturientus, kurie susikaupė ir lemiamu metu pademonstravo savo žinias“, – savo pranešime sako ministrė Jurgita Šiugždinienė.

Karantino metu abiturientams buvo stengiamasi sudaryti kaip galima geresnes sąlygas ruoštis egzaminams. Švietimo, mokslo ir sporto ministerija parengė pagalbos mokiniams, dėl pandemijos patyrusiems mokymosi praradimų, planą, pagal kurį skyrė beveik 400 tūkst. Eur abiturientų konsultacijų išlaidoms kompensuoti. Šiaulių rajonui, atsižvelgiant į mokinių skaičių, skirta 1520 Eur. Šios lėšos skirtos abiturientus konsultuojantiems mokytojams už papildomas darbo valandas. Pagalba abiturientams galėjo būti finansuojama ir iš bendrai mokymosi sunkumų dėl nuotolinio mokymo patiriančių mokinių konsultacijoms papildomai pervestų lėšų – 1,3 mln. Eur. Šiaulių rajonui paskirti 12 744 Eur taip pat panaudoti III–IV gimnazijos klasių mokiniams konsultuoti.

Ruošiantis egzaminams abiturientai galėjo naudotis nemokamomis konsultacijomis. Mokytojų dalykininkų asociacijos parengė nemokamų nuotolinių konsultacijų, teminių vaizdo įrašų, mokymosi medžiagos. Patyrę mokytojai dalykininkai, universitetų dėstytojai abiturientams ir jų mokytojams teikė koncentruotą dalykinę ir metodinę pagalbą: padėjo susisteminti turimas žinias, išsiaiškinti spragas ir rasti informacijos joms užpildyti, paaiškinti dažniausiai egzaminuose pasikartojančias užduotis ir daromas klaidas. Nemokamų konsultacijų siūlė ir kai kurie universitetai.
Balandžio 12–13 dienomis visi abiturientai, kurie pasirinko laikyti matematikos valstybinį brandos egzaminą, galėjo nuotoliniu būdu dalyvauti elektroniniame nuotoliniame matematikos žinių patikrinime ir įsivertinti, kokias dalyko temas dar reikia pastiprinti iki egzamino. Tokia galimybe pasinaudojo 76 rajono gimnazijų matematikos egzaminą pasirinkę abiturientai.

Be privalomo brandos atestatui gauti lietuvių kalbos ir literatūros egzamino bei stojant į aukštąsias mokyklas reikalingo matematikos valstybinio brandos egzamino abiturientai rinkosi laikyti ir kitus egzaminus.

Biologijos valstybinį brandos egzaminą pasirinko laikyti 5582 šalies abiturientai. Sėkmingai įveikė 16 balų „kartelę“ 97,19 proc., neišlaikė – 2,81 proc. Beveik dvigubai padaugėjo šimtukus gavusių abiturientų: nuo 1,5 proc. pernai iki 2,81 proc. šiemet. Šiaulių rajone iš 35 laikiusiųjų nepasisekė tik 1, kas sudaro 2,86 proc., išlaikiusių 97,14 proc. Įvertinimų vidurkis siekia 50,34 balo (aukštesnis yra tik informacinių technologijų valstybinio brandos egzamino), bet žemesnis nei šalies (54,51 balo).

Chemijos valstybinį brandos egzaminą išlaikė 94,9 proc. šalies abiturientų, neišlaikė 5,1 proc., pernai neišlaikė 2,6 proc. Keturis kartus išaugo gavusių maksimalų įvertinimą mokinių skaičius: šiemet šimtukus gavo 1,9 proc. mokinių, pernai – 0,47 proc. Chemiją rinkosi laikyti kiek mažiau nei 1 tūkst. abiturientų. Šiaulių rajono 4 abiturientai laikė chemijos egzaminą ir visi išlaikė. Jų surinktų balų vidurkis yra 33,25 (šalies – 51,36).
Informacinių technologijų valstybinį brandos egzaminą išlaikė 91,3 proc. šalies abiturientų, neišlaikė 8,7 proc., pernai neišlaikiusiųjų buvo 7,9 proc. Šiemet šimtukus gavo beveik kas dešimtas abiturientas (9,7 proc.), pernai tik 6,4 proc. Iš viso šį egzaminą rinkosi daugiau kai 2 tūkst. kandidatų. Šiaulių rajono 12 abiturientų laikė informacinių technologijų valstybinį brandos egzaminą, neišlaikė 1 t. y. 8,33 proc. Surinktų balų vidurkis yra 51,42 ir beveik 4 balais aukštesnis nei šalies (šalies – 47,69), vieno abituriento darbas įvertintas 100 balų.

Geografijos valstybinį brandos egzaminą rinkosi laikyti per 2800 abiturientų (per paskutinius tris metus laikiusių skaičius išlieka maždaug toks pat), išlaikė 97,99 proc., neišlaikė – 2,01 proc. Perpus sumažėjo gavusių šimtukus: nuo 1,03 proc. pernai iki 0,49 proc. šiemet. Geografijos valstybinį brandos egzaminą rinkosi laikyti 18 Šiaulių rajono abiturientų. Visi sėkmingai išlaikė. Jų surinktų balų vidurkis yra 47,39, kas beveik 2 balais viršija šalies vidurkį.

Šiai dienai vienas Šiaulių rajono Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos abiturientas iš dviejų mokomųjų dalykų (matematikos ir  informacinių technologijų) gavo 100 balų įvertinimus.

Artimiausiu metu laukiame dar trijų valstybinių brandos egzaminų rezultatų: anglų kalbos, fizikos ir istorijos.

Šiaulių rajono savivaldybės Švietimo ir sporto skyriaus informacija

Savivaldybės archyvo nuotraukos

Total
0
Dalinasi
Related Posts