Savivaldybės su švietimo ministre aptarė šalies mokyklų tinklą: pertvarka neišvengiama

Lietuvos mokyklų tinklo aktualijas bei artimiausius pertvarkos veiksmus Lietuvos savivaldybių asociacijos (LSA) valdybos nariai kovo 25 dieną aptarė su švietimo, mokslo ir sporto ministre Jurgita Šiugždiniene. Šiaulių rajono savivaldybę Lietuvos savivaldybių forume atstovavo Šiaulių rajono mero pavaduotojas Česlovas Greičius ir Šiaulių rajono savivaldybės Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotojas Raimondas Galkus.

Susitikime Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos (ŠMSM) atstovai apžvelgė bendrojo ugdymo mokyklų būklę ir pagrindinius duomenis: mokyklų ir klasių dydžius, netolygumus tarp savivaldybių ir mokyklų, mokinių ir pedagogų skaičius įvairiose savivaldybėse, ugdymo pažangos statistiką.

ŠMSM švietimo kokybės ir regioninės politikos departamento direktorius Aidas Aldakauskas pristatė ministerijos siūlymus dėl mokyklų tinklo pertvarkymo gairių iki 2024 metų, taip pat – rekomendacijas dėl klasių jungimo, gimnazijų klasių bei mažų mokyklų veiklos. Ypatingai akcentuojama ugdymo kokybė. Taip pat akcentuota, kad gimnazijose turės būti ne mažiau dviejų abiturientų klasių ir kiti svarbūs Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos numatyti pasikeitimai.

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos pozicija aiški – iki 2024 metų šalies mokyklose neturi likti jungtinių klasių 5 – 8 klasėse. Akcentuota, kad visos šalies savivaldybės turėtų tam pasirengti – jeigu neoptimizuos tinklo, mažosios mokyklos pagal ministerijos numatytus kriterijus šalyje nebegalės egzistuoti arba ugdymą reikės finansuoti iš savivaldybių biudžetų.

Atkreiptinas dėmesys, kad Šiaulių rajono savivaldybė eina teisingu keliu numatydama nedidelių mokinių skaičiumi mokyklų sujungimą/prijungimą išsaugant vaikų mokymąsi gyvenamoje vietovėje. Primename, kad Šiaulių rajono savivaldybės tarybai teikiamas tvirtinti Šiaulių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2021–2025 metais bendrasis planas, kurio esmė – jungiant švietimo įstaigas išlaikyti mokyklas, vaikų ugdymą ir tose rajono vietovėse, kur mokinių nuolat mažėja. Pasirinkti keli tinklo optimizavimo modeliai: vienas jų – įkurti rajone dar vieną jungtinę mokyklą, kitas – mažas mokyklas su nuolat mažėjančiu mokinių skaičiumi prijungti prie didesnių mokyklų, kaip jų skyrius.

Tarybai pritarus tokiam sprendimo projektui, nė viena net ir pati mažiausia rajono mokykla nebūtų uždaroma, pasikeitimai vyktų mokyklos valdyme. Jeigu ateityje vaikų sujungtose/prijungtose mokyklose dar labiau mažėtų bei reikėtų įgyvendinti Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos tinklo pertvarkos gaires, kad nuo 2024 metų mokyklose nebeliktų jungtinių 5 – 8 klasių, net ir po pertvarkos tose vietovėse būtų užtikrinamas ikimokyklinis, priešmokyklinis, pradinis ugdymas ir mokyklos būtų išsaugotos.

Ministerija akcentuoja, kad šiuo metu nevykdant mokyklų tinklo optimizavimo, netolimoje ateityje gali būti labai skausmingų sprendimų. Taip pat ministerija akcentuoja, kad neįvykdžius savivaldybėse mokyklų tinklo pertvarkos, nebus skiriamas finansavimas mokyklų infrastruktūros atnaujinimui, mokytojų darbo vietų kokybės tobulinimui.

Šiaulių rajono savivaldybė, teikdama Tarybai artimiausiame posėdyje tvirtinti numatytą mokyklų tinklo pertvarkos planą 2021-2025 metams, renkasi optimalų kelią, kad nedidelės mokyklos būtų išsaugotos. Nieko dabar nedarant netolimoje ateityje šių mokyklų lauktų labai skausmingi sprendimai – tai akcentuojama ir ministerijos siūlymuose dėl mokyklų tinklo pertvarkymo gairių.

Lietuvos savivaldybių ir ministerijos pasitarime akcentuota, kad mokyklose būtina užtikrinti teikiamų švietimo paslaugų kokybę, vadovaujantis veiksmingumo principu: mažindama socialinę atskirtį, švietimo sistema siekia geros kokybės rezultatų sumaniai ir taupiai naudodama turimus išteklius; sudaryti sąlygas mokytojui vienoje mokykloje galimybę gauti pilną darbo krūvį ir etatui nustatytą pareiginį atlygį; racionaliau naudoti žmogiškuosius, finansinius ir materialiuosius išteklius, palaipsniui:

  • siekiant geresnio mokinių ir mokytojų santykio;
  • didinant lėšas, skiriamas vieno mokinio ugdymui;
  • mažinant infrastruktūros išlaikymo kaštus.

Pasitarime ministerija pateikė Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) rekomendacijas:

  • mokyklų tinklo pertvarka turi tarnauti švietimo kokybei;
  • užtikrinti, kad mokiniai ir mokytojai nenukentėtų dėl savivaldybių negebėjimo ir/ar nenoro vykdyti mokyklų tinklo pertvarką;
  • efektyvumas (kiek išleidžiama lėšų) labiau sietinas su ugdymo kokybe (kaip išleidžiamos lėšos) Valstybės kontrolės rekomendacijas:
  • savivaldybių mokyklų tinklo optimizavimas turi užtikrinti gerėjančius mokinių ugdymo(-si) rezultatus ir efektyvų infrastruktūros išlaikymą.

Pasitarime nutarta, kad ministerija pateiks Lietuvos savivaldybių asociacijai Vyriausybės nutarimo dėl mokyklų tinklo taisyklių pakeitimo projektą, kurį savivaldybės įvertins ir pateiks savo nuomonę.

Susitikime kalbėta ir apie Tūkstantmečio mokyklos bei geltonųjų autobusiukų programas, švietimo pagalbos specialistus.

Šiaulių rajono savivaldybės informacija, parengta pagal ŠMSM pranešimus

ŠMSM iliustracijos

Total
0
Dalinasi
Related Posts
Skaityti daugiau

Orai   

Rugsėjo 21-27 dienomis orai bus permainingi. Po staigaus šilumos pliupsnio oras pradės vėsti ir jau nuo sekmadienio labiau…