Respublikiniame  etikos konkurse – tarp dešimties geriausiųjų

Paskelbti  2018 m. respublikinio etikos konkurso 9–10 klasių mokiniams ,,Moralinės dilemos“II turo rezultatai. Galima pasidžiaugti Naisių mokyklos 10 klasės mokinės VaidosTiminskaitės pasiekimu – surinkusi 79  balus, ji pateko į nugalėtojų dešimtuką. Iš viso dalyvauti II ture buvo pakviesti 45 mokiniai, I ture surinkę nuo 55 iki 60 balų. Vaida buvo vienintelė Šiaulių rajono mokinė II konkurso ture (visi kiti dalyviai  –iš įvairių Lietuvos gimnazijų).

Konkursą ,,Moralinės dilemos“kasmet organizuojaLietuvos etikos mokytojų asociacija (LEMA) ir Lietuvos edukologijos universitetas(LEU). Moralinė dilema kyla tada, kai žmogui reikia priimti sprendimą pasirenkant iš keleto priešingų, vienodai patrauklių ar vienodai netinkamų galimybių.

I konkurso ture dalyvavo trijų Šiaulių rajono mokyklų mokiniai: 7 iš Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų, 3 iš Bubių, 2 iš Naisių. Naisių mokyklos dešimtokui EdgaruiMuzikevičiui, kadpatektų į II turą, pritrūko vos 2 balų, o Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų mokyklos dešimtos klasės mokinei Augustei Stancelytei – 5 balų.

I ture dalyviai  turėjo parašyti svarstymų  esė iškeldami  probleminius klausimus, aptarti galimus moralinių dilemų, susijusių su eutanazija ir klonavimu, sprendimo būdus, įvardinti savo moralinį pasirinkimą ir galimas jo pasekmes,  sukurti  fotomontažą ,,Asmeninės dilemos“ ir kt.

II konkurso ture reikėjoatlikti dar sudėtingesnes užduotis:  išanalizuoti duotą tekstą ir suformuluoti klausimus, iškeliančius moralines problemas; peržiūrėti filmą ,,Drugelių cirkas“ ir argumentuotai atsakyti į klausimus; išanalizuoti vaizdo medžiagą ,,Kaip ugdyti kritinį mąstymą?“; sukurti savo metodiką, kaip ugdyti kritinį mąstymą savyje; parašyti literatūrinę-filosofinę interpretaciją: ,,Atsakomybė kaip buvimas drauge“ – paneigti ar prisiimti: Argi aš esu savo brolio sargas?“ pasirinkus vieną F. Dostojevskio romano ,,Broliai Karamazovai“ veikėjų (šventąjį vienuolį Zosimą arba nusidėjėlį Raskolnikovą), remiantis metafizinės kaltės ir atsakomybės samprata, kurią plėtoja filosofai K. Jaspersas, E. Levinas ir kt.; išanalizuoti pateiktą moralinę dilemą ir parašyti jos sprendimą ir kt. Savo samprotavimus reikėjo pagrįsti filosofiniais, literatūriniais, istoriniais, kultūriniais ir kt. argumentais (imperatyvo dėsniu, utilitarizmo teorija, determinizmo filosofine nuostata, socialinio teisingumo principais ir pan.).

Geriausiųjų etikos žinovų moksleivių  dešimtukas ir jų mokytojai apdovanoti organizatorių padėkos raštais.

 

Etikos mokytoja Laima Malakauskienė

Total
0
Dalinasi
Related Posts