Respublikinė mokinių konferencija, skirta Reformacijos jubiliejui   

Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinėje gimnazijoje įvyko respublikinė konferencija „Reformacija – 500. Istorinis, kultūrinis ir dvasinis palikimas“, skirta įprasminti daugelyje Europos šalių minimą Reformacijos jubiliejų.

Renginyje dalyvavo naujus iššūkius kaip kelią į tobulėjimą priimantys, pasitikintys savo jėgoms mokiniai iš Kretingos miesto mokyklų, Palangos senosios, Gargždų „Vaivorykštės“, Šiaulių rajono Kužių gimnazijų.

Pirmoje konferencijos dalyje Lietuvos Evangelikų Liuteronų Bažnyčios kunigas, habilituotas teologijos daktaras Darius Petkūnas pranešime „Reformacija Didžiojoje ir Mažojoje Lietuvoje“  apibendrino reformacijos istoriją mūsų šalyje, pranešime pateikdamas įdomų faktą, kad pirmosios lietuviškos knygos autorius Martynas Mažvydas buvo žemaitis.

Sveikinimo žodį tarė Viešpaties Apsireiškimo Švč. Mergelei Marijai parapijos klebonas kunigas brolis Antanas Blužas. Mokytoja Vida Trakienė skaitė pranešimą „Reformacija ir Lietuvos raštijos pradžia“. Antroje konferencijos dalyje pristatė pranešimus, tiriamuosius darbus, menines improvizacijas, aktualizuojančias labai įvairias temas, susijusias su Reformacijos istorija, teologija bei filosofija. Ugdymasis konferencijoje buvo dialogiškas ir tyrinėjantis, peržengiantis mokyklos sienas.

Kužių gimnazijos 8 klasės mokinys Augustas Jasiūnas paruošė pranešimą „Mikalojus Radvila Juodasis – reformacijos Lietuvoje tėvas“.  Jį ruošė lietuvių kalbos ir istorijos mokytojai metodininkai Vytautas Šalavėjus, Violeta Laurutienė.

Mokinys, intriguojančiai pradėjęs pranešimą apie vieną iškiliausių Lietuvos istorijai nusipelnusių asmenybių Mikalojų Radvilą Juodąjį, taip pat jį ir pabaigė nustebinęs ir sužavėjęs klausančius savo iškalba, parinkta istorine medžiaga, padarytomis išvadomis. Mes, mokytojai, džiaugiamės ir didžiuojamės tokiais mokiniais, kurie savo gebėjimais garsina savo gimnaziją.

Mokinio Augusto Jasiūno įspūdžiai iš konferencijos: „Esu dalyvavęs ne vienoje konferencijoje ir turiu pripažinti, jog šiai ruoštis buvo sunkiausia. Galbūt dėl to, kad tema buvo mažai žinoma, reikėjo remtis įvairiais šaltiniais. Bet mano triūsas atsipirko vos tik baigiau pristatyti savo pranešimą. Pasijaučiau lyg sunkus akmuo būtų nuo širdies nuriedėjęs, užliejo maloni ramuma, džiaugiausi, kad mano darbas paliko tokį įspūdį, o aš susipažinau dar su viena Lietuvai nusipelniusia asmenybe. Galiu pasakyti, kad vien dėl šių jausmų buvo verta ruoštis.“

Violeta LAURUTIENĖ, Vytautas ŠALAVĖJUS
Mokytojai
Kužių gimnazijos nuotr.

 

Total
0
Dalinasi
Related Posts